Vaata peasisu

Iduettevõtted tõid Brüsseli õppereisilt kaasa väärtuslikud teadmised ja kontaktid

EASi ja KredExi ühendasutus
25. aprill 2024
5 min

Eesti iduettevõtted käisid märtsis Brüsselis, et tutvuda innovatsioonivaldkonna ettevõtjate ja valdkonna Euroopa Liidu võtmeisikutega. Oma kogemust jagavad ettevõtted CybExer Technologies, PowerUP Energy Technologies ja RAIKU Packaging.

Sel korral oli Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse korraldatud õppereisi põhirõhk Euroopa teadus- ja innovatsiooninädala üritustel. Kümme valitud Eesti ettevõtet võtsid osa Euroopa Liidu innovatsioonivaldkonna aasta sündmustest, sealhulgas EIC Summitist ja innovaatiliste hangete konverentsist. 

Nii Eesti küberturbe-ettevõttel CybExer Technologies kui ka vesinik-kütuseelemendil põhinevaid elektrigeneraatoreid tootval ettevõttel PowerUP Energy Technologies oli kindel soov saada õppereisilt rohkem teavet Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) rahastusmeetme taotlemise kohta. Ettevõtluskiirendi EIC Accelerator toetab idu- ja kasvufaasis olevaid süvatehnoloogia ettevõtteid, mida erakapital ei ole veel valmis rahastama. 

PowerUP Energy Technologies asutaja Ivar Kruusenbergi sõnul andis õppereisil osalemine hea ülevaate sellest, mida tegelikult EIC ja Euroopa Komisjon otsivad. Nende soov oli mõista paremini EIC rahastusele kandideerimise suuremat pilti ja saada tugevat sisendit taotluse koostamiseks. “Kuigi oleme juba üks kord jõudnud EIC-i intervjuu vooru, siis rahastuseni pole me seni jõudnud. Kindlasti aga jätkame proovimisega ning meie eesmärk on ikkagi toetus koju tuua,” ütles Kruusenberg.

Märtsis toimunud õppereisil osalejad koos Euroopa Komisjoni teadus-​ ja innovatsioonipeadirektoraadi asedirektori Signe Ratsoga.

Lisaks soovis ettevõte saada rohkem teavet Euroopa Komisjoni otsustusprotsesside ja tulevaste rahastusprogrammide prioriteetide kohta. “Läksime õppereisile sooviga kohtuda rahastusmeetmete otsustajatega ja saada paremini aru nende visioonist praeguste programmide osas – mis on prioriteetsed teemad ja suurimad väljakutsed,” rääkis Kruusenberg. “Üritus oli meie jaoks äärmiselt produktiivne, meil õnnestus kohtuda otsustusprotsessides osalevate inimestega ja nendega, kes on seotud rahastusmeetmete loomisprotsessiga.”

CybExer Technologies eriprogrammide juht Kristiina Omri sõnul on ka nende eesmärk EIC-ist rahastust taotleda ning õppereis oli üks samm selle suunas. “Kuna see on väga konkurentsitihe toetusmeede, kus taotlustest jõuab ainult umbes viis protsenti positiivse vastuseni, on sõel väga tihe. Õppereis andis meile vajaliku tausta selleks, kuidas taotlust teha ning saime palju nõuandeid, mida silmas pidada. Olgu selleks siis intervjuudeks valmistumine või sisu kirjutamine taotlusesse. Just seda läksime õppereisile otsima,” selgitas Omri. 

Innovatsioon vajab kontakte ja võrgustikku

Mõlema ettevõtte esindajad toovad õppereisi peamiseks väärtuseks just seal osalevad inimesed ning võimaluse kuulata teiste ettevõtete lugusid. “Innovatsiooninädala üritused ning kohtumised Eesti ettevõtetega, kes on juba EIC-ist rahastust saanud, olid meie jaoks äärmiselt väärtuslikud. Samuti saime olulist infot neilt ettevõtetelt, kes on kandideerinud, aga ei ole veel toetust saanud,” rääkis Omri.

Ivar Kruusenberg rõhutab samuti, et väga oluline osa õppereisist oli peale ametnikega suhtlemise ka kohtumised ettevõtetega, et mõista paremini, mida nemad on teinud selleks, et kirjutada valmis edukas taotlus. “Lisaks nõuannetele saime aru, kuidas töötab EIC-i mentorlus, mida meil on võimalik kasutada, ning kui oluline see on,” selgitas Kruusenberg.

Üks, kes jagas õppereisil osalenutele oma kogemusest rahastuse kaasamisel, oli Andi Hektor süvatehnoloogia ettevõttest GScan. Tema sõnul on sellised õppereisid ettevõtjatele väga vajalikud. “Eesti ettevõtjate seas on innovatsiooniteadlikkus küll kiirel tõusuteel, aga jääme veel kaugele maha innovatsioonitippudest nii Euroopas kui ka mujal maailmas,” sõnas ta.

Reis võimaldas tutvuda ja mõista Belgia innovatsioonisüsteemi. “Innovatsioon toimub paljuski kontaktide, inimeste ja eeskujude kaudu – reis viis Eesti ettevõtjad kokku Belgia kolleegidega, aga ka ülikoolide ja teiste organisatsioonide esindajatega,” selgitas Hektor. Tema sõnul lähendavad sellised üritused ka Eesti ettevõtjaid omavahel, kuna on võimalik teises keskkonnas arutada innovatsiooni ning saadud kogemuste üle. 

Võimalused, mida muidu ettevõtted ei saaks 

CybExer Technologies eriprogrammide asepresidendi Kristiina Omri sõnul ei oleks ettevõtetel aega ega ka võimalusi sellisteks kohtumisteks, mida programm pakkus. Eriti väärtuslikud olid tema arvates kohtumised Eesti esindajatega erinevates Euroopa Liidu institutsioonides, kes jagasid oma kogemusi. “Üks asi on lugeda ametlikku infot, aga teine asi on päriselt kohal olla, küsida küsimusi ja üheskoos arutleda,” ütles Omri.

Ka PowerUP Energy Technologies asutaja Ivar Kruusenberg rõhutas, et õppereisil oli võimalik kohtuda otsustajatega, kellega oleks muidu väga keeruline kokku saada. “Kohtumisel mõistsime ka, millised temaatilised voorud ettevõtetele sobivad ja missugused on potentsiaalselt tulevikus veel avanemas,” rääkis Kruusenberg.

Innovatsioon Euroopa Liidu toel

Uuenduslikku pakendimaterjali tootva RAIKU kaasasutaja Karl Pärteli sõnul on EIC-i rahastus üks väga hea Euroopa Liidu meede. RAIKU oli üks ettevõtetest, kellel õnnestus saada EIC-ist rahastust ning selle aasta õppereisil käis kaasasutaja jagamas õppereisi delegatsioonile oma lugu.

RAIKU bio packaging EIC Summiti näitusealal.

Tema arvates ei tea ilmselt paljud rahastusvõimalusest või see tundub ettevõtjate jaoks kauge ja võõras. “Just selline õppereis on väga hea võimalus potentsiaalsed ettevõtted kaasa võtta ja tutvustada EIC-i rahastuse meetmeid. Meie saime 2022. aastal Brüsseli innovaatorite õppereisil tutvuda paljude ettevõtjate ja EIC-i nõustajatega ning peale seda otsustasime kandideerida. Erinevate ettevõtete kogemused, soovitused ja ka nõustajate abi aitasid meid taotluse tegemisel,” rääkis Pärtel.

Huvi korral EIC Acceleratori rahastuse vastu, palume võtta ühendust Anna-​Liisa Laaritsaga, anna.​laarits@​eas.​ee. Kui pakub huvi Eurostars rahastusprogramm, palume võtta ühendust Sandra Kaljumäega, sandra.​kaljumae@​eas.​ee. Kui pakub huvi EISi Brüsseli suunalise tegevuse sh innovaatorite Brüsseli õppereisi vastu, siis palume võtta ühendust Eve Päärendsoniga, [email protected]. Meie eksperdid aitavad teid suurima hea meelega.

Innovaatorite õppereisi kaasrahastab Euroopa Liit.

Jaga postitust

Tagasi üles