Vaata peasisu

Helsingi ja Tallinna vahelise inimeste liikumise uuring lennureisijate näitel, 2011

EASi ja KredExi ühendasutus
31. mai 2022
3 min

Käesolev aruanne on koostatud 17. novembrist – 4. detsembrini 2011 Tallinna lennujaama lennureisijate seas läbiviidud uuringu põhjal.

Uuringu eesmärgiks oli selgitada:

  • Tallinna ja Helsingi vahel sõitvate reisijate profiil
  • Reisijate sõidueesmärgid ja reisimise sagedus
  • Tallinnas ja Helsingis kasutatavad teenused
  • Turistide informatsioonivajadus ning sobilikud infokanalid

Uuringule vastas 282 vastajat, neist 50 eestimaalast ning 232 välismaalast.

Igakuised reisijate arvud Tallinna ja Helsingi vahelistel lendudel aastatel 2004-2009 jäävad vahemikku 6000-8000 reisijat kuus (nii saabuvate kui väljuvate reiside osas). Reisijate tippajad on küllaltki stabiilselt olnud märtsis ning kõige vähem on reisijaid olnud juulis. Aastatel 2009 ja 2010 olid reisijate arvud aastas keskmiselt 6000-ringis kuu kohta ning aastal 2011 on need suurenenud 7700-8000-ni. Statistika näitab, et reisijate arvud liiguvad suurenemise suunas kuid reisijate tippaeg ning madalseis on muutunud.

Aastal 2011 läbiviidud uuringud näitasid, et 78% Helsingisse suunduvatest reisijatest sõidab sealt kohe edasi muudesse riikidesse ning vaid 22% reisijatest on sõidu lõppsihtpunkt Soome. Võrreldes praegust tulemust aastaga 2004 on näha Soome sõitjate osakaalu pidevat vähenemist.

Tallinnast Helsingisse sõidavad lennukiga peamiselt ärireisijad kuid viimaste aastatega on ka puhkusereiside ning tuttavate külastamine suurenenud. Kui aastal 2004 oli tööreiside osakaal reisi eesmärkide seas 75% siis nüüd on see vaid 47. Reisijate seas, kelle sihtpunkt on Soome, näeme ärireisijaid keskmisest sagedamini – 65%.

Soome suunduvate reisijate seas on Eesti elanikke 47% ja Soome omi 42%. Ülejäänud 11% on pärit muudest riikidest. Kui varem sõitsid lennukiga Tallinnast Soome sagedamini Soome kodanikud, siis aastal 2011 ületab Eesti elanike osakaal juba soomlaste oma.

Tallinna külastajate seas on 70% mehi. Kõige sagedamini on esindatud vanuserühm 31-50a (53%). Alla 30 aastaseid reisijaid on 15%. Lennureisija on üldjuhul kõrgelt haritud ning 60% neist töötab kas juhtival kohal või tippspetsialistina.

Tallinnast Soome lendavate lennureisijate seas on samuti enam mehi kui naisi – vastavalt 64% ja 36%. Kõige sagedamini on esindatud vanuserühm 31-50 a. Kuni 30 aastaseid reisijaid on 30%. Ametikohtade poolest jagunevad reisijad järgmiselt: keskastme spetsialistid – 28%, kõrgemad ametnikud ja juhid – 20% ning tippspetsialistid – 18%.

Nii Tallinna kui Helsingi külastajate reisi kestus on enamasti mõnepäevane – 4-st ööst kauem viibib Helsingis vaid 18% ja Tallinnas 24% reisijatest. Soome kodanike Tallinna külastused on märksa lühemad kui kaugematest riikidest tulnutel – ühepäevastel reisidel käib neist 26%, ühe ööbimisega 35% ning 2-3 ööbimisega 21%.

Valdav osa lennureisijatest külastab vaid riigi pealinna – 68% Helsingisse lendajatest on sihtkohaks Soomes vaid Helsingi ning 81% Eesti külastajatest ei jõua kaugemale Tallinnast.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles