Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuevliku Jaoks

ideekonkurss

Toetame ettevõtlikkuse arendamist

2018. aastal kogusime uusi ideid kahes teemavaldkonnas: eksport, tootearendus ja digitaliseerimine ning loomemajandus. Toetasime kokku 10 ideed.

Nimi
Ideekonkurss
Kogu toetussumma
528 620
Staatus
Suletud
Töömahukus

mis on toetuse andmise eesmärk?

suurendada teadlikkust ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas laiemalt

Kasvab müügitulu ja lisandväärtus

Tõuseb teadlikkus ettevõtlusest

Suureneb ettevõtjate kontaktide arv

Toetatud projektid

  • Eesti Arhitektuurikeskuse projekt “PuitAIT vol 3 – MAJAMASINAD” (48 999 eurot)
  • Eesti Meretööstuse Liidu projekt “Meretööstuse liitruum” (48 735 eurot)
  • MTÜ Organic Estonia projekt “Organic Estonia suurprojekt 2018” (21 tuhat eurot)
  • Eesti Disainikeskuse projekt “Ringdisain” (48 994 eurot)

  • Eesti Toiduainetööstuse Liidu projekt “Välismessi Anuga 2019 ühiskülastus Kölnis, Saksamaal toidutööstuste esindajatega ajavahemikus 7.-9. oktoober, 2019” (10 488 eurot)
  • Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu projekt “ETPL ekspordi tugitegevus 2019” (9586 eurot)
  • Eesti Kaitsetööstuse Liidu projekt “ITAR – Innovatsioon ning Teadus- ja Arendustegevus Rahvusvaheliseks” (10 430 eurot)

  • Eesti Arhitektide Liidu projekt “PuuExpo” (138 642 eurot)

  • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda  projekt “Loomemajandus ettevõtete ekspordi arenguprogramm” (13 587 eurot)
  • Tartu Loomemajanduskeskus projekt “Ettevõtlusalane õpe noortele moedisaineritele” (19 572 eurot)

Taotlemine

Taotlemine on lõppenud.

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu. Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Aruandevormide näidised:

esita aruanne

projekti etapid

Taotlemine on lõppenud.

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu. Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Aruandevormide näidised:

esita aruanne

abiks taotlejale

Loona Mansberg

ettevõtluskonsultant

Loona.Mansberg@eas.ee

+372 627 9521

Soovitusi ettevõtjale edukaks arendustegevuseks tippspetsialistidega
Soovitusi ettevõtjale edukaks arendustegevuseks tippspetsialistidega

Toimumas on rohepööre, digipööre ja innovatsioonipööre ning see ajendab ettevõtjaid õigeid inimesi otsima, et neid suundasid edendada. Tihti ei ole aga õige eksperdi leidmine nii lihtne ning EAS aitab ettevõttel leida õiged kontaktid teadusasutustega, vajalike laborite või sertifitseerimisasutustega, mida ettevõte oma arendustööks vajab ja milleni on Eesti ettevõttel ise raske jõuda. Näiteks kohtus Tõrvaaugu Mahe Talu EASi arenduskoostöö eksperdi Relika Alliksaar Williamsi abil kolme Eesti kohaliku tippspetsialistide grupiga. Kolmest valiti parim partner, kellega ettevõte jätkas innovatsiooniosakuga tootearendust tatraleiva retsepti osas. Tihti tekivad teadlastega koostöös ka uued ideed Selline konsultatsioon aitab ettevõtjal oma ideed lahti kirjutada ja arenduskoostöö ekspert aitab ka

Rohelisema maailma nimel tegutsev Mulieres ootab strateegia praktikumi järel kiiret kasvu
Rohelisema maailma nimel tegutsev Mulieres ootab strateegia praktikumi järel kiiret kasvu

