Vaata peasisu

Ettevõtlusnädala eesmärk on innustada noori oma ettevõtet looma

EASi ja KredExi ühendasutus
25. september 2017
3 min

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Maakondlike Arenduskeskuste eestvedamisel 2.–8. oktoobrini toimuva üle-eestilise ettevõtlusnädala fookus on tänavu noortel. Mitmete ürituste ja koolitustega selgitatakse noortele, et ettevõtjaks hakkamine on kaalumist väärt karjäärivalik ja atraktiivne alternatiiv oma edasise tööelu planeerimisel.

EASi ja mitmete koostööpartnerite korraldatava ettevõtlusnädala eesmärk on innustada kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid astuma järgmisi samme ning arendada inimestes ettevõtlikku eluhoiakut ja soosivat suhtumist ettevõtlusesse.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles, et peab oluliseks, et ettevõtlusega tutvumist alustatakse juba koolipingis. „Tuleviku töö iseloom ja vorm on muutumas. Ühiskonnas kasvab lõhe haritute ja harimatute vahel, kuna lihtsat tööd nõudvaid erialasid jääb järjest vähemaks ja elukestva õppimise osatähtsus kasvab. Ettevõtlusnädala raames soovime noortega arutada tuleviku töö erinevaid aspekte ning toetada noorte ettevõtlikkust ja õppimist soodustavat eluhoiakut,“ ütles Palo. „Loodan, et tänavune ettevõtlusnädal inspireerib noori ettevõtjaks hakkama ning annab ka juba tegutsevatele firmadele mõtteid, kuidas noori rohkem ja tulemuslikumalt oma tegemistesse kaasata,“ lisas ta.

Minister Palo osaleb ettevõtlusnädala kolmapäeval Pärnu majandusfoorumil ning neljapäeval Eesti parimate ettevõtete auhinnagalal.

EASi juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on noortes ettevõtlushuvi tekitamisel ja kasvatamisel roll nii lapsevanematel, haridusasutustel, kohalikel omavalitsustel kui ka juba tegutsevatel ettevõtjatel. „Me kõik saame kaasa aidata sellele, et järeltulev põlvkond oleks ettevõtlik, oskaks probleemidele lahendusi leida ning ideid ellu viia. Idufirmad on noorte seas populaarsed ja ettevõtlusega alustamine aktuaalne, kuid vähem on tähelepanu pööratud asjaolule, kuidas üldse jõutakse ettevõtlusega alustamiseni,“ sõnas Ivask.

Oma panuse järgmisel nädalal üle Eesti toimuvate ligi 300 sündmuse, koolituse, seminari ja töötoa korraldamisse annavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maakondlikud Arenduskeskused, Kredex, Tööandjate Keskliit, Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinna Ettevõtlusamet, Teenusmajanduse Koda, Tartu linn, Narva linn ning teised ettevõtlusorganisatsioonid.

Ettevõtlusnädala tegevused ja sündmused leiavad aset kõikides Eesti maakondades, et suurendada ettevõtlusteadlikkust rohujuurde tasandil. Lisaks toimuvad koolides ja kutseõppeasutustes õpilaste kohtumised ettevõtjatega projekti „Ettevõtlikkus kooli“ raames.

„Ettevõtlikkus kooli” on algatus, mis viib kokku ettevõtjad ja koolinoored. Ettevõtlusnädala jooksul külastavad paljud ettevõtjad ja tippjuhid põhikoole, gümnaasiume ning kutsekoole, et ühe koolitunni jooksul rääkida oma lugu ja innustada noori ettevõtlikkusele. 2016. aastal külastas 123 ettevõtjat 107 kooli. 2015. aastal külastas 71 ettevõtjat 61 kooli, jagades oma lugu ligi 3000 noorega.

Ettevõtlusnädala toimumist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Ettevõtlusnädal Facebookis: www.facebook.com/EnterpriseEstonia/ ja www.facebook.com/arenduskeskused/

Täpsem info ja programm: www.ettevotlusnadal.ee

Ettevõtlusnädalat tutvustavas videoklipp, kus iduettevõtet Jobbatical juhtiv ettevõtja Karoli Hindriks räägib ettevõtlusest oma tütre Mayaga: www.youtube.com/watch?v=dmaZbyH82Kg

Lisainfo:

Mariann Sudakov
EASi pressiesindaja
521 6821
[email protected]

Jaga postitust

Tagasi üles