Vaata peasisu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Eesti Arengu Sihtasutuse

Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus

Toetame teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuvad ettevõtja vastava taristu arendamist.

Programm koosneb ettevõtete nõustamisest ja infrastruktuuri toetamise toetusest.

Toetuse taotlemine on jooksev.

Taotletav toetus peab jääma vahemikku 100 000 kuni 2 000 000 eurot.

Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot. Taotlusvooru eelarve jääk on 7,636 miljonit eurot.

Nimi
Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus
Suurim toetus
2 000 000
Omafinantseering
50%
Kogu toetussumma
10 000 000
Staatus
Avatud
Töömahukus

kellele on programm mõeldud?

Programm on mõeldud Eesti Äriregistris registreeritud äriühingutele vahendite ja nendega seotud teenuste arendamiseks, mida ettevõtted kasutavad teadusuuringuteks vastavates valdkondades.

Teadusuuringute taristu mõiste hõlmab järgmist:

  • teadusseadmed ja uurimistarbed
  • teadmistepõhised ressursid, näiteks kollektsioonid, arhiivid ja struktureeritud teaduslik teave
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevad taristud, näiteks võrgud, infotöötlus, tarkvara ja kommunikatsioonivahendid
  • muud teadusuuringute teostamiseks vajalikud üksused.

Sellised teadusuuringute taristud võivad asuda ühes kohas või olla jaotatud (organiseeritud ressursivõrgustik).

mille jaoks toetust saab?

ettevõtjale TA teenuseid pakkuva TA taristu investeeringute teostamine

  • materiaalsesse varasse
  • immateriaalsesse varasse

Eelnõustamine

TA taristu taotluse esitamise on vajalik läbida kohustuslik eelnõustamine. Eelnõustamisel saad tagasisidet projekti sisu ja selle tehnilistele tingimustele vastamise kohta. Samuti soovitusi, kuidas projekti parandada ja edası arendada. Lisaks selgub nõustamisel, kas on vaja tellida rahvusvaheline ekspertiis.

Registreeri eelnõustamisele: [email protected]

Taotluse esitamine

Taotluse saad koostada ja esitada peale kohustusliku eelnõustamise läbimist struktuuritoetuse e-toetuse keskkonnas.
Taotlusdokumendid:

Taotlusvormi näidis (täidetakse e-toetuse keskkonnas)
Projektiplaan
Eelarve vorm
Majandusnäitajate prognoosi vorm
Kontserniskeem (juhul kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei ole äriregistris kuvatud)
Volikirja näidis (juhul kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleja esindusõiguslik isik)
Täiendav juhis tehingute kohta, mis on 30 000 ja rohkem eurot

esita taotlus

Taotluse hindamine

Esitatud taotlusi hindavad eksperdid ja ekspertide hinnangutele tuginedes annab enda lõpliku hinnangu hindamiskomisjon.
Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Taotluse hindamisel võetakse arvesse nii taotluses sisalduv kui ka muud andmed, mis on kättesaadavad avalikest andmekogudest.
Vajadusel küsitakse lisainfot. Otsuse langetamisest antakse sulle kirjalikult märku.

Tutvu taotluste hindamismetoodikaga

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​​toetuse keskkonna kaudu. Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Aruande vormi näidis

NB! Tegemist on aruande vormi näidisega eelnevaks tutvumiseks. Aruanded tuleb esitada ja sisestada Struktuuritoetuse e-​keskkonnas E-​toetus.

esita aruanne

 

teekond

TA taristu taotluse esitamise on vajalik läbida kohustuslik eelnõustamine. Eelnõustamisel saad tagasisidet projekti sisu ja selle tehnilistele tingimustele vastamise kohta. Samuti soovitusi, kuidas projekti parandada ja edası arendada. Lisaks selgub nõustamisel, kas on vaja tellida rahvusvaheline ekspertiis.

