Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Eesti innovaatorite õppereisile Brüsselisse (5-8. detsember)

Õppereis annab ülevaate EL teadus- ja innovatsioonipoliitikast ja trendidest ning innovatsiooni rahastamisvõimalustest „Euroopa horisont“ raamprogrammist. Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) aasta tippsündmusel (EIC Summit) saate teada, kuidas EL toetab lähiaastatel süvatehnoloogiaettevõtteid ning kiirendab alusuuringute kommertsialiseerimist. 

 

Õppereis pakub suurepärast võimalust kohtuda EL innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega ning õppida teiste riikide parimatest praktikatest EL innovatsioonivahendite kaasamisel kui ka teadmus- ja tehnoloogiasiirde arendamisel.

 

Õppereis soodustab ettevõtjate ja ülikoolide vahelist koostööd ning aitab kasvatada Eesti ettevõtjate innovatsiooniteadlikkust ja -võimekust, samuti ekspordi- ja konkurentsivõimet.

Toimumise kuupäev
05. - 08. detsember 2022
Keel
eesti ja inglise keeles
Asukoht
Brüssel, Belgia
Staatus
Registreerimine suletud

Kellele on õppereis mõeldud?

Eelistame uuendusmeelseid väike-ja keskmise suurusega ettevõtteid, sh iduettevõtteid, kes tegutsevad järgmistes valdkondades

 • rohetehnoloogiad ja – arendused;
 • kohalike ressursside väärindamine;
 • digitehnoloogiad ja -lahendused;
 • tervisetehnoloogiad, -tooted ja -teenused

ning kes soovivad saada ülevaadet EL innovatsiooni valdkonna eesmärkidest ning EL innovatsiooni toetusmeetmetest. Samuti saada inspiratsiooni teiste riikide innovatsiooni arendamise parimatest praktikatest.

Mida saab õppereisi läbinud ettevõte?

Teadmised EL innovatsioonipoliitikast ja innovatsiooni rahastamisvõimalustest.

Otsekontaktid EL innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega.

Teab, kuidas kaasata murrangulise innovatsiooni teostamiseks EL innovatsioonivahendeid.

Kandideerimine

Kandideerimistähtaeg on 10. november kell 23:59.

Õppereisile saavad pääsme 14 kandideerinut. Osalejad tehakse teatavaks hiljemalt 18. novembril.

Osalemistingimused

 • Eelistame uuendusmeelseid väike-ja keskmise suurusega ettevõtteid, sh iduettevõtteid, kes tegutsevad eelnevalt väljatoodud valdkondades  ning kes soovivad saada ülevaadet EL innovatsiooni valdkonna eesmärkidest ning EL innovatsiooni toetusmeetmetest. Samuti saada inspiratsiooni teiste riikide innovatsiooni arendamise parimatest praktikatest.
  • Eriti ootame kandideerima ettevõtteid, kel huvi arendada oma tehnoloogia- ja teadmusmahuks toode või teenus turuvalmis Euroopa Innovatsiooninõukogu ärikiirendi (EIC Accelerator) toel. Sealhulgas need, kes on juba EIC Acceleratori taotlusvoorudes kandideerinud, kuid kel pole õnnestunud rahastuseni jõuda.
  • Samuti kõiki, kel huvi EIE (Euroopa Innovatsiooni Ökosüsteemide) toetusmeetmete vastu.
 • Ettevõte ei tegutse programmi mõistes välistatud majandusvaldkondades:
  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

 

