Vaata peasisu Rahastanud Euroopa Liit NextGenerationEU Funded by the European Union NextGenerationEU Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU (RRF) (EST)

Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise infopäev

Tutvustamaks uut toetusmeedet rohepöörde hoogustamiseks, korraldab EASi ja KredExi ühendasutus 29. juunil kahetunnise veebiseminari. Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus on taaste- ja vastupidamisrahastu (RRF) uus skeem rohepöörde alase teadlikkuse suurendamiseks, ettevõtte rohevõimekuse ja ringsuse võimaluste kaardistamiseks ning kestlikku arengut soodustavate arendustegevuste elluviimiseks.

Toimumise kuupäev
29. juuni 2022
Keel
eesti keel
Asukoht
Online
Kulu
Tasuta
Staatus
Registreerimine avatud

ootame osalema

  • kestlikust arengust huvitatud tootmisettevõtjad
  • ettevõtjad, kes huvitatud tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetusest.

Registreerimine

Registreeri infopäevale.

Veebiseminari osalemislink saadetakse 29.06.2022 hommikul kõigile registreerinutele.

Päevakava

13:00 Avasõnad
Anari Lilleoja, toetuste keskuse koordinaator
13:05 Kuidas aitab rohepööre muuta ettevõtte ärimudelit?
Mihkel Tammo, ettevõtluse ja innovatsioonikeskuse direktor
13:30 Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus
Anari Lilleoja, toetuste keskuse koordinaator
14:00 Mis on „ei kahjusta oluliselt“ põhimõte? Kuidas see mõjutab toetuse saamist ja projektide elluviimist?
Kristel Lopsik, Riigi Tugiteenuste Keskuse keskkonnaekspert
14:40 Struktuuritoetuste infosüsteem: taotluste sisestamine ja esitamine
Anni Laanemets, toetuste keskuse ekspert

infopäeval osalemine

Registreeri infopäevale.

Veebiseminari osalemislink saadetakse 29.06.2022 hommikul kõigile registreerinutele.

13:00 Avasõnad
Anari Lilleoja, toetuste keskuse koordinaator
13:05 Kuidas aitab rohepööre muuta ettevõtte ärimudelit?
Mihkel Tammo, ettevõtluse ja innovatsioonikeskuse direktor
13:30 Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus
Anari Lilleoja, toetuste keskuse koordinaator
14:00 Mis on „ei kahjusta oluliselt“ põhimõte? Kuidas see mõjutab toetuse saamist ja projektide elluviimist?
Kristel Lopsik, Riigi Tugiteenuste Keskuse keskkonnaekspert
14:40 Struktuuritoetuste infosüsteem: taotluste sisestamine ja esitamine
Anni Laanemets, toetuste keskuse ekspert

Kontakt

Anari Lilleoja

Kontakt

Anari Lilleoja
koordinaator
Keeled: eesti keel, inglise keel
Algab kümnes Eesti sõprade rahvusvaheline kokkutulek

Täna algab järjekorras 10. Eesti sõprade rahvusvaheline kokkutulek, millega tänatakse äri-, poliitika- ja kultuuritegelasi, kes on oma tegevuse ja nõuannetega panustanud Eesti eduloosse. Seekordsel kohtumisel keskendutakse nii rohepöördele ning tuleviku tehnoloogia- ja elukeskkondade arendamisele kui ka aktuaalsetele julgeoleku teemadele.   EASi ja KredExi ühendasutuse juhi Lauri Lugna sõnul toovad muutlikud ajad selgelt esile rahvusvahelise koostöö ja märkamise vajaduse. „Rõõm on tõdeda, et Eesti sõprade kokkutulek, mida koostöös oma partneritega korraldame, on jõudnud juba kümnenda toimumiskorrani. Praegusel ajal näeme selgelt kui oluline on rahvusvaheline koostöö, tänu millele saame teha väikese Eesti maailmas suuremaks. Meil on potentsiaal olla tuleviku rohetehnoloogiate eksportöör ja kestliku ettevõtluse suunanäitaja,

Riik kuulutab välja korteriühistutele mõeldud päikesepaneelide toetuse taotlusvooru
Riik kuulutab välja korteriühistutele mõeldud päikesepaneelide toetuse taotlusvooru

EASi ja KredExi ühendasutus hakkab alates 11. juulist korteriühistutele pakkuma toetust päikesepaneelide ostuks ja paigalduseks. Toetuseks jagatakse 5 miljonit eurot ja taotlusvoor on avatud kuniks raha jätkub. “Praeguste energiahindade juures on väga oluline, et kõik otsiksid võimalusi energiasäästuks ning jätkusuutlikuks energiakasutuseks. Riik aitab majapidamisi omalt poolt uue toetusega. Korteriühistute päikesepaneelide toetus suurendab Eesti energia varustuskindlust ning võimaldab elanikel osaleda rohepöördes,” sõnas majandus- ja taristuministri ülesandeid täitev Maris Lauri. Toetuse määr on 30%, kui paneelidega kompenseeritakse vaid elamu üldelektri tarbimist. Juhul, kui lisaks sellele kompenseeritakse ka korterite tarbimist või kui paneelid integreeritakse katuse või fassaadi kattematerjalidesse või paigaldatakse ka salvestusseade, on

Ekspordikonverentsil “Made in Estonia” arutleti, milline on eksportivate ettevõtete tulevik

Täna, 7. juunil toimus ekspordikonverents “Made in Estonia”, kus tutvustati maailma majanduse trende ning arutleti Eesti ettevõtete väljakutsete ja võimaluste üle globaalsel turul. Konverentsi avas Eesti Vabariigi president Alar Karis, kes sõnas, et eksport ja ettevõtjate paindlikkus uute turgude leidmisel erinevates kriisides on see, mis meid uuele edule viib, kuid lisas, et Euroopas toimuva sõja kõrval ei tohi unustada eksportiva sektori pikaajalisi väljakutseid. “Ajal, mil gaasi kallinemine on muutnud põlevkivielektri väga konkurentsivõimeliseks ja puitmaterjali saamiseks suurendas riik raiemahte, võib jääda mulje, et rohepööre lükkub edasi. Vastupidi: viimase aja kõrged energiahinnad demonstreerivad jätkuvat vajadust rohepöörde ja Venemaast sõltumatu energia järele,” ütles

Rakendusuuringute programm annab hoogu vesinikutehnoloogiate arendamisele

EAS-i ja Kredexi ühendasutus toetab rakendusuuringute programmi kaudu 10 miljoni euroga Eesti ettevõtete projekte, mis panustavad üle-euroopalise tähtsusega vesiniku väärtusahela koostöösse (IPCEI). Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on kliimaneutraalsuse ja seda toetavate eri energialahenduste suunas liikumine täna olulisem kui kunagi varem. „Venemaa agressioon Ukrainas ilmestab selgelt vajadust vähendada Euroopa Liidu liikmesriikide sõltuvust kolmandatest riikidest pärit energiatoodetest ning suurendada Euroopa võimekust puhta energia tootmiseks. Vesinik on energiasalvestussüsteem, mis võimaldab väga laialdast ühildamist eri sektorite, näiteks soojus- ja transpordisektori vahel. Vesiniku laiem kasutuselevõtt eeldab aga esmalt investeeringuid nii teadus- ja arendustegevusse kui sellele järgnevasse tootmisse,“ selgitas Sutt. Ministri sõnul on oluline,

Eesti – Norra koostööprojektid saavad miljon eurot toetust uudsete rohetehnoloogiate arendamiseks

EASi ja KredExi ühendasutus toetab Eesti – Norra koostööprogrammi Green ICT teises väikeprojektide voorus kuue Eesti ettevõtte koostööprojekte Norra ettevõtjatega kokku pea miljoni euroga. Projektide raames valmivad lahendused pakuvad kasutajatele ressursisäästu võimaldavaid tehnoloogiaid, mille abil suureneb Eesti ettevõtete konkurentsi- ja koostöövõime. „Tore on näha, et mitu Eesti ettevõtjat kasutavad suurepärast võimalust Eesti ja Norra koostöö raames töötada välja uuenduslikke energiat säästvaid lahendusi, mis peagi leiavad rakendust igapäevaelus ja tööstuses. Koostöö Norra ettevõtjatega võimaldab tõsta Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ning loob uusi võimalusi kasvamiseks,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt. „Näiteks arendavad ettevõtted toetuse abil kütteinertsi arvesse võtvat tehisintellekti lahendust, soojustagastusega saunaventilatsiooni,