Registreeri eelnõustamisele: [email protected]

Taotluse saad koostada ja esitada peale kohustusliku eelnõustamise läbimist struktuuritoetuse e-toetuse keskkonnas.
Taotlusdokumendid:

Taotlusvormi näidis (täidetakse e-toetuse keskkonnas)
Projektiplaan
Eelarve vorm
Majandusnäitajate prognoosi vorm
Kontserniskeem (juhul kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei ole äriregistris kuvatud)
Volikirja näidis (juhul kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleja esindusõiguslik isik)
Täiendav juhis tehingute kohta, mis on 30 000 ja rohkem eurot

esita taotlus

Esitatud taotlusi hindavad eksperdid ja ekspertide hinnangutele tuginedes annab enda lõpliku hinnangu hindamiskomisjon.
Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Taotluse hindamisel võetakse arvesse nii taotluses sisalduv kui ka muud andmed, mis on kättesaadavad avalikest andmekogudest.
Vajadusel küsitakse lisainfot. Otsuse langetamisest antakse sulle kirjalikult märku.

Tutvu taotluste hindamismetoodikaga

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​​toetuse keskkonna kaudu. Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Aruande vormi näidis

NB! Tegemist on aruande vormi näidisega eelnevaks tutvumiseks. Aruanded tuleb esitada ja sisestada Struktuuritoetuse e-​keskkonnas E-​toetus.

esita aruanne

 

abiks taotlejale

Kaupo Reede

rakendusuuringute programmi arendusjuht

[email protected]

+372 53304076

Toetuse tingimuste kohta loe lähemalt toetuse määrusest:

Toetuse määrus
Tagasivaade koostöökonverentsile: kuidas meil teaduse ja ettevõtluse koostöö tegelikult edeneb?

Edukaks koostöös ettevõtjate ja teadlaste vahel on oluline mõlemale oluliste eesmärkide selgeks tegemine kohe koostöö alguses ning ühiseid tegevusi toetavate programmide järjepidevus, tõid välja veebruaris toimunud teaduse ja ettevõtluse koostöökonverentsil osalejad. Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava näeb ette teadmusmahukusele tugineva tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvu ning teadmussiirde võimekuse suurendamist. Selleks on vaja kaasata ettevõtetesse rohkem teadlasi ja inseneeria ning tooterenduse teadmiste ning kogemustega inimesi. Veebruaris toimunud koostöökonverentsil said suud puhtaks rääkida nii teadlased kui ettevõtjad. Ettevõtjate poolt jäid kõlama märksõnad: vastastikune mõistmine ja järjepidevus. Kiirus vs põhjalikkus Asjade interneti lahendusi arendava ettevõtte Thinnect asutaja ja tegevjuht Jürgo Preden,

Teadlaste ja ettevõtjate koostööpäev sillutab teed uutele lahendustele

Selle hooaja viimane teadlaste ja ettevõtjate koostööpäev tõi kokku metalli ja masinaehituse valdkonna tegijad. EASi ja KredExi ühendasutuse ning Eesti Teadusagentuuri üritustesari on läbi kuue kohtumise inspireerinud uusi lahendusi looma nii kogenud kui ka esmakordselt teadlastega ühiseid lahendusi arutanud ettevõtjaid.  „Vestlused teadlastega olid väga positiivsed, nad olid väga abivalmid koostööd tegema ja kaasa mõtlema,“ sõnab veoautode tõstemehhanismide müügi ning raamautodele täislahendusi pakkuva ettevõtte Pro Lift tegevjuht Raido Välk. Lisaks sellele, et koostööpäev pakkus esimest korda võimalust teadlastega koostöövõimalusi arutada, oli ka sellise formaadiga sündmusel osalemine ettevõtja jaoks esmakordne. „Üritus üllatas mind täielikult. Kuna ootusi ei olnud, võib öelda, et jäin