 • Ettevõttel ei ole maksuvõlga ja tegemist ei ole raskustes oleva ettevõttega, mis on sellisena määratletud Euroopa Liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18)
 • Õppereisil osaleja peab olema valmis osalema täies mahus õppereisi programmi ellu viimisel.
 • Õppereisile kandideerija on vaktsineeritud ning omab C-19 immuniseerimise tõendit (C-19 Vaccination Certificate). C-19 tulenevate reeglite osas lähtume õppereisi toimumise ajal sihtriigis kehtivatest ning lennufirma poolt kehtestatud C-19 ohjamiseks seatud nõuetest.
 • EASi-Kredexi ühendasutus katab lennupiletite, majutuse ning osaliselt ka transpordi- ja toitlustuskulud Brüsselis. EASi-Kredexi ühendasutus ei kata õppereisil osaleja lähetuse päevarahasid, mis tuleb kanda ettevõttel endal. Õppereisil osaleja teeb eelnevalt ise pandeemia olusid arvestava reisitõrke- ja tervisekindlustuse (mis sisaldab ka C-19 kaitset) ning tasub vastavad kulud. Vajadusel samuti professionaali poolt teostatud PCR või SARS-CoV-2 antigeeni kiirtesti kulud.
 • Õppereisi osalemisel arvestatakse VTAd ühe ettevõtte kohta 1216 eurot.
  • Õppereisist osavõtt on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt. Seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos õppereisil osalemisega antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi kodulehelt.
  • Õppereisi programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Kriteeriumid, hindamine ja eesmärgid

Kriteeriumid osalejate valimisel

 • EASi-Kredexi ühendasutus valib välja sobivaimad kandidaadid lähtudes õppereisi eesmärkidest ja programmist ning kandideerija vastavusest määratletud sihtgrupile ja osalemistingimustele.
 • Eelistatud on fookusvaldkonda kuuluvad innovaatilised ettevõtted, kel olemas varasem kokkupuude või kel plaanis kandideerida Euroopa Innovatsiooninõukogu ärikiirendisse (EIC Accelerator). Samuti ettevõtted, kes teevad aktiivselt ülikoolide ja teadlastega koostööd innovatsiooni edendamisel sh need, kel huvi EIE või EIT KIC-de osas.

Hindamine

 • Kandideerimisavaldusi hindab vähemalt kolmest eksperdist koosnev EASi ja Kredexi ühendasutuse hindamiskomitee.

Eesmärgid

 • Arendada rahvusvahelist koostööd luues kontaktid oluliste teaduse ja innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega ja koostöövõrgustikega EL tasandil ning saada ülevaade EL teaduse- ja innovatsioonipoliitikast, selle trendidest ning rahastamisvõimalustest.
 • Tihendada ülikoolide ja ettevõtete vahelist koostööd. Selgitada välja, kuidas toetab EL teadlaste ja ettevõtete vahelist koostööd ning teadmus- ja tehnosiiret? Õppida selle valdkonna parimatest praktikatest ning luua eeldused Eesti taotlejatele EL teadus- ja innovatsioonirahade edukamaks kaasamiseks tulevikus.
 • Aidata kaasa Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekuse ning ekspordi- ja konkurentsivõime kasvatamisele.

 

Programm

Monday, 5 December

14:00 – 14:40                    Departure flight: Tallinn-Warsaw (LOT)

16:35 – 18:45         Warsaw-Brussels (LOT)

Accommodation at NH Brussels Grand Place Arenberg hotel,

15 Rue D Assaut, 1000 Brussels

 

Tuesday, 6 December

Venue:                     Permanent Representation of Estonia to the EU, Rue Guimard 11/13 1040 Brussels

9:45 – 10:45            An overview of the key discussion themes at the EU level

Speakers:                HE Ambassador Marten Kokk (tbc): Welcome address

Ursula Tubli, Counsellor for Scientific Affairs: Europe´s New Innovation Agenda – what next? HE Strategic planning (2025-2027).

Thorwald-Eirik Kaljo, Counsellor for Digital Affairs (tbc)

Anna-Liisa Pärnalaas, Counsellor for Digital and Cyber Affairs (tbc)

Jörgen Talkop, Counsellor for Environmental Affairs: circular economy and carbon markets (ETS) / Annaliisa Villsaar, Counsellor for Environmental Affairs (tbc)

Maria Alajõe, Counsellor for Transport and Economic Affairs

 Q&A

10:55 – 11:40          Simon Craig-Gray, Deputy Director, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (EUJC) (tbc): how the EUJC promotes EU-Japan cooperation in R&D and innovation, clusters´area, and in green and digital transition. EU-Japan digital partnership, EU-Japan Green Alliance. Vulcanus programme.

Q&A

11:50 – 12:55          Lithuanian, Irish and Latvian EU RTDI Liaison Offices in Brussels discuss on:

 • Which Horizon Europe support measures have been the most attractive to entrepreneurs? Why? Success rate of their companies in Horizon Europe´s calls?
 • What kind of support/assistance they offer for businesses regarding Horizon Europe?

Speakers:                Mr Tadas Tumėnas, Head of the Office, Lithuanian RDI Liaison Office LINO[1]

Mrs Gráinne Ryan, Manager, EU Liaison for Research and Innovation, Enterprise Ireland

 Ms Egita Aizsilniece-Ibema, LIAA, LatTech (Latvian Office for Innovation and Technology in Brussels) (tbc)

 13:00 – 14:15         Lunch

14:20 – 15:05          Ms Jekaterina Novikova, Deputy Head of Innovation Policy and Access to Finance Unit, DG Research and Innovation (tbc): A new European Innovation Agenda

Q&A            

16:00 – 16:45

Venue:                              DG GROW, Avenue d’Auderghem 45, 1040 Brussels

Ms Maive Rute, Deputy Director General, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW): DG GROW and its support measures to industry and SMEs, including in boosting innovation. Impact of Russian aggression on European industry.

Q&A

Renaldo Mändmets, Programme Manager (Estonia, Finland, Latvia, Lithuania), DG For Regional and Urban Policy (tbc), Ülle Napa, Head of the Estonian Liaison Office for EU RTD in Brussels.

 19:30            Dinner

 

Wednesday, 7 December

10:00 – 11:30

Venue:                    EISMEA, Covent Garden, Place Rogier 16, B-1049 Brussels

Denisa Perrin, Deputy Head of Unit for EIE:

 • EU´s Support to the European Innovation Ecosystems in 2023-2024 (tbc)
 • Interregional Innovation Investment (I3) (tbc).

Mr Daniele Dosi, Project Adviser, Enterprise Europe Network (EEN) Country Manager for Estonia:

 • How can EEN help Estonian companies?

Mr Pedro Canto-E-Castro, Policy Officer:

 • EIC support to women entrepreneurs, EIC and widening countries, EIC Pavillions/stands at Global Innovation Exhibitions (tbc).

12:00 – 13:15          Free time for lunch

14:00 – 20:00          Participation at EIC Summit 2022,

Venue:                     Tour&Taxis, Shed 2, Avenue du Port 86C, 1000 Brussels

 • Inspirational speakers (incl Commissioner Gabriel), policy discussion (New European Innovation Agenda, Investment in deep-tech companies and the role of deep-tech in achieving sustainability goals)
 • EIC Prizesceremonies
 • Networking cocktail

Plse see the PROGRAMME of the EIC Summit.

 

Thursday, 8 December

Venue:                    DG Research and Innovation, Sq. Frère-Orban 8, 1000 Brussels

9:30 – 10:30            Tiit Jürimäe, Adviser, European Commission, DG Research and Innovation:

 • Strategic planning of Horizon Europe (2025-2027)
 • State of play of the negotiations on “Horizon Europe” association agreements with the EU´s neighboring countries and third countries (2021-2027).
 • Opportunities for universities and businesses.

Q&A

11:15 -13:00           Meeting at the Vrije Universiteit Brussel (VUB) with participation of Kobe University Brussels European Centre (KUBEC) (tbc)

11:15 -11:25           Welcome by the moderator, Patrick Vittet-Philippe, Advisor, Kobe University Brussels European Centre (KUBEC) (tbc)

11:25-11:55            Hugo Thienpont, Vice-Rector for Innovation and Industry Relations, VUB (tbc)

Universities as Drivers for Innovation: Challenges, Solutions and, Best Practices to Valorize Research at the VUB

11:55 – 12:10          Prof. Ken-ichi Yoshida, Graduate School of Science, Technology and Innovation, KU (via Teams) (tbc)

University-Industry Synergies: Promoting and Nurturing Innovation at Kobe University

12:10-12:35            Dr. Toshiasu Ichioka, Director RIKEN Europe (tbc)

RIKEN: Driving Research and Innovation in Japan, Enhancing Cooperation with Europe

12:35-12:45            Wrap-up by Patrick Vittet-Philippe

13:00-14:30            Lunch

16:40/17:00            Departure to the Airport

19:35 – 21:40         Departure flight: Brussels-Warsaw (LOT)

22:55 – 01:35                    Warsaw-Tallinn (LOT)

 

Additional information: Eve Päärendson, +3725054570, [email protected]

Estonian Business and Innovation Agency reserves the right to make changes to the programme.

The study tour is co-financed by the European Regional Development Fund

.

Kandideerimistähtaeg on 10. november kell 23:59.

Õppereisile saavad pääsme 14 kandideerinut. Osalejad tehakse teatavaks hiljemalt 18. novembril.

 • Eelistame uuendusmeelseid väike-ja keskmise suurusega ettevõtteid, sh iduettevõtteid, kes tegutsevad eelnevalt väljatoodud valdkondades  ning kes soovivad saada ülevaadet EL innovatsiooni valdkonna eesmärkidest ning EL innovatsiooni toetusmeetmetest. Samuti saada inspiratsiooni teiste riikide innovatsiooni arendamise parimatest praktikatest.
  • Eriti ootame kandideerima ettevõtteid, kel huvi arendada oma tehnoloogia- ja teadmusmahuks toode või teenus turuvalmis Euroopa Innovatsiooninõukogu ärikiirendi (EIC Accelerator) toel. Sealhulgas need, kes on juba EIC Acceleratori taotlusvoorudes kandideerinud, kuid kel pole õnnestunud rahastuseni jõuda.
  • Samuti kõiki, kel huvi EIE (Euroopa Innovatsiooni Ökosüsteemide) toetusmeetmete vastu.
 • Ettevõte ei tegutse programmi mõistes välistatud majandusvaldkondades:
  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

 

 • Ettevõttel ei ole maksuvõlga ja tegemist ei ole raskustes oleva ettevõttega, mis on sellisena määratletud Euroopa Liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18)
 • Õppereisil osaleja peab olema valmis osalema täies mahus õppereisi programmi ellu viimisel.
 • Õppereisile kandideerija on vaktsineeritud ning omab C-19 immuniseerimise tõendit (C-19 Vaccination Certificate). C-19 tulenevate reeglite osas lähtume õppereisi toimumise ajal sihtriigis kehtivatest ning lennufirma poolt kehtestatud C-19 ohjamiseks seatud nõuetest.
 • EASi-Kredexi ühendasutus katab lennupiletite, majutuse ning osaliselt ka transpordi- ja toitlustuskulud Brüsselis. EASi-Kredexi ühendasutus ei kata õppereisil osaleja lähetuse päevarahasid, mis tuleb kanda ettevõttel endal. Õppereisil osaleja teeb eelnevalt ise pandeemia olusid arvestava reisitõrke- ja tervisekindlustuse (mis sisaldab ka C-19 kaitset) ning tasub vastavad kulud. Vajadusel samuti professionaali poolt teostatud PCR või SARS-CoV-2 antigeeni kiirtesti kulud.
 • Õppereisi osalemisel arvestatakse VTAd ühe ettevõtte kohta 1216 eurot.
  • Õppereisist osavõtt on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt. Seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos õppereisil osalemisega antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi kodulehelt.
  • Õppereisi programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Kriteeriumid osalejate valimisel

 • EASi-Kredexi ühendasutus valib välja sobivaimad kandidaadid lähtudes õppereisi eesmärkidest ja programmist ning kandideerija vastavusest määratletud sihtgrupile ja osalemistingimustele.
 • Eelistatud on fookusvaldkonda kuuluvad innovaatilised ettevõtted, kel olemas varasem kokkupuude või kel plaanis kandideerida Euroopa Innovatsiooninõukogu ärikiirendisse (EIC Accelerator). Samuti ettevõtted, kes teevad aktiivselt ülikoolide ja teadlastega koostööd innovatsiooni edendamisel sh need, kel huvi EIE või EIT KIC-de osas.

Hindamine

 • Kandideerimisavaldusi hindab vähemalt kolmest eksperdist koosnev EASi ja Kredexi ühendasutuse hindamiskomitee.

Eesmärgid

 • Arendada rahvusvahelist koostööd luues kontaktid oluliste teaduse ja innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega ja koostöövõrgustikega EL tasandil ning saada ülevaade EL teaduse- ja innovatsioonipoliitikast, selle trendidest ning rahastamisvõimalustest.
 • Tihendada ülikoolide ja ettevõtete vahelist koostööd. Selgitada välja, kuidas toetab EL teadlaste ja ettevõtete vahelist koostööd ning teadmus- ja tehnosiiret? Õppida selle valdkonna parimatest praktikatest ning luua eeldused Eesti taotlejatele EL teadus- ja innovatsioonirahade edukamaks kaasamiseks tulevikus.
 • Aidata kaasa Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekuse ning ekspordi- ja konkurentsivõime kasvatamisele.

 

Monday, 5 December

14:00 – 14:40                    Departure flight: Tallinn-Warsaw (LOT)

16:35 – 18:45         Warsaw-Brussels (LOT)

Accommodation at NH Brussels Grand Place Arenberg hotel,

15 Rue D Assaut, 1000 Brussels

 

Tuesday, 6 December

Venue:                     Permanent Representation of Estonia to the EU, Rue Guimard 11/13 1040 Brussels

9:45 – 10:45            An overview of the key discussion themes at the EU level

Speakers:                HE Ambassador Marten Kokk (tbc): Welcome address

Ursula Tubli, Counsellor for Scientific Affairs: Europe´s New Innovation Agenda – what next? HE Strategic planning (2025-2027).

Thorwald-Eirik Kaljo, Counsellor for Digital Affairs (tbc)

Anna-Liisa Pärnalaas, Counsellor for Digital and Cyber Affairs (tbc)

Jörgen Talkop, Counsellor for Environmental Affairs: circular economy and carbon markets (ETS) / Annaliisa Villsaar, Counsellor for Environmental Affairs (tbc)

Maria Alajõe, Counsellor for Transport and Economic Affairs

 Q&A

10:55 – 11:40          Simon Craig-Gray, Deputy Director, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (EUJC) (tbc): how the EUJC promotes EU-Japan cooperation in R&D and innovation, clusters´area, and in green and digital transition. EU-Japan digital partnership, EU-Japan Green Alliance. Vulcanus programme.

Q&A

11:50 – 12:55          Lithuanian, Irish and Latvian EU RTDI Liaison Offices in Brussels discuss on:

 • Which Horizon Europe support measures have been the most attractive to entrepreneurs? Why? Success rate of their companies in Horizon Europe´s calls?
 • What kind of support/assistance they offer for businesses regarding Horizon Europe?

Speakers:                Mr Tadas Tumėnas, Head of the Office, Lithuanian RDI Liaison Office LINO[1]

Mrs Gráinne Ryan, Manager, EU Liaison for Research and Innovation, Enterprise Ireland

 Ms Egita Aizsilniece-Ibema, LIAA, LatTech (Latvian Office for Innovation and Technology in Brussels) (tbc)

 13:00 – 14:15         Lunch

14:20 – 15:05          Ms Jekaterina Novikova, Deputy Head of Innovation Policy and Access to Finance Unit, DG Research and Innovation (tbc): A new European Innovation Agenda

Q&A            

16:00 – 16:45

Venue:                              DG GROW, Avenue d’Auderghem 45, 1040 Brussels

Ms Maive Rute, Deputy Director General, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW): DG GROW and its support measures to industry and SMEs, including in boosting innovation. Impact of Russian aggression on European industry.

Q&A

Renaldo Mändmets, Programme Manager (Estonia, Finland, Latvia, Lithuania), DG For Regional and Urban Policy (tbc), Ülle Napa, Head of the Estonian Liaison Office for EU RTD in Brussels.

 19:30            Dinner

 

Wednesday, 7 December

10:00 – 11:30

Venue:                    EISMEA, Covent Garden, Place Rogier 16, B-1049 Brussels

Denisa Perrin, Deputy Head of Unit for EIE:

 • EU´s Support to the European Innovation Ecosystems in 2023-2024 (tbc)
 • Interregional Innovation Investment (I3) (tbc).

Mr Daniele Dosi, Project Adviser, Enterprise Europe Network (EEN) Country Manager for Estonia:

 • How can EEN help Estonian companies?

Mr Pedro Canto-E-Castro, Policy Officer:

 • EIC support to women entrepreneurs, EIC and widening countries, EIC Pavillions/stands at Global Innovation Exhibitions (tbc).

12:00 – 13:15          Free time for lunch

14:00 – 20:00          Participation at EIC Summit 2022,

Venue:                     Tour&Taxis, Shed 2, Avenue du Port 86C, 1000 Brussels

 • Inspirational speakers (incl Commissioner Gabriel), policy discussion (New European Innovation Agenda, Investment in deep-tech companies and the role of deep-tech in achieving sustainability goals)
 • EIC Prizesceremonies
 • Networking cocktail

Plse see the PROGRAMME of the EIC Summit.

 

Thursday, 8 December

Venue:                    DG Research and Innovation, Sq. Frère-Orban 8, 1000 Brussels

9:30 – 10:30            Tiit Jürimäe, Adviser, European Commission, DG Research and Innovation:

 • Strategic planning of Horizon Europe (2025-2027)
 • State of play of the negotiations on “Horizon Europe” association agreements with the EU´s neighboring countries and third countries (2021-2027).
 • Opportunities for universities and businesses.

Q&A

11:15 -13:00           Meeting at the Vrije Universiteit Brussel (VUB) with participation of Kobe University Brussels European Centre (KUBEC) (tbc)

11:15 -11:25           Welcome by the moderator, Patrick Vittet-Philippe, Advisor, Kobe University Brussels European Centre (KUBEC) (tbc)

11:25-11:55            Hugo Thienpont, Vice-Rector for Innovation and Industry Relations, VUB (tbc)

Universities as Drivers for Innovation: Challenges, Solutions and, Best Practices to Valorize Research at the VUB

11:55 – 12:10          Prof. Ken-ichi Yoshida, Graduate School of Science, Technology and Innovation, KU (via Teams) (tbc)

University-Industry Synergies: Promoting and Nurturing Innovation at Kobe University

12:10-12:35            Dr. Toshiasu Ichioka, Director RIKEN Europe (tbc)

RIKEN: Driving Research and Innovation in Japan, Enhancing Cooperation with Europe

12:35-12:45            Wrap-up by Patrick Vittet-Philippe

13:00-14:30            Lunch

16:40/17:00            Departure to the Airport

19:35 – 21:40         Departure flight: Brussels-Warsaw (LOT)

22:55 – 01:35                    Warsaw-Tallinn (LOT)

 

Additional information: Eve Päärendson, +3725054570, [email protected]

Estonian Business and Innovation Agency reserves the right to make changes to the programme.

The study tour is co-financed by the European Regional Development Fund

Kontakt

Kontakt

Eve Päärendson
konkurentsivõime rahastuse ekspert
Keeled: eesti keel, inglise keel

sind võib veel huvitada