Vaata peasisu

Ideepäevad ja arendusmaratonid ootavad kõiki tööstuse arengust huvitatuid

EASi ja KredExi ühendasutus
31. oktoober 2018
4 min

Alates käesoleva aasta algusest on EAS koostöös Tehnopoli teaduspargiga korraldanud Targa Tööstuse ideepäevi ja arendusmaratone, et aidata töösturitel oma ettevõtteid nutikamaks muuta. Eestis tuleb tõsta tööstussektori konkurentsivõimet ning kasutamata potentsiaali määratlemise abil muuta ärimudelid targemaks, sest lisandväärtuse loomisel inimese kohta oleme võrdluses Euroopa Liidu teiste liikmesriikidega märgatavalt maha jäänud. Tööstusettevõtete digitaliseeritust saab ergutada tööstuse, IT-sektori ja valdkondlike spetsialistide koostöö abil.

EAS on koostöös Teaduspark Tehnopol ga käesoleva aasta algusest viimas läbi Targa Tööstuse ideepäevasid ja arendusmaratone, mille eesmärk on aidata töösturitel oma ettevõtet muuta nutikamaks. Eestis on oluline tõsta tööstussektoris konkurentsivõimet ja leida ettevõtetes kasutamata potentsiaali muutmaks ärimudeleid targemaks, kuna tööstus on lisandväärtuse loomisel inimese kohta Euroopa Liidu teiste riikidega võrreldes mahajäämuses. Tööstusettevõtete digitaliseerituse taseme tõstmist on võimalik ergutada läbi erinevate osapoolte – tööstuse, IT sektori ja valdkondlike spetsialistide, ühendamise.

Esimene tööstuse digitaliseerimise arendusmaraton toimus tänavu jaanuaris ning 48 tunni jooksul loodi töösturite, IT-spetsialistide, toote- ja teenusedisainerite ning mentorite poolt 8 uut lahendust, mis aitavad tööstusettevõtetel protsesse automatiseerida ning digitaliseerida. Mõned lahendused on osutunud sedavõrd universaalseteks, et neid on võimalik rakendada kogu sektori ulatuses. 8. juunil toimunud Targa Tööstuse ideepäeval osales üle 100 osaleja, kes pakkusid välja uusi ärimudeleid ja tarku tooteid, mis põhinevad digitaalsete teenuste kombineerimisel juba eksisteerivate füüsiliste toodetega.

Hans Vaiksaar idufirmast Cannery tunnistas, et kuigi napilt oleks jäänud arendusmaratonil osalemata, ületasid tulemused ootusi mitmekordselt. “Soovisin kohtuda ja lähemalt suhelda teiste tööstussektori esindajatega, kes samuti tunnevad huvi digitaliseerimise vastu ning avastasin seltskonnast väga toredad inimesed, kellega saavutatud kontakt on abiks ka edasi,” ütles Vaiksaar. Andra Gross osales arendusmaratonil puhtalt oma initsiatiivil ning rõhutas samuti heade kontaktide ning sarnaselt mõtlevate meeskonnaliikmete leidmise kasulikkust. “Käime siiani omavahel läbi ning mõtleme üheskoos, kuidas välja töötatud lahendusega edasi liikuda. Vajalik oli just erineva taustaga inimeste koostöö – see ja korraldajate poolt loodud väga head tingimused aitasid meid kiirete tulemusteni,” märkis Gross.

Grossi sõnul oli huvitav näha, et ka teised seisavad silmitsi sarnaste väljakutsetega ning ürituse formaat ja ülesehitus soosisid probleemide lahendamisele keskendumist. Arendusmaratoni kulminatsiooniks kujuneski hackathon, kus sai kiiresti tegeleda lahenduste välja töötamise ning prototüüpide loomisega. Ka Vaiksaar rõhutas, kui oluline oli enda nägemuses tekkinud kontseptsiooni katsetamine – kas see toimiks ka päriselus ning tundub ka teistele mõistlikuna. “Arendusmartoni jooksul valideerisime erinevate osalejate hüpoteese ning minu pakutud lahendus osutus maratoni parimaks, ühtlasi kasvas ideepäevast välja täiesti uus toode, mille arendamisega saan edasi liikuda,” ütles Vaiksaar.

Nii Vaiksaar kui Gross soovitavad ideepäevast või arendusmaratonist osa võtmist absoluutselt kõigile, keda paeluvad tööstuse tulevikuga seotud küsimused. Vaiksaare sõnul tekivad arutelude ja töötubade käigus väga huvitavad kattuvused täiesti erinevate sektorite vahel. “Enim soovitaksin nendel üritustel osalemist just logistika, teeninduse ja tootmisega tegelevatele ettevõtetele, sest nende sidumine tervikuks annab täiesti uue efekti mistahes ideele. Lisaks inseneridele ja tehnilistele spetsialistidele võiksid kindlasti osaleda ka müügi ja turundusega tegelevad inimesed, sest just head müügi ja PRi musklit on vaja selleks, et märgata potentsiaalseid turuvõimalusi,” lisas Vaiksaar. Grossi kinnitusel tasub osaleda ka siis, kui puudub veendumus, kas lauale toodud probleemipüstitus haakub ka teistega. “Igal juhul tasub katsetada ning püüda leida kaasamõtlejaid. Mitte midagi ei juhtu, kui mitte midagi ei tee ning pealegi – mitte midagi ei ole ju ka kaotada,” rõhutas Gross.

Järgmine Targa Tööstuse ideepäev toimub 8. novembril ning arendusmaraton 21.-23. novembril. Rohkem infot ürituste kohta leiab EASi kodulehelt sündmuste kalendrist.

Jaga postitust

Tagasi üles