Vaata peasisu

Euroopa kosmose raskekahurvägi koguneb Eestis

EASi ja KredExi ühendasutus
3. november 2017
3 min

Euroopa kosmosenädal toob üle Euroopa kokku tuhatkond osalejat üritustele, kus räägitakse kosmosetehnoloogiate maapealsetest rakendamisvõimalustest. Euroopa Liidu eesistumise raames toimuv kosmosenädal algab täna Tartus Garage48 kosmosehäkatoniga.

Kosmosenädala üritused keskenduvad erasektori ja avaliku sektori huvide ühendamisele ning otsivad võimalusi, kuidas Maa kaugseire andmeid liikmesriikide jaoks paremini ära kasutada.

Nädala jooksul toimuvatel konverentsidel, seminaridel, infopäevadel antakse sõna kosmose idufirmadele, arutletakse Euroopa kosmosepoliitikat ning pööratakse eraldi tähelepanu ka kosmose ettevõtluse rahastamisele.

Startup-id, insenerid, arendajad, disainerid, teadlased ja eksperdid alustavad täna Tartu Ülikooli Physicumis kosmosenädalat hakates 48 tunni jooksul välja töötama rakendusi, mis kombineerivad Maa kaugseire andmeid, satelliitnavigatsiooni signaali, riistvara ja sotsiaalmeediat. Häkatoni eesmärk on olla sünnipaik uutele äriideedele, mis kasutavad kosmoseandmeid ning mida ka pärast sündmust edasi arendada.

Lisaks Garage48 häkatonile, toimub nädala raames veel 13 temaatilist üritust erinevatele huvigruppidele.

Esmaspäeval toimuval Copernicuse infopäeval tutvustatakse Copernicuse programmi, et suurendada teadlikkust satelliitandmete kasutusvaldkondadest ja -võimalustest. Esmaspäeval algab ka 19. Euroopa parlamentidevahelise kosmosekonverentsi plenaaristung. Riigikogu korraldataval üritusel osalevad parlamendiliikmed, kosmoseeksperdid ning ilmaruumiga seotud ettevõtjad üle Euroopa, et arutada seadusandluse, e-ühiskonna ning kosmosepoliitika jätkusuutlikkuse üle.

Teisipäeval avatakse Teaduspargi Tehnopol Startup Inkubaatoris koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga Baltimaade esimene äriinkubaator, kuhu on oodatud Eesti idufirmad, kelle eesmärk on leida täna vaid kosmoses kasutatavatele tehnoloogiatele laiemat kasutust. Pärastlõunal toimub Euroopa Liidu ja Eesti Kosmoseagentuuri ministrite kohtumine, kus arutatakse kus arutatakse Euroopa kaugseire programmi Copernicus tuleviku.

Kolmapäeval ja neljapäeval toimub Horisont2020 infopäev ja Satellite Masters konverents, mis on põhisündmus ettevõtjatele ja teadlastele. Tutvustatakse Horisont2020 programmi, Copernicuse ja Galileo rakendusi ning kosmoseprojektide rahastusvõimalusi. Samal ajal toimub ettevõtlusele suunatud näitus, kus Eesti ettevõtet väljapanekut koordineerib EASi Eesti kosmosebüroo.

Erinevaid esinejaid üritustel, sessioonidel, paneelides, konverentsidel on umbes saja ringis. Peaesinejate seas on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja väikeste-keskmiste ettevõtete volinik Elżbieta Bieńkowska ja Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Johann-Dietrich Wörner.

Eesti liitus Euroopa Kosmoseagentuuriga (European Space Agency, ESA) 2015. aastal. Eestit esindavaks pooleks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Kosmosealast teadust koordineerib Eestis valdavalt Haridus- ja Teadusministeerium, tööstusvaldkonnaga seotud tegevusi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Euroopa kosmosenädalat korraldavad koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga Euroopa Komisjon, Euroopa kosmoseagentuur ning innovatsioonivõrgustike looja AZO Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen.

Kosmosenädalaprogrammiga saab tutvuda siin: http://www.eusw2017.eu/

Kadri Tonka
avalike suhete nounik
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
tel. 625 6493; 5664 3972
[email protected]

Jaga postitust

Tagasi üles