Vaata peasisu

Juht loeks… Paul R. Daugherty, H. James Wilson „Human + Machine: Reimaging Work in the Age of AI“

EASi ja KredExi ühendasutus
23. mai 2018
3 min

Harvard Business Review Press, 2018

Kuidas on Sinu ettevõttes töö korraldatud – kas suurema osa tööst teevad ära inimesed või masinad? Kas erinevates töölõikudes on see jaotus erinev? Mille alusel oled otsustanud, kuidas töö inimeste ja masinate vahel jaotada? Kas Sinu ettevõttes on ka selliseid töölõike, kus inimesed ja masinad edukalt koos töötavad? Kas Su ettevõttes teevad rutiinseid tööülesandeid masinad ning sellest tulenevalt on töötajad saanud endale varasemaga võrreldes hoopis vastutus- ja vaheldusrikkama rolli?

Aastate jooksul, mil masinad ja arvutid on järjest edasi arenenud, on üha rohkem arutletud selle üle, millised tööd masinad inimestelt ära võtavad ja millistes ametites töötavad inimesed peaksid oma töökohtade kadumise pärast kõige enam mures olema. Valdavalt on see diskussioon olnud alatooniga, kus inimesed peaksid masinate pealetungi ees hirmu tundma. Käesolev raamat läheneb teemale teisest vaatenurgast ning näitab, kuidas inimese ja masina koostöö loob täiendavat väärtust ning võimalusi ja kuidas selline koostöö tekitab täiesti uusi ameteid.

Esimene muutuste laine tööstuses keskendus protsesside standardiseerimisele – protsessi iga sammu sai mõõta, optimeerida ja standardiseerida. Teine laine tõi kaasa automatiseeritud protsessid. Praegune muutus baseerub kahel eelmisel lainel ja selle tuumaks on kohanduvad protsessid, mis võtavad arvesse reaalaja andmeid selle asemel, et tugineda eeldefineeritud sammudele.

Autorid jagavad ettevõttes tehtava töö kolme gruppi: masinate poolt tehtav töö, inimeste poolt tehtav töö ja masina ning inimese poolt tehtav hübriidtöö. Viimast gruppi nimetavad nad ka puuduvaks ühisosaks (missing middle), mille kasutamisel inimesed täiendavad masinate võimekust ja masinad annavad inimestele supervõimed. Selleks, et puuduvat ühisosa oma ettevõttes edukalt ära kasutada, on vaja jälgida viit peamist põhimõtet:

  1. Mõtteviis – jäigalt defineeritud protsesside asemel tekivad uute andmete alusel järjest uued võimalused inimeste ja masinate rollide ümberjagamiseks, meeskonnad ja tööülesanded on pidevas muutumises. Töötajatele loob see uusi põnevaid võimalusi, kuna rutiinne ja standardne töö jääb masinate teha.
  2. Eksperimenteerimine – valmidus katse-eksituse meetodil parimaid lahendusi leida peab kasvama. Kui siiani on tööstusettevõtetes laialdaselt propageeritud üksteise kogemusest õppimist ning parimate praktikate kasutuselevõttu, siis nüüd muutub peamiseks ise proovime ja just enda ettevõttele parimate lahenduste leidmine, kuna seadmepark, andmed, töötajad ja muud tingimused on igas ettevõttes erinevad.
  3. Eestvedamine – ettevõtte juhid peavad arvestama uute lahenduste kasutuselevõtul nii eetiliste, õiguslike kui moraalsete normidega, et AI (artificial intelligence) ei kuritarvitaks klientide ja koostööpartnerite usaldust. Samuti on juhtide rolliks töötajate pidev arendamine ja toetamine, et inimese ja masina koostöö toimiks parimal moel.
  4. Andmed – ettevõttes on vaja luua andmeahel (data „supply chain“), et teha mõistlikke otsuseid. Seejuures tuleb jälgida, et tegemist oleks ühtse süsteemiga, andmed ei takerduks silodevahelise koostöö puudumisse jms.
  5. Oskused – aktiivselt tuleb tegeleda inimeste ja masinate koostööd toetavate oskuste (fusion skills) arendamisele organisatsioonis. Käesolev raamat toob välja kaheksa selliste oskuste kategooriat ning käsitleb uusi rolle (nt masinate empaatia-treener, eetika-treener, andmeahela juht jms) põhjalikult tuues ka hulgaliselt näiteid erinevatest juba toimivatest lahendustest erinevates tööstus- ja teenindusettevõtetes.

Soovitan Sul seda raamatut lugeda, et leida inspiratsiooni oma ettevõtte tuleviku planeerimiseks. Kõik mõtted ja unistused ei tarvitse reaalsuseks saada, kuid on kindel, et masinad ja AI muutuvad konkurentsivõimelise ettevõtte loomisel järjest olulisemaks. Seega on juba praegu hea hakata planeerima samme, kuidas oma ettevõttes uusi nutikaid lahendusi proovida ja igapäevatöösse integreerida. Soovin Sulle edu katsetamisel!

 

Ele Reiljan

EASi strateegia ja tootearenduse valdkonnajuht

Jaga postitust