Vaata peasisu

Innovaatiline tegevus ettevõtetes aastatel 2006-2008

EASi ja KredExi ühendasutus
1. juuni 2022
2 min

Uuringus antakse ülevaade Eesti ettevõtete innovaatilisest tegevusest aastatel 2006–2008, tuginedes Statistikaameti poolt uuringu „Innovaatiline tegevus ettevõtetes aastatel 2006–2008“ raames kogutud andmetele. Uuringu valim on sarnane varasemate uuringutega, seda iseloomustab tugev töötleva tööstuse ettevõtete ja suurfirmade esindatus ning rahvusvahelises võrdluses suhteliselt kõrge vastamise protsent. Sarnaselt teiste riikide ja perioodidega on vaja tulemuste tõlgendamisel silmas pidada uuringu küsimustele vastamise subjektiivsust. Eesti andmetes on endiselt märkimisväärne väga kõrge innovaatiliste ettevõtete osakaal, mis on lähedane Soome tasemele ja ligikaudu kaks korda kõrgem kui Lätis.

Võrreldes eelmiste innovatsiooniuuringutega, on viimases uute teemadena (või muudetud teemadena, mistõttu varasemate uuringutega on võrdlus keeruline) käsitletud uuendustegevuste eesmärke (sh nii toote- ja protsessiuuenduste, organisatsiooniliste uuenduste, turundusuuenduste kui ka keskkonnahoidlike uuenduste eesmärke) ja keskkonnahoidlikke uuendusi. Viimases uuringus on käsitlemata jäetud innovaatilist tegevust takistavad tegurid. Samuti on eri riikides kasutatud küsimustikes väiksemaid erinevusi. Näiteks Eesti küsimustikus on küsimused välisosaluse olemasolu, eksportimise ja avaliku sektori toetuste mõju kohta, mida kõikides riikides küsitud ei ole.

Uuenduste eesmärgid

Ettevõtetelt paluti hinnanguid nende toote- ja protsessiuuenduste, organisatsiooniliste ja turundusuuenduste ning keskkonnahoidlike uuenduste eesmärkide kohta. Toote- ja protsessiuuenduste lõikes on olulisimad toodetele ja teenustele suunatud eesmärgid, nagu kvaliteedi parandamine (51%), valiku suurendamine (37%) ja vananenud toodete asendamine (36%). Eesmärkide olulisuse järjestus on üldiselt sarnane teiste Euroopa Liidu riikidega, suhteliselt väiksem on Eestis tööjõukulude vähendamise tähtsus tooteühiku kohta (21%). Olulisemateks eesmärkideks organisatsiooniliste uuenduste planeerimisel ja juurutamisel on kiirem reageerimine kliendi või tarnija vajadusele (61%) ning kaupade või teenuste kvaliteedi paranemine (57%).

Eesti ettevõtted paistavad rahvusvahelises võrdluses silma kõrgete hinnangutega organisatsiooniliste uuenduste eesmärkide olulisusele. Turundusuuenduste eesmärkidest peetakse olulisimaks ettevõtte turuosa kasvu või säilitamist (66%). Tulenevalt väikesest siseturust on toodete turuletoomine uues turupiirkonnas (24%) mõneti kõrgemalt hinnatud kui teistes riikides. Olulisimad ajendid keskkonnahoidlikeks uuendusteks on ettevõtte keskkonnasõbralik äritava (14%) ning tegevuse vastavusseviimine olemasolevate seaduste või keskkonnamaksudega (13%). Suurettevõtete ning välisosalusega ettevõtete hinnangud eesmärkide olulisuse kohta on kõigi uuenduste liikide puhul oluliselt kõrgemad kui väikeettevõtetel ning kodumaisel kapitalil põhinevatel ettevõtetel.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles