Vaata peasisu

Kagu-Aasia nõudlus sillutab teed digitervise ekspordivõimalustele

EASi ja KredExi ühendasutus
7. oktoober 2021
4 min

Maailma järgmise suure majandusmootori ehk Kagu-Aasia poole peaksid oma pilgud pöörama ka Eesti ettevõtjad, sest piirkonna kasvu aluseks kujuneb eestlastele nii tuttav digimajandus.

Kagu-Aasia riikide ühendus ASEAN koondab endas kiire majanduskasvuga riike, mille SKP kogukasv jääb alla vaid Indiale ja Hiinale. ASEANi riikides elab 416 miljonit internetikasutajat ja 853 miljonit mobiilikasutajat, lisaks on tärkamas tehnoloogialembene keskklass. Need trendid juhivadki ASEANi regiooni kiiret digimajanduse kasvu enamikes sektorites.

Koroonapandeemia on kiirendanud tervishoiu tuleviku saabumist, sest lahenduste leidmist ja arendamist juhitakse nüüd tarbija vajadustest lähtuvalt. Nii on päevakorda tõusnud digitaalsed tervishoiulahendused, mis loovad otseühenduse meditsiiniteenuse osutaja ning patsiendi vahel. Globaalne pandeemia on muutnud digilahenduste kasutamise tervishoius tavapäraseks nähtuseks, alates telemeditsiinist kuni distantsilt patsiendi andmete analüüsini, seeläbi mõjutades ka tervishoiualaseid reegleid ja norme.

Uued tehnoloogiad eeldavad ka uuenenud norme tervishoius

Ernst & Youngi poolt hiljuti läbi viidud uuring täheldas, et 39 protsenti Kagu-Aasia suurettevõtetest on juba asunud tegelema digitaliseerimisega ning ülejäänud 61 protsenti alustavad sellega järgmise kolme aasta jooksul. Piirkonna tervishoiusektor on ajaloolises sõlmpunktis, sest nõudlus kvaliteetse tervishoiuteenuse järgi on on üha kasvamas – regiooni seitsme suurima riigi (Indoneesia, Tai, Myanmar, Malaisia, Kambodža, Laos ja Singapur) avaliku tervishoiu kulutused kahekordistuvad 740 miljardi dollarini.

Digitervise võidulooks tuleb luua vastav õiguslik raamistik. Rahvusvahelise tervisekindlustusettevõtte Aetna Internationali hinnangul on Tais vaid 0,4 arsti 1000 elaniku kohta, samas kui Eestis on see arv 4,5. Tai kulutab oma SKPst tervishoiule 6,5 protsenti, mis maailma arvestuses jääb küll skaala madalamasse otsa. Tai valitsus on näidanud digitervishoiu teenuste vastu üles suurt huvi, mis võiks olla praegustele ja tulevastele telemeditsiini arendajatele oluliseks innustajaks. Seadusandlike piirjoonte tõmbamisega soovib Tai valitsus avada ukse veelgi kiiremale innovatsioonile, samal ajal tagades ka vastavuse kvaliteedinõuetele. Ajutiste lahenduste ja meetmete asemel soovib valitsus näha uusi tehnoloogiaid ja lahendusi osana kestlikust lähenemisest.

Vietnami kannustab tervishoiu digiteele aeguv infrastruktuur ja inimeste nappus

Vietnami valitsus on viimastel aastatel teinud suuri investeeringuid oma tervishoiusüsteemi, kulutades selleks 7,1 protsenti SKPst, ehk oma naabritest oluliselt rohkem. Siiski on 1000 inimese kohta Vietnamis veidi üle ühe arsti ning see sunnib sealset tervishoiuministeeriumit juhtima riiklikul tasemel algatust tervishoiu digitaliseerimiseks üle kogu riigi.

Kava kohaselt soovib Vietnam arendada nutikat tervishoiusüsteemi aastatel 2018-2025 koos laiema visiooniga aastani 2030. Kuigi riik kulutab tervishoiule naabritest enam, on patsiendi omavastutuse määr siiski suhteliselt kõrge. Selleks, et Vietnam suudaks laiendada ligipääsu kvaliteetsele tervishoiule ning samas kulutada patsiendi kohta vähem ressursse, tuleb tervishoiusüsteemil leida võimalus enamate teenuste pakkumiseks digilahenduste kaasabil.

Vietnami digitervise turu saab tinglikult jagada neljaks: terviseinfotehnoloogia, telemeditsiin, tarbijatele mõeldud terviseelektroonika ning tervishoiu suurandmete ja tehisintellektiga seotud tooted või teenused. Kõik need valdkonnad on tänini veel väga varajases algfaasis, sest suurem osa tervishoiuasutusi Vietnamis kasutab endiselt paberit ja pliiatsit andmete käitlemisel. Aastaks 2025 soovib Vietnami tervishoiuministeerium, et 95% Vietnami elanikkonnast oleks hõlmatud elektroonilise patsiendiinfoga.

Samal ajal on telemeditsiini lahendused Vietnamis alles pilootprojekti faasis ning suurandmete ja tehisintellekti kasutamine tervishoiusektoris väga piiratud. Kuid liikumine selliste lahenduste ja digitervishoiu suunas pakub Eesti ettevõtjatele häid võimalusi oma ettevõtte haarde laiendamiseks või oskusteabe jagamiseks kaugete turgudega. Kagu-Aasia piirkond, fookusega Vietnamil ja Tail, kuulub EASi Aasia keskuse turgude portfelli alates 2021. aasta märtsist. Tugev huvi ja ekspordivalmidus eeskätt just digitaalsete teenuste sektoris on juba viinud mõned Eesti ettevõtted läbirääkimistelaua taha potentsiaalsete Kagu-Aasia äripartneritega.

EASi Aasia keskuse teenustepakett pakub mitmekülgset abi Eesti ettevõtetele eksporditegevuse hoogustamiseks sihtturgudel. Lisainfo saamiseks Kagu-Aasia ärivõimaluste ning tulevikutrendide kohta tasub külastada EASi Aasia keskuse kodulehte või võtta ühendust EASi Kagu-Aasia ja rahvusvaheliste suhete juhi Johanna-Riinu Annukiga.

Johanna-Riinu Annuk
EASi Kagu-Aasia ja rahvusvaheliste suhete juht
E-post: [email protected]
Mobiil: +372 5559 8268

Jaga postitust

Tagasi üles