Vaata peasisu

Hea uudis eksportivatele ettevõtjatele – riiklikele ühisstendidele lisandub välismessi toetus

EASi ja KredExi ühendasutus
28. august 2018
2 min

Siiani on EAS peamiselt toetanud Eesti ettevõtete osalemist riiklikel ühisstendidel, kuid juulikuust avanes ettevõtjatele võimalus taotleda riigi tuge ka eraldiseisvalt ettevõtte esitlemiseks rahvusvahelistel messidel – see aitab ettevõtjatel osaleda just nende valdkonna seisukohast kõige olulisematel erialamessidel.

Ühismessidel osalemise toetamine on olnud Eesti ettevõtjatele väga kasulik meede uutele turgudele sisenemisel, kuid uus toetus annab veelgi suurema vabaduse osalemaks nendel messidel, kuhu riik ühisstendiga ei jõua. Välismessidel osalemise toetus on suunatud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele rahvusvahelistumiseks, kontaktvõrgustiku laiendamiseks ning ekspordi kasvu suurendamiseks.

Eesti majanduse üks suuremaid kasutamata võimalusi on liiga vähestele uutele turgudele eksporditee leidmine ning erialamessidel osalemine on üks efektiivsemaid viise selle väljakutsega toimetulekuks. EAS toetab ettevõtjaid erinevatel messidel eksponendina osalemisel ning muuhulgas ka tootenäidiste transpordikulude katmisega. Toetusmeetme kogueelarve on 2 miljonit eurot, ühele projektile saab toetust taotleda 3000 kuni 50 000 eurot. Toetuse osakaaluks projekti maksumusest on maksimaalselt 80 protsenti, seega on omafinantseeringu ulatuseks vähemalt 20 protsenti.

Toetuse saamise tingimused eeldavad ettevõtte eelmise majandusaasta käivet vähemalt 200 tuhat eurot, äriregistrisse kandmist väikese või keskmise suuruse äriühinguna ning tegutsemist mäetööstuses või töötlevas tööstuses (v.a. tubakatööstus; kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine; elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustuse, kanalisatsiooni, jääme- ja saastekäitlus). Samuti kvalifitseeruvad ettevõtted, kelle põhitegevus panustab nutika spetsialiseerumise kasvualadesse.

Välismessil eksponendina osalemise kuludest katab toetus osaliselt järgnevaid tegevusi:

  • messile registreerimine;
  • messistendi pinna üür ja kindlustus;
  • messile akrediteerimine ja messipääsmed;
  • messi kataloogi ja andmebaasi kandmine;
  • messi haldusteenused;
  • messistendi koristamine ja valve;
  • elekter ja internet;
  • ekspositsiooni, messistendi ja tootenäidiste transport ning transpordiga seotud kindlustus- ja tollikulu. 

Projekti elluviimiseks on aega kuni kaks aastat ning osaleda saab enam kui ühel messil. Samuti on ettevõtetel võimalus esitada toetustaotlus koos mõne partneriga. Täpsemad tingimused toetuse taotlemiseks on leitavad aadressil https://www.eas.ee/teenus/valismessitoetus/

Jaga postitust

Tagasi üles