Vaata peasisu

tootearenduse toetus

Toetame ettevõtete arendustegevust

Julgustame ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused.

Toetuse taotlemine on jooksev.

Toetust rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Enne taotluse esitamist küsi lisa ja registreeru eelnõustamisele.

Nimi
Tootearenduse toetus
Suurim toetus
500 000
Omafinantseering
vähemalt 55%
Kogu toetussumma
15 000 000
Staatus
Avatud
Töömahukus

kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud
 • Taotleja kahe viimase majandusaasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot
 • Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku nõustamise. Nõustamise kokkuleppimiseks võta ühendust oma kliendihalduriga või info@eas.ee

mis minu ettevõttes muutub?

Pärast tootearendust:

Suureneb rahvusvaheline müügitulu

Valmib konkurentsivõimeline toode või teenus

Kasvab toote või teenuse lisandväärtus

Eelnõustamine

Enne taotluse esitamist tuleb läbida kohustuslik nõustamine. Nõustamise kokkuleppimiseks võta palun ühendust oma kliendihalduriga või täida allolev vorm.

Taotluse ettevalmistamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne või finantsaruanded (kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on saabunud, peab aruanne olema esitatud äriregistrile)
 • Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal

Taotluse esitamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Taotluse hindamine

Kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt valikumetoodikale

Projekti elluviimine

Vii tegevused lähtuvalt projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid! Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul siiski kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.
Lisaks tuleb toetuse saamisel liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames lisada tekst “Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“.

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
 • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
 • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel

Toetuse saajal on kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu:

Esita aruanne

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

projekti etapid

Enne taotluse esitamist tuleb läbida kohustuslik nõustamine. Nõustamise kokkuleppimiseks võta palun ühendust oma kliendihalduriga või täida allolev vorm.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne või finantsaruanded (kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on saabunud, peab aruanne olema esitatud äriregistrile)
 • Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt valikumetoodikale

Vii tegevused lähtuvalt projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid! Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul siiski kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.
Lisaks tuleb toetuse saamisel liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames lisada tekst “Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“.

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
 • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
 • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel

Toetuse saajal on kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu:

Esita aruanne

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

abiks taotlejale

Infokeskus

+372 627 9700

info@eas.ee

Loe toetuse tingimuste kohta lähemalt toetuse määrusest:

Toetuse määrus

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Rakendusuuringute programm lihtsustab kandideerimist Euroopa Innovatsiooninõukogu kiirendisse

EASi rakendusuuringute programm (RUP) sertifitseeriti Euroopa Innovatsiooninõukogu kiirendi (EIC Accelerator) meetme pistikprogrammide hulka, mille eesmärk on toetada väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate teadus-, arendus- ja innovatsiooniprojekte. Selle tulemusel saavad RUPis osalenud ettevõtjad esitada taotluse rahvusvahelisse kiirendisse väiksema vaevaga. „Eestis tegutseb hulgaliselt tehnoloogiliselt kõrgetasemelisi ettevõtteid, kes eelmisel rahastusperioodil said Euroopa Liidu konkurentsitihedast väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele suunatud meetmest rahastust üle 30 miljoni euro ulatuses,“ rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, kelle sõnul on nüüd sellistele ettevõtetele avanemas uus võimalus. „EIC kiirendi on üks atraktiivsemaid ja konkurentsitihedamaid ettevõtjatele suunatud Euroopa Liidu rahastusmeetmeid, mistõttu mul on hea meel, et rakendusuuringute programmis osalejatel

