Vaata peasisu

Euroopa Kosmoseagentuur ootab innovaatilisi äriideid

EASi ja KredExi ühendasutus
16. september 2020
3 min

EASi Eesti Kosmosebüroo ja Euroopa Kosmsoseagentuur ootavad ettevõtetelt ja teadusasutustelt innovaatilisi ideid, mida ellu viia Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) Eestile suunatud tööstusinitsiatiivi programmi (Industrial Incentive Scheme ehk IIS) raames.

Eesti tööstusinitsiatiiv on ESA meede, mille eesmärk on aidata Eestil kui ESA uuel liikmesriigil integreeruda ESA programmidesse ning kasvatada võimekust osaleda edukalt ESA hangetes konkurentsis teiste ESA liikmesriikidega. IIS raames ei konkureeri Eesti ettevõtted ja teadusasutused pakkujatega teistest kosmoseagentuuri liikmesriikidest.

Kui Eesti IIS algusaastatel 2016 – 2018 sai esitada projekte avatud pakkumiskutsesse, siis nüüd valib Eesti-ESA ühine rakkerühm rahastatavad projektid teekaardi alusel. Uue teekaardi ettevalmistamiseks ootab Eesti Kosmosebüroo ettevõtetelt ja teadusasutustelt ideid, mille hulgast rakkerühm soovitab kolm kuni viis 2021. aasta teekaarti sobivat ideed.

Esitatud ideed peavad aitama saavutada üht või enamat kaaskirjas toodud eesmärkidest, milleks on pikaajaline ja jätkusuutlik osalemine ESA kohustuslikes programmides, valmistumine võimalikuks liitumiseks uute ESA valikprogrammidega 3S (Space Safety and Security) ja E3P (European Exploration Envelope Programme), tarneahelasse sisenemine ja Eesti ettevõttele pikaajalise ja jätkusuutliku äri tagamine.

Pidades silmas potentsiaalset liitumist uute ESA valikprogrammidega, on tänavu IIS huviorbiiti lisandunud täiesti uute teemadena kosmoseturvalisus ja -julgeolek ning tehnoloogiaarendus kosmoseuuringuteks. Kosmoseturvalisuse valdkonnast on eriti oodatud ettepanekud kosmoseliikluse reguleerimiseks Eesti digitaalsete lahenduste abil. Esmakordselt on võimalus IIS meetmest rahastada ka selliste tehnoloogiate arendamist, mida saaks kasutada kosmoseuuringutel maalähedasel orbiidil, Kuul või Marsil.

Oodatud on ka pakkumised missioonikriitilise tarkvara iseseisvaks verifitseerimiseks ja valideerimiseks (ISVV). Idee esitamiseks tuleb leida partner kosmosetööstuse peatöövõtjate hulgast (OHB, Thales Alenia Space, Arianespace või Airbus), kellelt saada testitav tarkvara. Kui koostöö sujub, on seda võimalik jätkata väljaspool tööstusinitsiatiivi programmi.

Samuti saab esitada ideid kosmoses kasutatava riistvara või materjalitehnoloogiate arendamiseks. Selle teema alla sobituvate ideede puhul on oluline, et tegemist oleks tootega, mille vastu tunneb huvi ESA või mõni muu klient.

Selle aasta IIS ideekorjest ei leia turulähedaste rakenduste arendamise teemat. Alates käesolevast aastast saavad rakenduste arendajad esitada ESA-sse taotlusi kogu aasta kestel. Kaugseirega seotud rakendusi saab arendada InCubed+ programmi raames ning teisi kosmosevaldkonna võimalusi kasutavate rakenduste jaoks on ESA Business Applications (https://business.esa.int/).

Tööstusinitsiatiivi programmi idee esitamiseks tuleb kõigepealt tutvuda kaaskirjaga ning seejärel esitada nõuetekohaselt täidetud taotlusvorm 1. novembriks 2020. Huvilistel on võimalus üks ühele konsultatsiooniks Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) uute, assotsieerunud ja koostööriikide sektsiooni juhi Stephen Airey’ga, et saada tagasisidet oma idee sobivuse kohta. Konsultatsioonid toimuvad 17., 24. ja 28. septembril. Konsultatsiooni soovist palume teada anda e-posti aadressil [email protected].

Ideekorjes osalemiseks:

Jaga postitust

Tagasi üles