Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus

toetame loomeettevõtlust

Toetame uuenduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, samuti toodete, teenuste, tehnoloogiate ning protsesside ja personali arendamist.

Toetus sobib ka uute turuvõimaluste loomiseks ja ärimudelite nüüdisajastamiseks.

Toetuse eelnõustamine uute taotluste osas on peatatud.
Eelnõustamise taasavame eeldatavalt 2023. aasta teise poolaasta alguses.

Nimi
Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus
Suurim toetus
75 000
Omafinantseering
vähemalt 25%
Kogu toetussumma
1 000 000
Staatus
Avatud
Töömahukus

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

  • Eestis registreeritud ja loomemajanduse valdkonnas tegutsevatele väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele.
    Loomemajanduse valdkonnad
  • Toetust taotlev ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat.
  • Ettevõtte müügitulu loomemajanduse valdkondade tegevustest peab viimase äriregistris kättesaadava majandusaasta aruande põhjal olema vähemalt 200 000 eurot, millest ekspordi müügitulu vähemalt 20 000 eurot.
  • Ettevõttes on taotlemise hetkel vähemalt kaks töötajat.

Mis minu ettevõttes muutub?

Pärast arenguplaani elluviimist:

Ekspordivõimekus suureneb

Suurem lisandväärtus töötaja kohta

Müügitulu kasvab

Eelnõustamine

Enne taotluse esitamist peavad taotlejad läbima eelnõustamise. Selle tulemusel valmib arenguplaan, mille EAS heaks kiidab.

Arenguplaan on loomeettevõtja koostatud ja tema arengut mõjutavate kõikide tegevuste, sealhulgas ettevõtja omavahendite, pangalaenude, erinevate finantsinstrumentide, meetme ja muude avaliku sektori vahendite kaudu rahastatavate tegevuste ning eesmärkide, sealhulgas vahe-eesmärkide, kogum.

NB! Hetkel on eelnõustamine uute taotluste osas suletud. Soovime selle taasavada 2023 teise poolaasta alguses.

Taotluse esitamine

Uuenduslikke lahendusi välja töötavad loomeettevõtted, kelle arenguplaani oleme heaks kiitnud, saavad taotleda rahalist toetust ettevõtte arenguplaani elluviimiseks.

Toetuse taotlusi saab esitada jooksvalt.

Enne taotlemisega alustamist, tutvu kindlasti taotlusvormi näidisega. Pane tähele, et täiendusena koostatud arenguplaanile, tuleb esitada ka mitmeid teisi kohustuslikke lisadokumente.

 

Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad:

* Kontserni liikmete skeem tuleb esitada, kui kontserni andmed ei kajastu Äriregistris

** Kui projekti on kaasatud partner(id), siis lisada partneri poolt allkirjastatud Partneri info vorm

Vajalikud materjalid koostatud ja kokku kogutud, suundu edasi taotluse esitamise juurde. Toetuse taotlemine toimub struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

esita taotlus

Taotluse hindamine

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Otsuse langetamisest antakse sulle kirjalikult märku.

Tutvu hindamismetoodikaga:

Projekti elluviimine

Vii tegevused lähtuvalt arengu- ja projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Toetuse saaja peab järgima määruse § 26 lõike 1 punktis 9 toodud tingimust, mille kohaselt peavad mitte riigihanke kohuslased võtma üle 20 000 euro ulatuvate kuludele vähemalt 3 võrreldavat pakkumist.

Hinnapakkumiste võtmise juhend

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

esita aruanne

projekti etapid

Enne taotluse esitamist peavad taotlejad läbima eelnõustamise. Selle tulemusel valmib arenguplaan, mille EAS heaks kiidab.

Arenguplaan on loomeettevõtja koostatud ja tema arengut mõjutavate kõikide tegevuste, sealhulgas ettevõtja omavahendite, pangalaenude, erinevate finantsinstrumentide, meetme ja muude avaliku sektori vahendite kaudu rahastatavate tegevuste ning eesmärkide, sealhulgas vahe-eesmärkide, kogum.

