Vaata peasisu

Hy-Tech Comp: alustama peab sealt, kust king kõige rohkem pigistab

EASi ja KredExi ühendasutus
21. detsember 2020
4 min

Kui esialgu tundus nii endale kui ka kaastöötajatele, et ERP pigem segab, sest kõik ju teavad ja info on enda peas olemas, siis praegu ei kujutaks keegi ette, kuidas saaksime ilma ERP-i kasutamata hakkama,“ avaldas metallitööstuse Hy-Tech Comp juht Urmo Sisask.

Vajadus täpsema info järele

ERPi majandustarkvara võeti Hy-Tech Compis kasutusele juba siis, kui tootmisega alles alustati. Väikse ja värske ettevõttena tundus ERP esialgu suhteliselt mittevajalik, kuid hiljem kiires kasvufaasis oli see juba väga suureks abiks. Tarvidus laialdasema digitaliseerimise järele tekkis ettevõtte kasvades, kui juhtkonna tasemel mõisteti, et reaalajas on vaja täpsemat informatsiooni tootmises toimuva kohta. „See muidugi ei tähenda, et meil enne ei oleks olnud arusaamist või ülevaadet tootmises toimuvast, kuid õigete juhtimis- ja investeerimisotsuste tegemiseks on vaja detailsemat ülevaadet, et aru saada, kus on tootmisprotsessis pudelikaelad, mis vajavad lahendamist,“ ütles Sisask. Ressurrside planeerimiseks, efektiivse tootmisprotsessi loomiseks, tellimuste õigeaegseks täitmiseks, kvaliteedi seireks ja kadude vähendamiseks hakati jälgima erinevaid mõõdikuid (KPI-sid), et nii keskastmejuhtidel kui juhtkonnal oleks täpne ülevaade tootmise hetkeolukorrast.

Suurem digitaliseerimine sai Hy-Tech Compis hoo sisse koostöös ITL-iga, kellega esmalt tehti põhjalik analüüs – kaardistati probleemsed kohad ja nendele võimalikud digilahendused. „Selle auditi põhjal koostasime nii-öelda teekaardi, mida, kunas ja kuidas edasi teha. Selge on see, et kõiki asju korraga teha on võimatu, kuna finantsid on piiratud. Alustama peab ikka sealt, kus on kõige suuremad probleemid,“ rääkis Sisask.

Väljakutseks erinevate programmide integreerimine

Digitaliseerimine on protsess, mis ei saa kunagi läbi, vaid sellega tuleb pidevalt tegeleda ja seda arendada. Samuti tuleb  turule pidevalt uusi teenuseid ja lahendusi. Praegu kasutatakse Hy-Tech Compis seadmete kasutusefektiivsuse (OEE) mõõtmiseks Real Time Factory programm, mis on spetsiaalselt kohandatud ettevõtte tootmise jaoks. Sama programmi saab kasutada ka tootmises tehtavate tööde registreerimiseks ja vajadusel mõõta ka töötajate efektiivsust ja ajakasutust. Ressursside täpsemaks planeerimiseks kasutab ettevõte Gantt planogrammi, mis hõlbustab planeerija ja tootmisjuhi tööd. Personalihaldus toimub Personas. Erinevate mõõdikute ehk KPI-de jälgimiseks on juhtkonna ja omanike kasutuses QlickSense. Lisaks juba mainitutele on kasutuses mitmeid  erinevaid programme tootmise ettevalmistuses, robotite ja automaatpinkide programmeerimiseks jne.

Sisask tõdeb, et kõige olulisem on erinevate programmide kasutamise lihtsus ja omavaheline integratsioon, et vajalikku informatsiooni ei peaks erinevatest programmidest taga otsima, vaid kõik oleks hõlpsasti leitav ühest kohast. „Siin on meil veel palju teha.“

Digilahendused tekitavad kliendis usalduse

Tänu protsesside digitaliseerimisele on tellimuste käsitlemise kiirus märgatavalt paranenud. „Tahame seda aga veelgi parandada – selleks tuleb meil oma süsteemid integreerida meie võtmeklientide tarkvara süsteemidega, et tellimused liiguksid meile automaatselt ja ka kliendil oleks ülevaade tellimuse hetkeseisust alates sissetulekust kuni väljastuseni. Uute rahvusvaheliste klientide puhul tekitab tänapäevaste digilahenduste kasutamine usaldust, et meiega tasub koostööd teha, kuna oleme uuenduslik ja edasipürgiv partner.“

Sisaski sõnul tuleks digitaliseerimisega alustada väikestest sammudest ja võtta alguses kasutusele mõned turul pakutavad standardteenused või -lahendused – nii on investeeringud esialgu väiksemad.  Kuna iga ettevõte on erisugune ja tootmiste vajadused võivad samuti päris palju erineda, on hiljem ikkagi vaja hakata digilahendusi enda vajaduste järgi muutma. Samuti soovitab Sisask uurida EASi pakutavaid toetusi ja küsida enne järgmiste sammude astumist nõu EASi töötajatelt.

Valus koroonakevad

Koroonakriis mõjutas negatiivselt Hy-Tech Compi tootmist, kuna paljud tellimused lükati edasi ja tellimuste maht tervikuna vähenes. Seetõttu tuli ettevõttel ka töötajaid koondada. „Aasta alguses olime väga optimistlikud ja meie kõik prognoosid ennustasid, et aasta 2020 tuleb kõigi aegade parim. Seda kinnitasid ka esimese kvartali tulemused. Täna oleme olukorras, kus võime olla õnnelikud, et oleme siiski ellu jäänud.“

Sisaski sõnul saab praegu siiski öelda, et olukord hakkab taas paranema ja tellimuste maht on kasvamas. „Loodetavasti saame uuel aastal lahti koroonakriisist, mis loob hea eelduse kiireks majanduse taastumiseks ja kasvuks.“

Liitu Tark Tööstus Facebook grupiga

Kõik tööstusettevõtete juhid ning teised digitaliseerimise ja automatiseerimise vastu huvi tundvad inimesed on oodatud liituma Facebook grupiga Tark Tööstus. Mine loe, kuidas teised on alustanud. 

Jaga postitust

Tagasi üles