Vaata peasisu

Euroopa Kontrollikoda avaldas raporti hinnates Horisont 2020 erimeetmete tõhusust

EASi ja KredExi ühendasutus
27. juuni 2022
1 min

Euroopa Kontrollikoda avaldas raporti hinnates Horisont 2020 widening meetmete tõhusust.

Vähendamaks EL-i teatud riikide mahajäämust teaduse- ja innovatsiooni valdkondades, võttis Euroopa Komisjon kasutusele nn erimeetmed “widening measures” – laienemisriikidele, kuhu kuulusid 13 riiki, kes liitusid EL-ga ajavahemikul 2004-2020 + Luxembourg ja Portugal.

Lühidalt öeldes, leiab raport, et Horisont 2020 laienemismeetmed olid hästi kavandatud, kuid kestvad siseriiklikud innovatsioonivaldkonna muutused sõltuvad eelkõige liikmesriikide ametiasutuste jõupingutustest.

Innovatsioonilõhe likvideerimiseks peavad ka liikmesriigid ise (valitsused) omalt poolt panustama, prioritiseerides ja ka rahastades teadustegevust ja innovatsiooni ning tugevdades kohalikke innovatsiooni ökosüsteeme/tugistruktuure, sest vaid nii on nad võimelised absorbeerima EL innovatsioonivahendeid ning olema võrdväärseteks partneriteks innovatsiooniliidritest või tugeva uuendaja staatuses olevatele liikmesriikidele/paratneritele.

Loe lisaks: Closing the EU’s innovation gap: Member States must get more involved (europa.eu)

Jaga postitust

Tagasi üles