Vaata peasisu

Innovatsiooni hankija käsiraamat – uus põhjalik teejuht innovatsioonihangete maailmas 

EASi ja KredExi ühendasutus
23. aprill 2024
2 min

Alates tänasest on kõigile huvilistele kättesaadav Innovatsiooni hankija käsiraamat, mis pakub värskendavaid ja praktilisi lähenemisi innovatsioonihangetele. Käsiraamat on osa Eesti riigihangete süsteemi pidevast uuendusprotsessist ning toetab riigi pikaajalist arengustrateegiat. Tutvu käsiraamatuga veebilehel innohangetekasiraamat.eas.ee.

Riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ eesmärk on kujundada Eesti aastaks 2050 konkurentsivõimeliseks, teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalseks riigiks, kus on tagatud kvaliteetne ja liigirikas elukeskkond ning valmisolek kliimamuutuste mõjudega toimetulekuks. Innovatsiooni hankija käsiraamat mängib selles visioonis olulist rolli, pakkudes juhiseid ja tuge riigihangete kaudu innovatsiooni edendamiseks.

Innovatsiooni toetamine on saanud riigihangetes üha suuremat tähelepanu, eelkõige seoses vajadusega tõhustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ligipääsu riigihangetele ning lihtsustada uuenduslike toodete ja teenuste hankimise korda. Koalitsioonilepingus on Vabariigi Valitsus seadnud eesmärgi: “Teeme valitsusvaldkondade ülese kokkuleppe, et 2% kõigist hangetest peab olema suunatud innovatiivsete lahenduste hankimisele – me ei hangi lihtsalt teenuseid ja asju, vaid hangime probleemile lahendust.”  

Innovatsiooni hankija käsiraamat vahendab oskusteavet ja vahendeid ning julgustab hankijaid uuenduslike ideede otsingul. Käsiraamat on loodud selleks, et pakkuda vastuseid küsimustele innovatsiooni toetavate hankemenetluste eesmärkide, sobivuse ja võimaluste kohta, tuues esile ka potentsiaalsed probleemkohad ja pakkudes soovitusi edukateks hangeteks. Siit võiksid abi leida nii kohalikud omavalitsused kui ka riigiasutused, kogenumad ja alles alustavad hankijad. 

Projektijuht Terje Kaelep julgustab hankijaid võtma “väravavahi” ja “koostöösilla” rolli, otsima uuendusi turult ja ettevõtetelt endilt: “Hankija ülesandeks on järjest enam lahenduste välja mõtlemise asemel hoopis lahendamist vajavaid probleeme kirjeldada, oma hanketegevust strateegiliselt ja väärtuspõhiselt planeerida ning innovatsiooni sünniks võimalusi luua. Avatud ja mõtestatud koostööst võidavad nii avalik- kui erasektor.” 

Kutsume kõiki huvilisi tutvuma Innovatsiooni hankija käsiraamatuga veebilehel innohangetekasiraamat.eas.ee, et saada osa sellest olulisest ja väärtuslikust ressursist riigihangete innovatsiooni valdkonnas.

Jaga postitust

Tagasi üles