Täna avanes uus rakendusuuringute programmi taotlusvoor

18. aprillil avanes EASi rakendusuuringute programmi (RUP) uus toetusvoor teadmusmahukate tootearendusprojektide ja rakendusuuringute elluviimiseks. Toetuse eelarve on 18 miljonit eurot ning ettevõtteid hakkavad nõustama oma ala eksperdid. Taotlemine kestab kuni 17. juuni kella 16:00ni ning taotluste esitamise eelduseks on positiivse eelhinnangu saamine projektiplaanile. Projektiplaanide esitamise tähtaeg eelhindamiseks on 10. juunil kell 16:00. Taotletava toetuse miinimumsumma on 150 000 eurot ja maksimum 2 000 000 eurot projekti kohta. “Eesti on väikene avatud majandus ja meie ettevõtted sõltuvad olulisel määral välisturule suunatud tegevustest. Kasvavate hindade ja tootmissisendite nappuse tingimustes  teadus- ja arendustegevuse ja sellest tõukuva innovatsiooni soodustamine on hädavajalik Eesti ettevõtete ja

10 000-eurose disaini meistriklassi peapreemia võitis Baubauwall

Neljapäeval lõppenud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tootearenduse programmi „Disaini meistriklass“ 10 000 euro suuruse peapreemia võitis personaliseeritud tapeedi e-poe lahendust arendav Baubauwall. Programmi võitja näol on tegemist seni trükiteenustega tegelenud ettevõtte Digitrükk OÜ-ga, kellel oli ambitsioonikas plaan jõuda oma tooteni. Ettevõte tuli programmi ideega luua tapeedi liitreaalsuse rakendus, mille abil on võimalik tapeedimuster läbi nutiseadme ekraani seinale kuvada. Nii on võimalik kliendil saada päris ettekujutus, kuidas tapeet ruumi seinal välja hakkaks nägema. Baubauwalli äriarenduse juhi Anna-Kai Tõrsi sõnul ei osanud nende tiim täpselt oodata, mis disaini meistriklassi programmis juhtuma hakkab. „Teadsime, et meil on abi vaja meie tulevase tapeediteenuse disainimiseks.

Riik toetab uue meetmega ettevõttesse tippspetsialistide palkamist
Riik toetab uue meetmega ettevõttesse tippspetsialistide palkamist

Tihti pidurdavad ettevõtte arengut probleemid, mille lahendamist aitaks kiirendada mõne valdkonna kõrgetasemelise eksperdi, näiteks teadlase, kaasamine. EASi arenduskoostöö eksperdil Relika Alliksaar Williamsil on kõigile sellise murega maadlevatele ettevõtjatele välja pakkuda suurepärane soovitus – toetusmeede, mille abil saavad ettevõtted oma arendusmeeskonda palgata just neile olulise valdkonna eksperdi. „Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine” on meede, mille eesmärgiks on ettevõtete innovaatiliste arendustegevuste toetamine valdkondliku ekspertiisi kaasamise abil. „Meede on välja töötatud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teadusagentuuri, EASi ja Riigi Tugiteenuste Keskusega koostöös nii, et see vastaks võimalikult ettevõtete vajadustele, kuid tagaks ka juurdepääsu maailma parimatele teadmistele,“ avaldab Williams. „Uus taotlusperiood ettevõtete tagasiside järgi uuendatud tingimustega saab

Riigi Tugiteenuste Keskus ja Eesti Teadusagentuur liidavad teaduse ettevõtlusega
Riigi Tugiteenuste Keskus ja Eesti Teadusagentuur liidavad teaduse ettevõtlusega

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avab 1. detsembril sektoritevahelise mobiilsuse meetme teise taotlusvooru, mille raames saavad era- või avaliku sektori asutused endale palgata doktori- või magistrikraadiga teadlase rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks.  Erinevalt esimesest taotlusvoorust on laiendatud isikute ringi, keda on toetatava projekti raames võimalik tööle võtta. Nüüd on lisaks doktorikraadiga teadlasele võimalik palgata ka magistrikraadi ja vähemalt viieaastase teadus- ja arendustegevuse kogemusega isikuid. Taotlejal on võimalik taotleda toetust kuni  kahe täiskohaga teadlase palga ulatuses. Teadlasel on võimalus töötada toetuse saaja juures ka osalise koormusega (minimaalselt 0,5 koormusega). Selline muudatus annab asutustele võimaluse kasutada rohkemate teadlaste osakoormusega tööle võtmist ning