Vaata peasisu

Industry 4.0 arengud Taanis ja võimalused Eestis

EASi ja KredExi ühendasutus
21. august 2019
4 min

Peagi on toimumas mitmed Industry 4.0 teemalised üritused nii Eestis kui ka Taanis ning EASi Taani ekspordinõunik Peder Degnbol Pedersen kirjutab sel puhul, mis väljakutsed on Taani tööstusel digitaliseerimise ja automatiseerimise valdkondades ning viitab ka mitmetele ärivõimalustele Eesti ettevõtete jaoks.

  • Industry 4.0 sihtturu seminar, 29. august (kohtade arv piiratud)
  • TechBBQ, 18.–19. september Suursaatkond Kopenhaagenis ja EAS otsivad valitsuse tehnoloogiaga tegelevaid iduettevõtjaid (9–12) koostöös Startup Estoniaga
  • Hi-Tech mess, 1.–3. oktoober Big Industry 4.0 mess Taanis, registreerimine [email protected] (mõned kohad jäänud) 

Taani väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) peavad kiirendama digitaliseerimist, sest VKEd moodustavad suurema osa Taani äriühingutest ning nad ei ole niivõrd digitaalsed kui suuremad ettevõtted. Seetõttu on Taani valitsus sarnaselt Eestiga loonud programmi, mis aitab ettevõtetel alustada digitaliseerimise ja e-kaubandusega. Ettevõtetele suunatud pakkumised hõlmavad Taanis muu hulgas toetusi erakonsultatsioonide ostmiseks, innovatsioonikursustel osalemiseks ja võimalust tugevdada digitaalse juhtimise oskusi. Siinkohal otsivad Taani ettevõtted just sellist pädevust, mida Eesti digitaliseerimise ärivaldkond võib neile pakkuda. 

Taani valitsuse eesmärk on toetada rohkem ettevõtteid, mille investeeringud on suunatud digitaalsele üleminekule ja e-kaubandusele. Digiteerimise määr töötajate arvu lõikes peab suurenema ja eesmärk seisneb selles, et 2000 ettevõtet saaksid aastatel 2018–2021 Taani valitsuse loodud võimalustest kasu. Seni on nõudlus olnud suur ning see näitab, et paljud VKEd soovivad alustada oma ettevõtte digitaalse ümberkujundamisega, ent neil on selleks vaja rohkem abi. See aga tähendab ärivõimalust digitaliseerimise, masinõppe ja tehisintellektiga tegelevatele Eesti ettevõtetele. Eesti ettevõtted saaksid aga pakkuda kõnealuste avalike programmidega paralleelselt kompetentsi, teenuseid ja lahendusi. 

Üks näide uue tehnoloogia rakendamisest – plokiahel Taani laevandussektoris

Rahvusvaheline laevandus on arenenud valdkond, mis hõlmab paljusid inimesi ja dokumente. Samal ajal on ülioluline, et neid arvukaid dokumente hallatakse korrektselt – seda nõuavad nii kliendid kui ka ametiasutused. Üks viis nende dokumentide haldamiseks on plokiahel – tehnoloogia, mis võimaldab turvalist andmete jagamist digitaalvõrgus. Plokiahel on kõige paremini tuntud kui digitaalse krüptovaluuta Bitcoiniga seotud tehnoloogia, ent selle kasutusvõimalused on palju laiemad. Seepärast on meil praegu käsil plokiahelal põhineva lahenduse väljatöötamine, mis võib potentsiaalselt ja ühe liigutusega märkimisväärselt suurendada rahvusvahelise dokumendihalduse tõhusust, ohustamata sealjuures turvanõudeid.

Automatiseerimine – tootmisprotsessi lihtsustamise ja laiendamise vahend

Taani tööstus on viimastel aastakümnetel järjepidevalt tööd automatiseerinud ja delegeerinud ning see kujutab endast tänapäeval Taani majanduse ühte kõige produktiivsemat aspekti. Automatiseerimise potentsiaal (~60 protsenti töötundidest) osutab asjaolule, et tehnoloogia võib järgmistel kümnenditel tööjõu asendamise kõrval juhtida ka tootlikkuse kasvu.

See, mil määral Taani ettevõtted kasutavad uusi tehnoloogiavõimalusi, nagu koostöörobotid, 3D-printimine ja asjade internet, määrab Taani tööstusettevõtete konkurentsivõime. Konkurentsivõimet suurendavad veelgi kiiremad ja odavamad kliendikesksed tootmisvõimalused ning areng võib aidata kaasa tootmistegevuse tagasitoomisele Taani. Seega aitab automatiseerimistehnoloogia tööhõive vähendamise asemel seda säilitada.

Küll aga eeldab üleminek tööstusvaldkonna töötajate ümberkoolitamist. Käitajad, metallitöölised ja teised, kes moodustavad tänapäeval ühe kolmandiku tööstusvaldkonna tööjõust, tuleb tulevikus ümber koolitada nii, et rohkem aega kulub probleemide lahendamisele ja ekspertteadmiste kasutamisele (kuni 25 protsenti tööajast) kui füüsilise tööga seotud ülesannetele.

Kõnealusele üleminekule seatav piirang võib olla seotud haridustasemega, sest paljudel tööstusvaldkonna töötajatel võib olla keeruline liikuda tööturu teistesse osadesse.

Ülaltoodut kommenteerides on ilmne, et nii Taani kui ka Eesti seisavad silmitsi samade piirangutega Industry 4.0 arengus, mis on seotud tööjõuga nii tööstus- kui ka tootmisvaldkonnas. Siiski on olemas üks punkt, mis kujutab endast võimalust Eestile. Tootmistegevuse tagasitoomine ei pea tehnoloogilise ülemineku olemuse tõttu toimuma Taanis. Seda võimalust võiksid kasutada Eesti ettevõtted, mis kohandavad automatiseerimisvõimalusi kiiresti ja suudavad teenindada Taani ettevõtteid, mis seisavad silmitsi suurte muutustega seoses töötajate ümberkoolitamisega.

Lisaks on Taanis tehnoloogiapõhised võimalused tervishoiu, energeetika ja kommunaalteenuste, põllumajanduse ja transpordi valdkonnas. Lisaks pakub VKEde suur nõudlus pädevuse järele seoses e-kaubanduse ja e-ekspordiga võimalusi e-kaubanduse optimeerimisega tegelevatele Eesti ettevõtetele.

Samuti vajavad teatavad tegevusalad ümberkorraldusi ja koostööroboteid/roboteid ja spetsiifilist tööjõudu. See on suurpärane võimalus Eesti ettevõtetele, mis tegelevad koostöörobotite/robotite, automatiseerimise ja tööjõu koolitamise või tööjõuga seotud lahendustega.

Taani ja Eesti teevad juba praegu koostööd tehisintellekti ja digitaalse ümberkorraldamise vallas https://futureoflife.org/ai-policy-nordic-baltic-region/ – on saabunud aeg, et Eesti ettevõtted otsiksid aktiivselt koostöövõimalusi Taanist.

 

Jaga postitust

Tagasi üles