Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus

Toetame Eestisse rajatavaid tugiteenus- ja arenduskeskusi, et rakendada uuringute ning ettevõtja senise praktika kaudu saadud teadmisi uute materjalide, toodete ja seadmete tootmiseks või protsesside täiustamiseks.

Nimi
Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus
Suurim toetus
200 000
Omafinantseering
35%-65%
Kogu toetussumma
2 000 000
Staatus
Avatud
Töömahukus
Registreeri

kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Eestis registreeritud rahvusvahelisse kontserni kuuluv ettevõte, mis pakub tugiteenuseid või täidab arendustegevuse funktsiooni.
 • Kuulub vähemalt kahes välisriigis tegutsevasse rahvusvahelisse kontserni.
 • Kontserni konsolideeritud käive viimasel majandusaastal oli vähemalt 25 miljonit eurot.
 • Teadus- ja arendustegevuse osas tehakse projektis koostööd kutse-, rakenduskõrg- või ülikoolidega.
 • Projekt kuulub nutika spetsialiseerumise kasvualadesse: sektoriteülene IKT, tervisetehnoloogiad ja -teenused, ressursside efektiivsem kasutamine.

kogemuslood

Tutvu edukate ettevõtetega, mis on toetuse abil arendustegevusi ellu kutsunud.

Martin Leiger
Martin Leiger
Stora Enso Tallinna finantsteenuste keskuse juht

Stora Enso Grupi otsus luua peamine ja keskne finantsteenuste keskus just Tallinnasse on tunnustuseks nii siinsele arengupotentsiaalile kui ka kohalikule majanduskeskkonnale.

Loe lisa
Katre Vahtra
Katre Vahtra
AFS IT Services Estonia juhatuse liige

Oleme Tallinnast käivitanud mitmeid strateegilisi funktsioone ja tiime, mille asutamist vaadati Euroopa-üleselt, kuid meie suudame kõige kiiremini ja paindlikumalt organiseeruda, et asjad ellu viia.

Loe lisa
Bo Henriksson
Bo Henriksson
ABB Eesti endine pikaaegne juht

Meil oli 68 jagatud äriteeninduskeskust üle terve maailma. Plaan on liikuda käputäie säilitamise suunas, millest 1 regionaalne äriteeninduskeskus on loodud Tallinnasse.

Loe lisa

mis minu ettevõttes muutub?

Maksimaalne projekti pikkus on 18 kuud.

Lisandväärtuse kasv

Arenduskeskuse abil luuakse kõrgema lisandväärtusega toode, teenus või tehnoloogia.

Müügitulu kasv

Müügitulu ja konkurentsivõimet kasvatatakse läbi uute või muudetud teenuste pakkumise.

Uued töökohad

Luuakse vähemalt 5 uut täistööajaga töökohta, mille keskmine brutokuupalk on vähemalt 1,25-kordne võrreldes keskuse asukoha maakonna keskmisega.

Eelnõustamine

Enne projektiplaani põhjalikuma kirjeldamisega alustamist, palun pöördu eelnõustamiseks meie Välisinvesteeringute keskuse esindaja poole. Kohtumise käigus avaneb võimalus idee üle arutleda, hinnata selle sobilikkust ning kokku leppida järgmised konkreetsed sammud.

Esita nõustamissoov – [email protected]

Plaani koostamine

Hakka aktiivselt planeerima! Projektiplaan on tarvilik koostada sellepärast, et süsteemselt lahti mõtestada tugiteenus- ja/või arenduskeskuse arendamise eesmärk, eelarve, meeskond, riskid ja mõju ning kirjeldada ära tegevuskava projekti edukaks elluviimiseks.

Pea meeles, et taotlemisprotsessiga alustamise eelduseks on projektiplaanile positiivse eelhinnangu saamine! Veendumaks, et tagatud on vastavus kõikidele seatud nõutele, soovitame projekti formuleerimisel ja plaani koostamisel jooksvalt silmas pidada toetuse andmise ja kasutamise korda.Toetuse määrus

 

Taotluse esitamine

Pane tähele, et täiendusena koostatud projektiplaanile, tuleb esitada ka mitmeid teisi kohustuslikke lisadokumente.
Vajalikud materjalid koostatud ja kokku kogutud, suundu edasi taotluse esitamise juurde. Toetuse taotlemine toimub struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

esita taotlus

Volikirja näidis

Volikirja näidis inglise keeles

Taotluse hindamine

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Vajadusel küsitakse lisainfot, lepitakse kokku täiendav kohtumine või kasutatakse eksperdi abi. Otsuse langetamisest antakse sulle kirjalikult märku.

Millistest hindamiskriteeriumitest ja nende osakaaludest juhinduda?

55%
projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele
25%
taotleja võimekus projekti eesmärkide saavutamiseks
10%
projekti ettevalmistuse kvaliteet
10%
projekti kuulumine meetme eelistuste hulka

Projekti valikumetoodika

Projekti elluviimine

Vii tegevused lähtuvalt projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid! Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul siiski kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Teavitamise juhend ja logod

 

 

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh. potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande / pakkumiskutse esitamine
 • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
 • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistavalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu. Pea silmas, et aruandlusperioodi pikkuseks on minimaalselt 6 kuud. Projekti vahe- või lõpparuanne tuleb sul esitada hiljemalt 1 kuu peale projektiperioodi lõppu. Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Esita aruanne

projekti etapid

Enne projektiplaani põhjalikuma kirjeldamisega alustamist, palun pöördu eelnõustamiseks meie Välisinvesteeringute keskuse esindaja poole. Kohtumise käigus avaneb võimalus idee üle arutleda, hinnata selle sobilikkust ning kokku leppida järgmised konkreetsed sammud.

Esita nõustamissoov – [email protected]

Hakka aktiivselt planeerima! Projektiplaan on tarvilik koostada sellepärast, et süsteemselt lahti mõtestada tugiteenus- ja/või arenduskeskuse arendamise eesmärk, eelarve, meeskond, riskid ja mõju ning kirjeldada ära tegevuskava projekti edukaks elluviimiseks.

Pea meeles, et taotlemisprotsessiga alustamise eelduseks on projektiplaanile positiivse eelhinnangu saamine! Veendumaks, et tagatud on vastavus kõikidele seatud nõutele, soovitame projekti formuleerimisel ja plaani koostamisel jooksvalt silmas pidada toetuse andmise ja kasutamise korda.Toetuse määrus

 

Pane tähele, et täiendusena koostatud projektiplaanile, tuleb esitada ka mitmeid teisi kohustuslikke lisadokumente.
Vajalikud materjalid koostatud ja kokku kogutud, suundu edasi taotluse esitamise juurde. Toetuse taotlemine toimub struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

esita taotlus

Volikirja näidis

Volikirja näidis inglise keeles

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Vajadusel küsitakse lisainfot, lepitakse kokku täiendav kohtumine või kasutatakse eksperdi abi. Otsuse langetamisest antakse sulle kirjalikult märku.

Millistest hindamiskriteeriumitest ja nende osakaaludest juhinduda?

55%
projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele
25%
taotleja võimekus projekti eesmärkide saavutamiseks
10%
projekti ettevalmistuse kvaliteet
10%
projekti kuulumine meetme eelistuste hulka

Projekti valikumetoodika

Vii tegevused lähtuvalt projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid! Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul siiski kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Teavitamise juhend ja logod

 

 

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh. potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande / pakkumiskutse esitamine
 • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
 • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistavalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu. Pea silmas, et aruandlusperioodi pikkuseks on minimaalselt 6 kuud. Projekti vahe- või lõpparuanne tuleb sul esitada hiljemalt 1 kuu peale projektiperioodi lõppu. Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Esita aruanne

Abiks taotlejale

Robert Lang

Välisinvesteeringute keskuse valdkonnajuht

+372 5621 5891

[email protected]

 

Tutvu toetuse andmist ja kasutamist reguleerivate nõuetega.

Projekti valikumetoodika

Toetusest teavitamise nõuded

Toetuse määrus

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Algab kümnes Eesti sõprade rahvusvaheline kokkutulek

Täna algab järjekorras 10. Eesti sõprade rahvusvaheline kokkutulek, millega tänatakse äri-, poliitika- ja kultuuritegelasi, kes on oma tegevuse ja nõuannetega panustanud Eesti eduloosse. Seekordsel kohtumisel keskendutakse nii rohepöördele ning tuleviku tehnoloogia- ja elukeskkondade arendamisele kui ka aktuaalsetele julgeoleku teemadele.   EASi ja KredExi ühendasutuse juhi Lauri Lugna sõnul toovad muutlikud ajad selgelt esile rahvusvahelise koostöö ja märkamise vajaduse. „Rõõm on tõdeda, et Eesti sõprade kokkutulek, mida koostöös oma partneritega korraldame, on jõudnud juba kümnenda toimumiskorrani. Praegusel ajal näeme selgelt kui oluline on rahvusvaheline koostöö, tänu millele saame teha väikese Eesti maailmas suuremaks. Meil on potentsiaal olla tuleviku rohetehnoloogiate eksportöör ja kestliku ettevõtluse suunanäitaja,

Joona Vanto Emerging Europe
Eesti riiklik töö välisinvesteeringutega sai kolmandat korda kõrgeima tunnustuse osaliseks

Algatus Emerging Europe valis EASi ja KredExi ühendasutuse välisinvesteeringute keskuse kolmandat aastat järjest Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni parimaks investeerimisagentuuriks. „EASi välisinvesteeringute keskus on kogu aeg tegutsenud selle nimel, et hoida oma head mainet ning meelitada riiki üha rohkem investeeringuid, mis aitavad luua kõrgepalgalisi töökohti ning arendada meie ettevõtlusmaastikku. Meie agentuuri digilahendused on viimastel aastatel noppinud hulganisti rahvusvahelisi auhindu, meid tuuakse eeskujuks Euroopale ja maailmale,“ sõnas välisinvesteeringute keskuse juht Joonas Vänto.  Kuigi Emerging Europe´i hindamiskomisjoni hinnangul on Eesti välisinvesteeringute keskus on juba kaks aastat olnud regiooni parim, siis areng on jätkunud ning jätkuvalt luuakse erinevaid innovaatilisi ja loomingulisi lahendusi, mis tõmbab välisinvestorite seas positiivset tähelepanu.  Tänavu jaanuaris

Kvaliteetne investorteenindus aitab välisinvestoreid Eestis hoida

Välisinvestor on ettevõtluskeskkonna kitsaskohtade varajane indikaator ning nad annavad riigis olevatest äriajamise probleemidest ka varakult märku, millele reageerimata jättes võib välisinvestor oma äri mujale viia. Seetõttu on oluline pärast välisinvesteeringu maandamist pakkuda välisinvestorile kvaliteetset investorteenindust.  Eesti erinevates regioonides töötavad investorkonsultandid, kes aitavad luua koostöökontakte kohalike ettevõtjate, kohalike omavalitsuste ja välismaiste ettevõtjate vahel. Konsultandid koostavad huvilistele võimalikult täpselt sihitud väärtuspakkumisi, et tuua välisinvesteeringuid regioonidesse ning tegelevad hiljem investorteenindusega. Investorteenindus on tihe suhte hoidmine investoritega, et garanteerida, et neil oleks Eestis hea olla. „Meil peab olema teadmine nende olukorrast, et pakkuda informatsiooni erinevate riigi pakutavate toetuste kohta ning toetada neid taotlusprotsessis. Aitame

A jar with coins with a small plant growing out of it.
Välisinvesteeringud näitavad taastumise märke

EASi ja KredExi ühendasutuse välisinvesteeringute keskus aitas eelmisel aastal Eestisse tuua 194 miljoni euro väärtuses välisinvesteeringuid, mis aitasid luua üle Eesti rohkem kui 1600 kõrgepalgalist töökohta. Maandatud välisinvesteeringute maht on 2020. aastaga võrreldes ligi veerandi võrra suurem ning loodud töökohtade arv kaks korda suurem.   „Välisinvesteeringute projektide realiseerumiseks läheb tavaliselt aastaid ning kui koroonapandeemiast tingitud ehmatus pani mõned projektid pausile, siis eelmisel aastal oli juba selgelt näha välisinvestorite investeerimisjulguse taastumist. Prognoosime selle jätkumist ka sel aastal, sest Putini sõja tõttu Ukrainas pole hetkel ühtegi suuremat välisinvesteeringuprojekti peatatud, samuti ei ole vähenenud uute investorite pöördumiste arv ning huvi Eestisse investeerida on jätkuvalt

Nordea Pank laieneb jätkuvalt ning plaanib kasvada 200 inimese võrra

Nordea Pank laieneb koostöös EASi ja KredExi ühendasutuse välisinvesteeringute keskusega ning plaanib ka sel aastal luua 200 töökohta. Soome emaettevõtega Nordea Pank on Eestis jõudsalt laienenud viimasel viiel aastal ja töötajate arv hakkab lähenema 900-le. „Oleme väga tänulikud, et ka eelmisel aastal saime Eestis edukalt kasvada ning toetada oma põhjamaiseid kliente ilma tõrgeteta. See sai võimalikuks nii tänu meie klientide ja omanike usaldusele kui Eesti innovaatilisele ja paindlikule ärikeskkonnale. Hoogsale laienemisele lisaks teeb meile suurt rõõmu meie rahvusvaheline meeskond. Nordea Eestis töötab inimesi neljakümnest erinevast rahvusest,“ ütles Nordea Eesti juht Tiina Käsi. „Nordea laienemine kinnitab, et Eesti on välisinvestorite silmis endiselt turvaline ja usaldusväärne riik.