NB! Hetkel on eelnõustamine uute taotluste osas suletud. Soovime selle taasavada 2023 teise poolaasta alguses.

Uuenduslikke lahendusi välja töötavad loomeettevõtted, kelle arenguplaani oleme heaks kiitnud, saavad taotleda rahalist toetust ettevõtte arenguplaani elluviimiseks.

Toetuse taotlusi saab esitada jooksvalt.

Enne taotlemisega alustamist, tutvu kindlasti taotlusvormi näidisega. Pane tähele, et täiendusena koostatud arenguplaanile, tuleb esitada ka mitmeid teisi kohustuslikke lisadokumente.

 

Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad:

* Kontserni liikmete skeem tuleb esitada, kui kontserni andmed ei kajastu Äriregistris

** Kui projekti on kaasatud partner(id), siis lisada partneri poolt allkirjastatud Partneri info vorm

Vajalikud materjalid koostatud ja kokku kogutud, suundu edasi taotluse esitamise juurde. Toetuse taotlemine toimub struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

esita taotlus

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Otsuse langetamisest antakse sulle kirjalikult märku.

Tutvu hindamismetoodikaga:

Vii tegevused lähtuvalt arengu- ja projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Toetuse saaja peab järgima määruse § 26 lõike 1 punktis 9 toodud tingimust, mille kohaselt peavad mitte riigihanke kohuslased võtma üle 20 000 euro ulatuvate kuludele vähemalt 3 võrreldavat pakkumist.

Hinnapakkumiste võtmise juhend

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

esita aruanne

abiks taotlejale

Katrin Pööra

ettevõtluskonsultant

+372 627 9710

[email protected]

Täpsem info toetuse tingimuste kohta on toodud toetuse määruses (Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord).

Lisaks soovitame tutvuda muude oluliste Euroopa Liidu struktuurfondidest toetuse taotlejatele ja toetuse saajatele kehtivate kohustuslike õigusaktide ja üldiste juhenditega:

Uuri lähemalt

Toetuse määrus
Jalg ukse vahele: Eesti oli Euroopa ühel suurimal esitlusfestivalil kohal seni suurima delegatsiooniga

Sel sügisel astus Saksamaal Euroopa ühel suurimal esitlusfestivalil Reeperbahn lavale Eesti ansambel Holy Motors. Sündmusel osalenud Eesti seni suurim, 24-liikmeline delegatsioon keskendus koroonapausi järel suhete ülessoojendamisele ning uute kontaktide loomisele. Suurel esitlusfestivalil osalemine on üheks parimaks viisiks, mille raames ehitada sildu rahvusvahelisele muusikaturule sisenemiseks. „Seega tuleb selliseid võimalusi kasutada ning nendest igati kinni haarata,“ sõnas delegatsiooni liige ja Music Estonia juht Ave Tölpt. Saksamaal Hamburgis 2006. aastast toimuv Reeperbahni festival toob igal aastal kokku muusikatööstuse tipptegijad üle kogu maailma. Sellistel sündmustel osalemine on aga määrava tähtsusega just Eesti väiksele muusikaturule, et kasvada Eestist väljapool.  „Festival avab ühest küljest võimaluse Saksa

Music Venue Tonu Tunnel
Loomemajanduse uuring: kultuur hoogustab aina enam majandust ning panustab rahvusvahelistumisse ja eksporti 

