Vaata peasisu

Hiina valmistub samuti rohepöördeks

EASi ja KredExi ühendasutus
20. september 2022
3 min

Viimastel aastatel on roheline ja kestlik areng muutunud investeerimismaailmas olulisteks märksõnadeks, sest iga tööstusharu arendamise eelduseks on nende väljakutsetega silmitsi seistes endast parima andmine.

Euroopa Liidus on kestlik lähenemine olnud tähelepanu keskpunktis juba kaua. Eesti puhul on oluline märkida, et riigina oleme maailma kestlikkuse indeksis 10. kohal, mis on märkimisväärne tõus, arvestades tõika, et alles 2016. aastal olime alles 21. kohal.

Hiina puhul on olukord kardinaalselt erinev, sest see suurriik on tuntud oma valmiduse poolest ohverdada looduskeskkond majanduskasvu nimel. Siiski on ka Hiina avastanud, et keskkonnakahjulik tegevus ei ole vaid risk loodusele, vaid võib ohustada ka majandusarengut ning äri laienemist. Selle äratundmiseni jõudmine tekitas suunamuutuse, mis seadis prioriteediks rohelise kaubanduse, energiasäästlikkuse ning emissioonide vähendamise uute energialahenduste arendamise abil. Ettevõtted on avatud innovatsioonile ning uusi tehnoloogilisi lahendusi asutakse rakendama juba käegakatsutavas lähitulevikus.

Uue viisaastaku põhiteemadeks on rohearengute ja kestlikkusega seotud algatused

Selles kontekstis tuleb rõhutada, et kestlikkust arendatakse eelkõige uute energiatega seotud tehnoloogilistes valdkondades – energiasäästlikkus ning nutikas liikuvus on aidanud sillutada teed elektrisõidukitele ning nende laadimisjaamadele, mida ei saa uue jõuna Hiina sõiduautosektoris eirata. Hiina tehnoloogiahiidlased mängivad suuremas rohepöördes samuti olulist rolli, aidates rohetehnoloogiate arengule kaasa näiteks individuaalse süsiniku jalajälje mängustamise kaudu Alipays.

Shanghais elava ja töötava Eesti arhitekti Tõnis Kimmeli sõnul on kestlik majandamine Hiina ehitussektoris siiani piirdunud uusehitistesse kõikvõimaliku floora paigutamisega, olgu siis tegemist korterelamute, kontorihoonete või pilvelõhkujatega. Samas on Hiina valitsus viimasel ajal edendanud poliitikameetmeid, mis sunnivad leidma suuremat energiasäästu ning otsima võimalusi elektri tootmiseks kohapeal.

Käimasoleva 14. viisaastaku (2021-2025) uuteks võimalusteks ongi rohearengute ja kestlikkusega seotud algatused. Samas raporteerib Euroopa Liidu kaubanduskoda Hiinas, et riigis tegutsevad Euroopa Liidu ettevõtted on põrkunud mitmete piirangutega, mis takistavad nende panustamist Hiina kestliku majandamise plaanidesse. Näiteks, kuigi Hiina strateegilised riiklikud plaanid on üsna selgesõnalised, siis äriotsuste tegemiseks vajalike keskkonnapoliitikate sõnastused vajaksid detailsemat käsitlust. Lisaks on uute lahenduste esitlemise ja rakendamise kiirus Hiinas veel jätkuvalt liiga aeglane, sest eksisteerib rohkelt regulatiivseid piiranguid ning samas ei ole piisavalt ühiseid standardeid. Veelgi olulisem on asjaolu, et hoolimata taastuvenergia tähtsusest rohepöörde saavutamisel, on taastuvenergiaressursside kättesaadavus endiselt piiratud majanduslike ja tehnoloogiliste barjääride tõttu.

Siiski on rohetehnoloogiate näol tegemist ettevõtete jaoks hädavajaliku lahendusega sel turul tegutsemiseks. Kui Eesti ettevõtjad soovivad panustada Hiina rohepöördesse, siis tuleb neil kaaluda järgnevat:

  • luua narratiiv ning eesmärk, mis on vastavuses Hiina riiklike poliitikatega;
  • mõista riiklikke poliitikaid ning seotud riske;
  • kindlustada, et töötajad on nendest teadlikud ning valmis panustama;
  • jälgida ja kohaneda väljakutsetega ning analüüsida parimaid praktikaid riskide juhtimiseks;
  • defineerida raamistikku poliitikate jälgimiseks ja hindamiseks;
  • suhelda erinevate sektoritega äri- ja poliitilise keskkonna paremaks mõistmiseks.

EASi Aasia keskus on aidanud paljudel Eesti ettevõtetel leida teed Hiina turule ning selgitanud neile erinevate turuplatvormide tehnilisi iseärasusi. Hiina turgu puudutavate küsimuste korral võta julgelt ühendust meie esindajatega:

Ilaria Perla
Projektijuht (Hiina ja Kagu-Aasia)

E-post: [email protected]
Mobiil: +37255621993
Keeled: inglise keel, hiina keel

Rafael Jimanez Buendia
Teenusejuht (Hiina)

E-post: [email protected]
Mobiil: +372 5981 9810
Keeled: inglise keel, hispaania keel

Jaga postitust

Tagasi üles