Vaata peasisu Kaasrahastanud Euroopa LiitEuroopa Liidu kaasrahastuse logo (EST)

Innowwide programmi rahastus aitab kaasa innovatsioonile

Innowwide programmi rahastab Euroopa Liit Euroopa horisondi partnerluse „Innovaatilised VKE-d“ (ingl European partnership on Innovative SMEs) raames. Rohkem infot partnerluste kohta leiad siit.

 

Innowwide programmi raames korraldab Eureka kaug-turgudele suunatud ekspordiprojektide toetusvooru.
Tähtaeg on 2023 sügisel, tähtaega täpsustatakse esimesel võimalusel.

Nimi
Innowwide programm
Suurim toetus
60 000
Omafinantseering
70%
Kogu toetussumma
3 000 000
Staatus
Suletud
Töömahukus

kelle jaoks toetus on mõeldud?

 • Väikese ja keskmise suurusega ettevõttele, kes soovib testida ja arendada oma toote turule sobivuse tehnoloogilisi ja juriidilisi aspekte.
 • Projekti peab olemas kaasatud partner sihtriigist, kellega koostöös plaanitakse toote ja ärimudeli valideerimist ja arendamist.
 • Projektitaotlus esitatakse Eureka IT platvormil, taotlusi menetleb ja rahastab Eureka.
 • Võimalikud sihtturud: Põhja- ja Lõuna Ameerika, Aasia ja Vaikse ookeani piirkond, Lähis-Ida ning Aafrika riigid (vt. täpsemalt Eureka kodulehelt juhenditest).

mis minu ettevõttes muutub?

Toode kohandatakse sihtturule

rohkem rahvusvahelist koostööd

ekspordivõime kasvab

mille jaoks toetust saab?

 • Projekti tulemusel peab valmima uuring, mis hindab toote ja ärimudeli turule sobivuse tehnilisi, juriidilisi ja ka sotsiaal -majanduslikke aspekte.
 • Toetatakse toote, tehnoloogilise lahenduse ja ärimudeli valideerimist:
 • intellektuaalomandi analüüs,
 • tehnoloogia technology scouting ja tehnoloogia uuenduslikkuse hindamine,
 • tehnoloogilise lahenduse õiguslikud aspektid,
 • toote ja tehnoloogia sertifitseerimine ja vastavushindamine.

Projekti tingimused

 • Toetatakse toote, tehnoloogilise lahenduse ja ärimudeli valideerimist
  • intellektuaalomandi analüüs,
  • tehnoloogia Technology scouting ja tehnoloogia uuenduslikkuse hindamine,
  • tehnoloogilise lahenduse õiguslikud aspektid,
  • toote ja tehnoloogia sertifitseerimine ja vastavushindamine.

 

 • Toetus on 60 000 eurot (toetusmäär 70%, st kokku projekti maht 86 000 eurot).
 • Projektide pikkus on pool aastat.
 • Toetuse fookus on suunatud ekspordile Euroopast kaugemale, prioriteet on Aafrika, st pooled toetatud projektidest on suunatud Aafrikasse.
 • Tutvu toetuse täpsete tingimustega Eureka veebilehel Eureka Innowwide.
 • Projektitaotlus esitatakse Eureka IT platvormile.

Taotlus koosneb

 • Inglisekeelne taotlusvorm
 • Finantsaruanded ja finantsvõimekuse hinnang Eureka vormil
 • Tööplaan
 • VKE deklaratsioon
 • Projekti partneri kinnituskiri (ingl. k. letter of commitment and a declaration of Honour).

 

Vaata täpsemalt Eureka kodulehelt: Eureka koduleht, Innowwide programmi juhised

Taotluse hindamine Eurekas

 • Hindamiskriteeriumid:
  • projekti uudsus, konkurentsieelised (ingl. k. excellence),
  • turupotentsiaal, lisandväärtus, võimalik skaleerimine ja turubarjääride ületamine (ingl. k. impact)
  • projekti kvaliteet ja rakendamise efektiivsus.

  Projektide hindamise tulemused selguvad orienteeruvalt märtsis, 2023.

   

Projekti etapid

 • Toetatakse toote, tehnoloogilise lahenduse ja ärimudeli valideerimist
  • intellektuaalomandi analüüs,
  • tehnoloogia Technology scouting ja tehnoloogia uuenduslikkuse hindamine,
  • tehnoloogilise lahenduse õiguslikud aspektid,
  • toote ja tehnoloogia sertifitseerimine ja vastavushindamine.

 

 • Toetus on 60 000 eurot (toetusmäär 70%, st kokku projekti maht 86 000 eurot).
 • Projektide pikkus on pool aastat.
 • Toetuse fookus on suunatud ekspordile Euroopast kaugemale, prioriteet on Aafrika, st pooled toetatud projektidest on suunatud Aafrikasse.
 • Tutvu toetuse täpsete tingimustega Eureka veebilehel Eureka Innowwide.
 • Projektitaotlus esitatakse Eureka IT platvormile.

 • Inglisekeelne taotlusvorm
 • Finantsaruanded ja finantsvõimekuse hinnang Eureka vormil
 • Tööplaan
 • VKE deklaratsioon
 • Projekti partneri kinnituskiri (ingl. k. letter of commitment and a declaration of Honour).

 

Vaata täpsemalt Eureka kodulehelt: Eureka koduleht, Innowwide programmi juhised

 • Hindamiskriteeriumid:
  • projekti uudsus, konkurentsieelised (ingl. k. excellence),
  • turupotentsiaal, lisandväärtus, võimalik skaleerimine ja turubarjääride ületamine (ingl. k. impact)
  • projekti kvaliteet ja rakendamise efektiivsus.

  Projektide hindamise tulemused selguvad orienteeruvalt märtsis, 2023.

   

sind võib veel huvitada

Avatud
Nõustamine

Intellektuaalomandi-alane strateegiline nõustamine

Kestus 5 esimest tundi tasuta
Töömahukus
Avatud
Toetus

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000
Kestus kuni 2 aastat
Töömahukus
Avatud
Toetus

Eurostars

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Töömahukus
Avatud
Toetus

Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 75 000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Töömahukus
Avatud
Toetus

Globalstars Keenia tootearendusprojektide voor

Suurim toetus 300 000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Euroopa horisondi partnerlus „Võtmetähtsusega digitehnoloogiad“

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Meistriklass

Disaini meistriklass

Hind 1500 eurot + KM
Kestus 6 kuud
Töömahukus
Avatud
Meistriklass

Juhtide mentorprogramm

Hind 900 eurot + KM
Kestus 6 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Arendusnõunike toetuse konkurss

Suurim toetus 73 750
Töömahukus
Avatud
Toetus

Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus

Suurim toetus 2 000 000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Rahvusvahelise eksperdi kaasamine: Saksamaa

Hind Omaosalus 50% eksperdi tasust, maksimaalne toetussumma 10 000 eurot
Töömahukus
Avatud
Toetus

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Hind Tasuta
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Arenduskoostöö eksperdid

Hind Esimesed 6h tasuta. Alates 6. tunnist 100 €/h
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs (technology intelligence)

Hind alates 5-st töötunnist 100 €/h
Kestus kuni 5 tundi tasuta
Töömahukus
Avatud
Toetus

Suurinvestori toetus

Suurim toetus 3 000 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Rahvusvaheliste konverentside toetus

Suurim toetus 30 000
Töömahukus