Vaata peasisu

Julgus mõelda suurelt

EASi ja KredExi ühendasutus
19. detsember 2017
3 min

Ettevõttes lendu lastud ideed võivad teinekord jääda vähese julguse või oskuse tõttu teostamata, ent nende paremaks korrastamiseks saab abi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) pakutavatest strateegia ja ärimudeli praktikumidest.

„Tänu praktikumile teame, et piire ei ole, kui vaid julged nendest üle lennata,“ ütleb strateegia praktikumi edukalt läbinud metallitööde ettevõtte Peretec juhatuse esimees Vivo Pender. „Isiklikult võin öelda, et sain juurde analüüsivõimet ja -tahet. Näen juba täna palju kitsaskohti, mida enne ei näinud.“ Praktikumi käigus jumet saanud ideed tema sõnul „alles ootavad tegudeks tegemist“, küll aga tunnistab ta, et silmaring laienes, samuti võimaliku turu piirid.

Varasemalt oli Peretecil plaanis osta ettevõttele juurde inseneride tööd lihtsustav masin, kuid just praktikumis said nad Penderi sõnul aru, et lähitulevikus tuleks loobuda tootmismahu suurendamisest. „Otsustasime, et hetkel ei oleks mõistlik uusi kalleid CNC-pinke juurde hankida, pigem tuleb panustada intellektuaalsesse omandisse,“ lisab juhatuse liige.

Nii kavatsetaksegi hoopis palgata juurde uusi insenere ja luua nn võtmed kätte lahendusi. „Plaanime kodulehe täielikku muutmist – see annaks tulevastele klientidele selgema signaali meie ambitsioonidest.“

Pender soovitab praktikumi kõigile, kel silm vähegi särab. „Kursusel võiks või peaks osalema inimesed, kes tahavad oma ettevõttes midagi muuta. Koolitus julgustab mõtlema suuremalt ja sütitab tegutsema,“ lisab ta.

Kas valida ärimudeli või strateegia praktikum?

Enne emma-kumma praktikumi kasuks otsustamist soovitab EASi ettevõtluse keskuse teenusejuht Sirje Post kaaluda, mida täpselt vajatakse ning otsustada, kas hetkel on ettevõttele pigem vajalik pikaajalise plaani paika sättimine või klientidele suunatud väärtuspakkumise ning hinnastamisloogikate üle vaatamine. „Ärimudeli praktikum on kasulik ettevõtetele, kes soovivad tõsiselt analüüsida oma ettevõtte senist ärimudelit, jõuda konkreetsete uuendusteni ja uue ärimudeli elluviimiseni. Strateegia praktikumi tulemusena valmib ettevõttel terviklik strateegiakäsitlus koos müügi-, kasumi- ja bilansiprognoosiga ning ettevõtte arenguplaan,“ sõnab Post.

Strateegia praktikumi mentor, Ajutrust Konsultatsioonid OÜ nõustaja Priit Karjus soovitab läbida kursus ettevõtetel, kellel ambitsiooni ja uudishimu edasi minna: „Kirjeldada nii enda ettevõtet kui turuvõimalusi ja luua selle peale strateegiakontseptsioon kasumi ning ettevõtte väärtuse kasvatamiseks.“

Seevastu ärimudeli praktikumis vaadeldakse, kas senine ärimudel võimaldab kasvada efektiivselt, millised on eelised konkurentide ees ning kuidas turul eristuda. Kursuse lõpus valmib praktikumi koolitaja ja mentori Alar Kolgi käe all uuendatud ärimudeli kirjeldus koos finantsprognooside ja tegevuskavaga.

Kui küsida, miks valida kõigist pakutavatest koolitustest just EASi praktikum, vastab Karjus, et teist sellist turul lihtsalt ei ole. „Kogu programmi jooksul teevad osalejad päriselt läbi enda ettevõtte strateegia analüüsimise ja modelleerimise töö. Koolituse lõpuks on osalejatel praktiline käsitlus enda ettevõtte väärtuse kasvatamiseks.“ Sama kinnitab ka Post, kelle sõnul on kogenud mentori kaasabil võimalik saada oma ettevõtte strateegiale või ärimudelile objektiivset ning hinnanguvaba tagasisidet, mis aitab ettevõtetel oluliselt kiiremini ja tulemuslikumalt edasi liikuda.

Senine tagasiside praktikumidele on Posti sõnul olnud väga hea. Osalejad tõid enim välja, et programmid aitasid lihtsatest mõtetest koostada konkreetse tegevuskava, millega edasi liikuda. „Koolitused toetasid ettevõtjaid väljuma argirutiinist ja panid laiemalt mõtlema, mis aitas kaasa uute arengusuundade nägemisele. Alahinnata ei maksa ka üksteiselt õppimise aspekti – koolitusgruppides on koos laialdaste kogemustega ettevõtjad, kel on ka üksteisele erinevaid nõuandeid jagada.“

Tutvu ärimudeli praktikumiga

Tutvu strateegia praktikumiga

Jaga postitust

Tagasi üles