Eesti Konjunktuuriinstituudi läbi viidud uuringust selgub, et loomemajandusel on kaalukas roll Eesti kultuuris, hea elukeskkonna loomisel ning piirkondade arengus. Kasvanud on sektori kogutulu ja ettevõtete arv ning panus eksporti ja rahvusvahelistumisse. Uuring valmis EASi ja KredExi ühendasutuse tellimusel ning koostöös Kultuuriministeeriumiga. „Loomemajandusel on tähtis roll Eesti kultuuri säilitamisel ja edendamisel. Nagu värske uuring välja toob, annavad kultuur ja looming aina enam olulist lisaväärtust ka meie majandusele, panustades rahvusvahelistumisse ning eksporti,” rääkis kultuuriminister Tiit Terik. „Loomingu kaudu saame muu hulgas kujundada Eesti mainet välisturgudel ning edendada turismi. Loomemajanduse valdkond on oluline töökohtade ja heaolu looja ning suurendab ühiskonna sidusust,“ lisas ta.  Värske

EAS avab uue toetuse loomeettevõtetele
EAS avab uue toetuse loomeettevõtetele

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avab 31. mail loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetuse. Toetatakse uuenduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, samuti toodete, teenuste, tehnoloogiate ning protsesside ja personali arendamist. EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on toetus mõeldud ambitsioonikatele loomevaldkonna ettevõtetele. „Kui seni on EAS pakkunud loomemajanduse valdkonnas tuge eelkõige eksportimisel, siis uus toetus võimaldab tegeleda nii tootearenduse kui ka ärimudeli uuendamisega,“ ütles Harjo. Tema sõnul on kriis ka loomeettevõtteid tugevalt mõjutanud ning arenguplaani toetus on hea võimalus oma ettevõtte pikemaajalisem arenguplaan läbi mõelda, et uutele oludele kohandatud teenuste ja toodetega konkurentsivõimelisemalt turule tulla. Enne taotluse esitamist peavad taotlejad läbima eelnõustamise, mille tulemusena valmib EASi

Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus avatakse 31. mail
Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus avatakse 31. mail

E­ttevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avab 31. mail loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetuse. Toetatakse uuenduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, samuti toodete, teenuste, tehnoloogiate ning protsesside ja personali arendamist. Toetus sobib ka uute turuvõimaluste loomiseks ja ärimudelite nüüdisajastamiseks. Toetus on suunatud ambitsioonikatele loomevaldkonna ettevõtetele. Taotlemise eeldus on arenguplaani olemasolu, mis peab sisaldama kõiki ettevõtte terviklikku arengut mõjutavaid tegevusi ja eesmärke. Toetust taotlev ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kolm aastat enne taotluse esitamist ning tema aastane müügitulu loomemajanduse valdkondade tegevustest peab olema vähemalt 200 000 eurot (sellest ekspordi müügitulu vähemalt 20 000 eurot). Lisaks peab taotluse esitamise ajal ettevõttes töötama vähemalt kaks inimest. Enne

Loomeettevõtete Jaapani suunalise ekspordi küsimustik
Loomeettevõtete Jaapani suunalise ekspordi küsimustik

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on koostöös Eesti Disainerite Liiduga kavandamas jätkutegevusi Eesti disaini ekspordi edendamiseks Jaapanis. Oleme kaalunud osalemist lähiaastatel DesignArt Tokyo rahvusvahelisel disainifestivalil ja/või IFFT Interior Lifestyle Living elustiili messil. Lisaks jätkame turundus- ja kommunikatsioonitegevustega, mis aitavad suurendada Eesti disaini nähtavust Jaapanis ning toetada Eesti disainiettevõtete ärilisi ambitsioone Jaapani turul. Ühe variandina oleme plaaninud Eestit tutvustada jätkusuutlikkust, taas- ja uuskasutust ning rohelist mõtlemist esindava kontseptsiooniga, mis lisaks meie disaini tutvustamisele kujundaks ka Eesti üldist mainet kaasaegse, innovaatilise ning jätkusuutliku arengu printsiipe järgiva riigina. Arvestades maailmas valitsevat ebakindlust ja määramatust peame tegevuste kavandamisel arvestama erinevate stsenaariumidega. Selleks vajame muuhulgas meie sihtgrupi, kelleks