Madis Raukas: rakendusuuringute keskus täidab tühimiku teadus-arendus maastikul

Riik on otsustanud luua rakendusuuringute keskuse, mille eesmärk on pakkuda ettevõtetele tugiteenuseid teadmusmahuka tootearenduse läbiviimiseks. Keskuse loomise raames lisandub AS Metroserdi tegevustele viis valdkonda: biorafineerimine, droonitehnoloogiad, autonoomsed sõidukid, vesinikutehnoloogiad ja terviseandmed. Miks meil seda vaja on, kirjutab EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi juht Madis Raukas. Me oleme paari aastaga EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi raames nõustanud rohkem kui 350 teadmusmahukat arendusideed alates erinevatest liha alternatiividest kuni põlevkivituha väärindamise, isejuhtivate sõidukite ja digiravimiteni. Igapäevaselt ettevõtete ja teadusasutustega töötades on ilmnenud tühimik Eesti innovatsioonimaastikul – nimelt on meil mitmetes valdkondades rahvusvaheliselt tunnustatud teadusrühmad ja ambitsioonikad ettevõtted, kuid puudub platvorm teadusuuringute viimiseks tööstuslikule

Ettevõtjatele avaneb uus toetusvoor arendustöö finantseerimiseks

22. detsembril avaneb EASi rakendusuuringute programmi (RUP) uus toetusvoor arendusprojektide elluviimiseks. Toetuse eelarve on 15 miljonit eurot ning ettevõtteid nõustavad programmi raames oma ala eksperdid.  „Rakendusuuringute programmil on seni olnud kolm edukat taotlusvooru, kus ettevõtted arendavad tõeliselt innovaatilisi uusi tehnoloogiaid ning tooteid alates laborilihast kuni väikelaevade hübriidsüsteemide ja digiravimiteni,“ selgitas EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo. Kolmandasse toetusvooru esitas taotluse 56 ettevõtet ning huvi programmi vastu on pidevalt kasvanud. „Konkurents on igas voorus tugevamaks läinud ning see näitab, et meie ettevõtete panustamine teadmusmahukale arendustööle aina kasvab. Hea on nentida, et toetuse saajate hulgas on nii alustavaid kui ka

Ettevõtete käeulatuses on väga palju ajujõudu. Kuidas teadlastega koostööni jõuda?

Sel aastal täie hooga käima läinud ettevõtete ja teadlaste koostööpäevade sarja neljas sündmus keskendus puidule ja selle väärindamisele. Koostööformaadis, kus lõviosa päevast on mõeldud teadlaste ja ettevõtjate omavahelise koostöö suurendamiseks, näevad kasu mõlemad.   „Kohtumine näitas, et tegelikult on ettevõtete käeulatuses väga palju ajujõudu ehk teadlasi, keda oli siin koos üle 40,“ kirjeldas koostööpäeval osalenud  Euroopa juhtiva saunade tootja Auroom OÜ kvaliteedi- ja arendusjuht Martin Salumaa. Koostööpäeva käigus selgus, et ka Auroomi väljakutsetele on teaduslik lahendus olemas. “Ja lähemal, kui arvasime,” lisas Salumaa.  Oktoobris Eesti Teadusagentuuri, EASi ja Startup Estonia korraldatud koostööpäeva käigus oli võimalik ettevõttel teadlastega silmast silma vestelda ning

sind võib veel huvitada

Avatud
Toetus

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000
Kestus kuni 2 aastat
Töömahukus
Avatud
Toetus

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Töömahukus
Avatud
Toetus

Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 75 000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Töömahukus
Avatud
Toetus

Eurostars

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Euroopa horisondi partnerlus „Võtmetähtsusega digitehnoloogiad“

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Arendusnõunike toetuse konkurss

Suurim toetus 73 750
Töömahukus
Avatud
Toetus

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Hind Tasuta
Töömahukus
Avatud
Toetus

Suurinvestori toetus

Suurim toetus 3 000 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Arendusosak

Suurim toetus 35000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Suurim toetus roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Rahvusvaheliste konverentside toetus

Suurim toetus 30 000
Töömahukus
Tulemas
Toetus

Starditoetus

Suurim toetus 20000
Töömahukus
Tulemas
Toetus

Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus

Suurim toetus 75 000
Töömahukus
Suletud
Toetus

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Suurim toetus 15 000
Kestus kuni 6 kuud
Töömahukus
Suletud
Toetus

Turismisektori kesksete digilahenduste toetus

Suurim toetus 550 000
Töömahukus
Suletud
Toetus

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Töömahukus
Suletud
Toetus

Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Suurim toetus Ideekonkursi toetus 45 000
Töömahukus