Vaata peasisu

Inglismaa tootmiskonsultantide visiidid Eesti tööstusettevõtetesse – kokkuvõte ja analüüs, 2009

EASi ja KredExi ühendasutus
1. juuni 2022
2 min

EASi tööstusettevõtte tehnoloogiainvesteeringute toetuse programmi I ja II taotlusvooru raames külastasid 2008. aasta lõpus ja 2009. aasta esimesel poolel Eesti tööstusettevõtteid Suurbritannia tootmisoperatsioonide eksperdid rahvusvahelisest konsultatsioonifirmast Assystem. Visiitide eesmärk oli kaardistada Eesti tööstusettevõtete peamised kitsaskohad ning ühtlasi välja selgitada prioriteetsed arengusuunad, millele Eesti tootmissektor esmajärjekorras tähelepanu peaks pöörama. Väliseksperdid külastasid 140 eri valdkonna ja suurusega tööstusettevõtet, millest kujunenud arvamuste ja ettepanekute põhjal oli võimalik koostada kokkuvõte peamistest leidudest.

Visiidi käigus anti hinnang firma üldisele juhtimisja tootmisvõimekusele ning planeeritava investeerimisprojekti eesmärkidele ja mõjule. Visiit koosnes intervjuust ettevõtte juhtkonna esindajatega ning tootmisosakonna või tehase külastusest, mille raames ekspert kogus tähelepanekuid olemasolevate tootmisprotsesside kohta. Külastusest saadud informatsiooni põhjal koostas konsultant vastava sisuga raporti.

Tulemused

Kogutud andmete põhjal selgub, et ligi pooltel külastatud ettevõtetest tasuks rohkem tähelepanu pöörata oma töökeskkonna korrastamisele ning seadmete optimaalsema paigutuse leidmisele. Igas kolmandas ettevõttes leiti parandamisruumi kas juhtimissüsteemide kasutamises, turunduskontseptsioonis, lühi- ja pikaajalises planeerimises ning erinevate lean meetodite kasutuselevõtus (sh value stream mapping, kadude vähendamine, OEE ning visuaalse kontrolli kasutamine). Vähem mainiti otsest vajadust intellektuaalse omandi kaitsega tegelemise ning partneritega koostöö arendamise järele.

Nende tulemuste tõlgendamisel tuleb kindlasti silmas pidada erinevate firmade põhjal tehtud parandusettepanekute erinevat iseloomu. Mõnes ettevõttes olid ekspertide märkused tehtud kriitiliste soovitustena, mis tuleks esmajärjekorras käsile võtta, samas kui teises ettevõttes leidis sama meetodi rakendamine või täiendamine mainimist vaid kui konkurentsivõime tõstmise võimalik valdkond, kuna see peidab endas realiseerimata potentsiaali.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles