Vaata peasisu

Euroopa Kosmoseagentuur ootab ideid kosmosesüsteemide küberturvalisuse edendamiseks

EASi ja KredExi ühendasutus
15. oktoober 2020
2 min

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) avab Eestile taas võimaluse osaleda kosmose küberkaitse alases arendustöös ESA tehnoloogiaprogrammi GSTP (General Support Technology Programme) kaudu.

UUS TÄHTAEG! EASi Eesti kosmosebüroo ootab ideid kosmose küberkaitse ideekorjesse 31. detsembrini 2020.

Kosmosevaldkonna küberkaitse initsiatiivile sillutas teed Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Eesti kosmosepoliitika ja -programm 2020-2027, koostöö pikemaajaline eesmärk on luua Eesti ettevõtetele võimalus valideerida oma tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid orbiidil ning arendada Eesti asutuste võimekust kosmosetaristu ja -teenuste kaitsmisel. Kübermissioonide programmi esimeses faasis keskendutakse tarkvaralistele lahendustele, edaspidi saavad võimalikuks riistvara ja tarkvara kombineerimine ning kaugemas tulevikus võiks valmida satelliit või eksperiment satelliidi pardal tehnoloogilise terviku katsetamiseks.

2020. aasta alguses toimunud esimese kosmose küberturvalisuse teemalise ideekorje tulemusena sõlmisid Euroopa Kosmoseagentuuriga lepingu SpaceIT, CybExer ja CGI Eesti, kes arendavad ühiselt satelliidi opereerimise simulaatorit küberharjutusteks. Teises ideekorje voorus ootame tarkvaralahendusi kosmoses asuva vara, sellega kommunikatsiooni, andmete terviklikkuse jms kaitsmiseks, turvariskide juhtimiseks ja turvatestimiseks. Samuti võib esitada ideid küberharjutuseks, mida läbi viia kosmoses või kosmose maapealsel infrastruktuuril.

Ideekorje on avatud 14. detsembrini 2020 (uus tähtaeg 31.12.2020). Esitatud ideedel peavad olema jätkutegevused, mis viiksid toote või teenuse turuleviimiseni ning teretulnud on tegevuse kaasfinantseerimine ja partnerite kaasamine nii Eestist kui välismaalt. Juhul kui esitatav lahendus kasutab olemasolevat või arendatavat tehnoloogiat, tuleb eelarve koostamisel vältida tegevuste topeltfinantseerimist. Ideekorjesse ei sobi teostatavusuuringuid.

Huvilistel palume osa võtta kosmose küberkaitse ideekorje infotunnist, mis toimub 21. oktoobril kell 13.00-14.30. Kohapeal (Lasnamäe 2, Tallinn) saab hajutatuse nõuet arvestades osa võtta kuni 10 inimest, samuti saab osaleda interneti vahendusel. Infotunnis on kavas kosmose küberkaitse ideekorje sisu ja idee esitamise vormi esitlemine ja huviliste küsimustele vastamine. Osalemise soovist kirjutage [email protected].

Ideekorjes osalemiseks:

 

Jaga postitust

Tagasi üles