Juunikuus jõudis finišisse järjekordne EASi strateegia praktikum, mille raames omandas poole aasta vältel uusi teadmisi ja oskusi 8 ettevõtet. Merylin Rüütli OÜst Mulieres jagas praktikumi käigus kogunenud tähelepanekuid. Mulieres toodab looduslikke pesu- ja puhastusvahendeid ning on seadnud endale eesmärgiks muuta maailma rohelisemaks. Mõned aastad tegutsenud ambitsioonikas ettevõte liigub sihikindlalt eesmärgi suunas ning tegevtiimil on kindel veendumus, et tehakse õiget asja, kuid Rüütli sõnul on areng olnud mõnevõrra hüplik. “Strateegia praktikumi kutse jäi silma EASi kanalitest ning see kõnetas meid koheselt,” meenutab Rüütli. “Äriarenduse mõttes kõrgema käigu sisse saamiseks tuli meil kogu meeskonnana üles leida täpsem fookus ning samale lainele jõudmiseks

EAS avab uue toetuse loomeettevõtetele
EAS avab uue toetuse loomeettevõtetele

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avab 31. mail loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetuse. Toetatakse uuenduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, samuti toodete, teenuste, tehnoloogiate ning protsesside ja personali arendamist. EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on toetus mõeldud ambitsioonikatele loomevaldkonna ettevõtetele. „Kui seni on EAS pakkunud loomemajanduse valdkonnas tuge eelkõige eksportimisel, siis uus toetus võimaldab tegeleda nii tootearenduse kui ka ärimudeli uuendamisega,“ ütles Harjo. Tema sõnul on kriis ka loomeettevõtteid tugevalt mõjutanud ning arenguplaani toetus on hea võimalus oma ettevõtte pikemaajalisem arenguplaan läbi mõelda, et uutele oludele kohandatud teenuste ja toodetega konkurentsivõimelisemalt turule tulla. Enne taotluse esitamist peavad taotlejad läbima eelnõustamise, mille tulemusena valmib EASi

Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus avatakse 31. mail
Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus avatakse 31. mail

E­ttevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avab 31. mail loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetuse. Toetatakse uuenduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, samuti toodete, teenuste, tehnoloogiate ning protsesside ja personali arendamist. Toetus sobib ka uute turuvõimaluste loomiseks ja ärimudelite nüüdisajastamiseks. Toetus on suunatud ambitsioonikatele loomevaldkonna ettevõtetele. Taotlemise eeldus on arenguplaani olemasolu, mis peab sisaldama kõiki ettevõtte terviklikku arengut mõjutavaid tegevusi ja eesmärke. Toetust taotlev ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kolm aastat enne taotluse esitamist ning tema aastane müügitulu loomemajanduse valdkondade tegevustest peab olema vähemalt 200 000 eurot (sellest ekspordi müügitulu vähemalt 20 000 eurot). Lisaks peab taotluse esitamise ajal ettevõttes töötama vähemalt kaks inimest. Enne

Loomeettevõtete Jaapani suunalise ekspordi küsimustik
Loomeettevõtete Jaapani suunalise ekspordi küsimustik

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on koostöös Eesti Disainerite Liiduga kavandamas jätkutegevusi Eesti disaini ekspordi edendamiseks Jaapanis. Oleme kaalunud osalemist lähiaastatel DesignArt Tokyo rahvusvahelisel disainifestivalil ja/või IFFT Interior Lifestyle Living elustiili messil. Lisaks jätkame turundus- ja kommunikatsioonitegevustega, mis aitavad suurendada Eesti disaini nähtavust Jaapanis ning toetada Eesti disainiettevõtete ärilisi ambitsioone Jaapani turul. Ühe variandina oleme plaaninud Eestit tutvustada jätkusuutlikkust, taas- ja uuskasutust ning rohelist mõtlemist esindava kontseptsiooniga, mis lisaks meie disaini tutvustamisele kujundaks ka Eesti üldist mainet kaasaegse, innovaatilise ning jätkusuutliku arengu printsiipe järgiva riigina. Arvestades maailmas valitsevat ebakindlust ja määramatust peame tegevuste kavandamisel arvestama erinevate stsenaariumidega. Selleks vajame muuhulgas meie sihtgrupi, kelleks