Vaata peasisu

Innovatsioonipartnerlus Saksamaaga ja konverents GovTech Next: Estonia

EASi ja KredExi ühendasutus
16. august 2023
4 min

Saksamaa avaliku sektori digiteerimine on jätkuvalt suur väljakutse, kuid viimastel aastatel on tehtud edusamme ja muudetud strateegiat. Siin on sakslased snitti võtnud ka Eestilt.

Saksamaal on veel palju tööd ees. Peaaegu kõik valdkonnad vajavad lahendamist: haridus ja haldus, tervishoid, ühistransport ja isegi energiavarustus. GovTech (government technology) peaks siin lahendusi pakkuma. GovTech hõlmab tehnoloogiarakendusi avalikus halduses, eesmärk on muuta riigi teenused tõhusamaks, tulemuslikumaks ja kättesaadavamaks.

Saksamaal juurutatakse praegu üleriigiliselt Bund ID kontot – see on föderaalvalitsuse keskne konto, millega kodanikud saavad end identifitseerida avalike teenuste saamiseks. Esialgne idee oli, et igal 16 liidumaal on oma kasutajakonto, mis peaks olema koostalitlusvõimeline. See osutus aga liiga keeruliseks, nii et aina enam on liidumaad üle läinud föderaalkontole. Nüüd näeb veebipõhise juurdepääsu seaduse (OZG) muutmise seaduse eelnõu ette, et liidumaad peavad hiljemalt kolm aastat pärast seaduse jõustumist üle minema föderaalsele ID-le. BundId on Saksa föderaalse siseministeeriumi haldusalas, mis on ka üks Campuse asutaja-organisatsioone. Samuti plaanib Saksamaa Eesti eeskujul sisse viia andmejälgija (Datencockpit), et suurendada andmete kasutamisel läbipaistvust.

Samal ajal jätkatakse riiklike registrite digiteerimisega, mis on ülimahukas projekt (ligikaudu 350 registrit). Registrite digiteerimine on üks digiriigi alustaladest, milleta pole võimalik once-only põhimõtet ja kasutajasõbralikke teenuseid rakendada. 2021. aastal vastu võetud Registermodernisierungsgesetz’i (registrite uuendamise seadus) järgi viidi vaatamata vastuseisule sisse ka üleriigiline identifikatsiooninumber, milleks sai maksukohustuslasena registreerimise number (Steueridentifikationsnummer).

Sakslased ise on hakanud oma valitsusele järjest rohkem survet avaldama, et kiirendataks avaliku sektori digiteerimise tempot. Nagu näitas uuringufirma Bitkom e.V. 2021. aastal läbi viidud uuring, leiab neli inimest viiest, et riik peab digiriigi arendamisel tempot tõstma. Samuti soovitakse rohkem koordineeritust föderaalsel tasemel, mis puudutab riiklike standardite kehtestamist. Siiani on veebipõhise juurdepääsu seaduse (OZG) raames kehtinud süsteem, et iga liidumaa digiteerib teenused kindlaks määratud valdkonnas ja seejärel saavad teised liidumaad need üle võtta.

Nõudlus GovTechi lahenduste järele on viimastel aastatel järsult kasvanud ja see on kaasa toonud GovTechi turu kasvu. Hinnanguliselt on selle turu maht kogu maailmas praegu umbes 400 miljardit dollarit. See on võimalus ka Eesti ettevõtetele, sest trendi aeglustumise märke ei ole näha, eriti kuna surve riikide valitsustele suureneb. COVID-19 pandeemia andis siin ka oma panuse, kuna riigid olid sunnitud oma teenused ja protsessid kiiresti digikanalitele üle viima.

2022. aasta märtsis avas Saksamaa valitsus ametlikult GovTech Campuse Berliinis. See pakub platvormi, mis ühendab avaliku halduse tehnoloogia- ja idufirmade ning teadustööga. Kampus laieneb, muu hulgas on uute asukohtadena plaanis Hesseni ja Baden-Württembergi liidumaa ning Hamburg. EASi ja KredExi ühendasutus ning GovTech Campus Deutschland sõlmisid 2022. aasta oktoobris kaheaastase koostööleppe, eesmärgiks välja arendada head innovatsiooni- ja transformatsioonimudelid ning teha Eesti edukad digilahendused kättesaadavaks Saksamaal.

„Eesti on Campuse esimene innovatsioonipartner, mis on suur tunnustus meie riigile,” ütles Leana Kammertöns, EASi ekspordinõunik ja GovTechi Saksa-Eesti projektijuht. „Eesti riigil on väga tugev digiriigi kuvand Saksamaal ja juunis toimunud konverents „GovTech Next: Estonia” oli oluline, et tutvustada Eesti digiriigi strateegiat ning tulevikuplaane. Alates sügisest on plaan alustada konkreetsete projektidega Eesti ettevõtete osalusel, praeguse mõtte kohaselt tehisintellekti ja andmevahetuse valdkonnas.”

Ürituse raames toimus kuus töötuba, kus vahetati kogemusi ja arutleti Eesti lahenduste kasutamise üle Saksamaal. Teemad olid X-Road, eID, Innovative Procurement, Open Data, AI ja Proactive services. Olulisemaid projekte esitlesid Eesti avaliku ja erasektori esindajad. Oma kogemusi avaliku sektori koosprojektidest jagasid Nortal, Proud Engineers, SK ID Solutions, Aktors, Trinidad Wiseman, Rethinkers, MindTitan, Dermtest ja Digital Logistics Center of Excellence. Kohal olid nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ka RIA esindajad. Üritusel osales üle 130 inimese.

GovTechi start-up’id ja IT-ettevõtted, kes on huvitatud osalemisest GovTech Campuse projektis, võtku ühendust Leana Kammertönsiga.

15. juunil toimus Saksamaal Berliinis GovTechi konverents „GovTech Next: Estonia – Accelerating Government Innovation and Digital Transformation”, keskmes Eesti ja Saksamaa GovTech Campuse innovatsioonipartneri e-riigi kogemus ja strateegia. Konverentsi korraldasid GovTech Campus Deutschlandi ja Enterprise Estonia Trade’i tiim koostöös e-Estonia Briefing Centre’i ja ITLiga.

Võtke julgelt ühendust, kui olete Saksamaa turust huvitatud!

Leana Kammertöns

ekspordinõunik (Saksamaa)

+49 176 6290 9362
[email protected]

Keeled: eesti keel, saksa keel, inglise keel

Jaga postitust

Tagasi üles