Vaata peasisu

Euroopa Kosmoseagentuur ja Eesti Kosmosebüroo ootavad ideid kosmosevaldkonna ettevõtetelt ja teadusasutustelt

EASi ja KredExi ühendasutus
1. oktoober 2019
2 min

EASi Eesti Kosmosebüroo kuulutab välja ideekorje, et kaardistada Eesti kosmosevaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele ja teadusasutustele huvipakkuvad projektid ja temaatika. Ideid kasutatakse Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) Eestile suunatud tööstusinitsiatiivi programmi (Industry Incentive Scheme, IIS) pakkumiskutsete koostamisel.

Eesti tööstusinitsiatiiv on ESA meede, mille eesmärk on aidata Eestil kui ESA uuel liikmesriigil integreeruda ESA programmidesse ning kasvatada võimekust osaleda edukalt ESA hangetes konkurentsis teiste ESA liikmesriikidega. Erinevalt ESA programmide valdavast enamusest, ei konkureeri Eesti ettevõtted ja teadusasutused IIS raames pakkujatega teistest kosmoseagentuuri liikmesriikidest.

Varasemalt on IISist rahastatud näiteks mitmeid Skeleton Technologies OÜ projekte superkondensaatorite väljatöötamiseks koostöös Thales Alenia Space’iga. IISi toetusega arendas Datel AS kaugseirerakenduse Sille, mille abil saab jälgida maa peal asuva infrastruktuuri deformatsiooni. Teadusasutustest arendatakse näiteks TÜ Tartu Observatooriumis maavaatluskaamera prototüüpi, mis võimaldab teha mõõtmisi kahel kitsal lainepikkusel hea radiomeetrilise täpsusega.

Kui Eesti IIS algusaastatel 2016 – 2018 sai esitada projekte avatud pakkumiskutsesse, siis nüüd valib Eesti-ESA ühine rakkerühm rahastatavad projektid teekaardi alusel. Uue teekaardi ettevalmistamiseks ootab Eesti Kosmosebüroo ettevõtetelt ja teadusasutustelt ideid, mille hulgast rakkerühm soovitab kolm kuni viis 2020. aasta teekaarti sobivat ideed.

Ideid saab esitada alates 1. oktoobrist kuni 15. novembrini 2019 (k.a), täites taotlusvormi. Esitatud ideed peavad aitama saavutada üht või enamat kaaskirjas toodud eesmärkidest: pikaajaline ja jätkusuutlik osalemine ESA kohustuslikes programmides või kaugseire programmis, tarneahelasse sisenemine, Eesti ettevõttele pikaajalise ja jätkusuutliku äri tagamine. Oodatud on ideed, mis kasutavad ära satelliitandmeid või Eesti kompetentsi IKT valdkonnas, samuti ideed, mis on seotud maajaama teenustega, kosmosesse lennutatava riistvaraga, toote või protsessi kosmosekõlblikkuse tõestamisega ning lennutarkvara valideerimise kompetentsi arendamisega. Ühe projekti maksumus ESAle peaks jääma alla 200 000 euro, taotleja poolt kaasrahastatava projekti kogumaksumus võib olla suurem.

Ideekorjest põhjalikuma ülevaate saamiseks toimub 7. oktoobril algusega kell 13.00 infopäev Tallinnas Öpiku Konverentsikeskuses. Üritusel tutvustab Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) uute, assotsieerunud ja koostööriikide osakonna juht Stephen Airey Eesti IISi tulevikusuundi ning jagab näpunäiteid idee esitamise vormi täitmiseks. Samuti on osalejatel võimalus registreeruda üks ühele konsultatsioonile Mr Stephen Airey’ga, et saada tagasisidet oma idee sobivuse kohta. Infopäeval on parim võimalus küsida täpsustusi ideekorje ning ideedele esitatavate nõuete kohta.

 

Jaga postitust

Tagasi üles