Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Toetame avaliku sektori uuendusi

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab avaliku sektori hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi avaliku sektori uuenduste katsetamiseks, rakendamiseks ning hankimiseks.

Alates 01.01.2022 võtame vastu vaid ideekonkursi taotluseid.
Taotlusi saab esitada kuni 31.12.2022 kell 16:00.

Nimi
Innovatsiooni edendavate hangete toetamine
Suurim toetus
Ideekonkursi toetus 45 000
Omafinantseering
Ideekonkursil 25%
Kogu toetussumma
1 900 000
Staatus
Avatud
Töömahukus

mille jaoks toetust saab?

Toetust saavad taotleda avaliku sektori hankijad.

Lisaks toetusele pakume:

  • võimalust kaasata juriidiliste probleemide lahendamiseks innovatsioonihangetega kogenud jurist
  • eelnõustamist ning võimalust valideerida oma mõtteid innovatsioonieksperdiga, kellega täpsemalt defineerida probleem ja võimalikud lahendused

mis muutub innovatsioonihangete tulemusel?

Eesmärk on arendada avalikke teenuseid ja seeläbi innovaatiliste lahenduste turgu

Suureneb teadus- ja arendustegevuste kulutuste osakaal SKP-st

Uutest toodetest või teenustest saadav müügitulu kasvab

Rohkem innovatsiooni toetavaid hankeid ja ettevõtteid

Tutvu tingimustega

Tutvu innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimustega.

Tutvu ideekonkursi läbiviimise ja Euroopa Komisjoni innovatsioonihangete suunistega.

Eelnõustamine

Registreeri eelnõustamisele

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine. Eelnõustamine peab olema läbitud vähemalt kolm tööpäeva enne taotluse esitamist.

"*" näitab nõutud väljasid

Taotluse esitamine

Enne taotlemisega alustamist, tutvu kindlasti taotlusvormi näidisega.

Toetuse taotlemine toimub struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Taotluste vastuvõtt lõpetatakse 31.12.2022 kell 16:00.

esita taotlus

*Juhul, kui projektis osaleb koostööpartner või on ühishankija, tuleb taotlusega esitada partneri nõusolek ja info.

**Juhul kui taotleja või partnerid kuuluvad kontserni, tuleb esitada kontserni liikmete skeem

***Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, tuleb taotlusele lisada esindusõigust tõendav volikiri.

Taotluse hindamine

Taotlusi hindame valikumetoodika alusel, vajadusel kaasame eksperdi.

Millistest hindamiskriteeriumitest ja nende osakaaludest juhinduda?

60%
projekti põhjendatus ning mõju hankijale
40%
projekti kvaliteet

Tutvu projektide valikumetoodikaga (ideekonkursi projektide hindamine on toodud lk 7-9)

Projekti elluviimine

Vii projekti tegevused ellu.

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul siiski kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Aruandlus

Aruanded esitatakse struktuuritoetuse e-​toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne

projekti etapid

Tutvu innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimustega.

Tutvu ideekonkursi läbiviimise ja Euroopa Komisjoni innovatsioonihangete suunistega.

Registreeri eelnõustamisele

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine. Eelnõustamine peab olema läbitud vähemalt kolm tööpäeva enne taotluse esitamist.

"*" näitab nõutud väljasid

Enne taotlemisega alustamist, tutvu kindlasti taotlusvormi näidisega.

Toetuse taotlemine toimub struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Taotluste vastuvõtt lõpetatakse 31.12.2022 kell 16:00.

esita taotlus

*Juhul, kui projektis osaleb koostööpartner või on ühishankija, tuleb taotlusega esitada partneri nõusolek ja info.

**Juhul kui taotleja või partnerid kuuluvad kontserni, tuleb esitada kontserni liikmete skeem

***Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, tuleb taotlusele lisada esindusõigust tõendav volikiri.

Taotlusi hindame valikumetoodika alusel, vajadusel kaasame eksperdi.

Millistest hindamiskriteeriumitest ja nende osakaaludest juhinduda?

60%
projekti põhjendatus ning mõju hankijale
40%
projekti kvaliteet

Tutvu projektide valikumetoodikaga (ideekonkursi projektide hindamine on toodud lk 7-9)

Vii projekti tegevused ellu.

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul siiski kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Aruanded esitatakse struktuuritoetuse e-​toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne

Kontakt

Kontakt

Terje Kaelep
innovatsiooniekspert
Keeled: eesti keel, inglise keel

abiks taotlejale

Lisainfo taotlemise kohta:

Kerstin Renser
+372 627 9755
[email protected]

Tutvu innovatsiooni edendavate hangete infomaterjali ja toetuse määruse tingimustega.

Uuri lähemalt infomaterjalist

Toetuse määrus

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt

sündmused ja insaider