Vaata peasisu

Tööstushäkk andis pilliroost joogikõrtele tuult tiibadesse

EASi ja KredExi ühendasutus
14. oktoober 2020
4 min

Möödunud aasta targa tööstuse arendusmaratoni käigus töötati välja kaheksa lahendust Eesti tööstusettevõtete digiteerimiseks ja protsesside tõhustamiseks. Arendusmaratoni võitis Suckõrs, kes toodab 100% naturaalseid ja taaskasutatavaid pilliroost joogikõrsi.

Suckõrs oli 2019. aastal värskelt alustanud tootmisprotsesside detailse kaardistamisega ning hakanud koguma teavet tootmise pudelikaelade ja ajakulu kohta. „Vajasime partnerit, kellega arutada pilliroost joogikõrte automatiseerimise võimaluste üle ning jõuda masinaehituseni, mis võimaldaks esimesed protsessid automaatikaga tootlikumaks muuta,“ rääkis Suckõrsi materjalitehnoloog ja partner Sander Õun, kelle sõnul olid nad sarnaseid mõtteid omavahel mõlgutanud ka varasemalt, kuid just tööstushäkk tundus hea võimalus oma ideed reaalsusesse viia.

Häkil katsetamine viis õige lahenduseni

Häkil sai Suckõrsi koostööpartneriks tööstusettevõtetele toomise järelvalveks ning tootlikkuse hindamiseks tark- ja riistvaralahendusi pakkuv idufirma GlobalReader. Üheskoos hakati otsima võimalusi pilliroost joogikõrte toorikute automaatseks lõikamiseks. „Probleem oli keerukas eelkõige pilliroo kui loodusliku tooraine varieeruvuse pärast. Tahtsime leida automaatselt üles taime jätkukohad, mis tuleb välja lõigata ja hinnata ka jätkude vahelise ala pikkust optimaalse pikkusega kõrre lõikamiseks,“ selgitas Õun väljakutse sisu. Kuna katse on igale teesile kõige kindlam tõestus, hakatigi erinevaid meetodeid katsetama. „Mitmed meetodid, mida kõrre lõikekohtade tuvastamiseks proovisime, olid meil varem sahtlisse jäetud, kuna insenerid olid väitnud, et need ei toimi. Häki käigus tulid need uuesti lauale ja katse käigus nägime neist mitme toimimist.“


Häkil valminud prototüübi tarkvaraline osa

Kohalikust startup’ist automatiseeritud tööstusettevõtteks

Praegu tegeleb ettevõte tööstushäkil loodud lahenduse edasiarenduse ning vajalike masinate arendus- ja ehitustegevustega. Üsna pea on nende jaoks aktuaalne ka uue tarkvara kasutuselevõtt ja seejärel ka GlobalReaderi tuvastussüsteemi rakendamine.

Suckõrs on näide väikese tootmismahuga alustanud start-up ettevõttest, kes on tänaseks astunud sammu automatiseeritud tootmise suunas. Nende sooviks on välja arendada uuenduslik tootmisprotsess ja saavutada digilahenduste toel suurem tootmisvõimsus. Õun usub, et tulevikus võimaldab häkil loodud lahendus lõigata pilliroost joogikõrte toorikuid automaatselt ja seeläbi saavad nad oluliselt kasvatada tootmismahte. Automaatsem tootmine võimaldab oma toodet valmistada parema hinnaga ja avab seeläbi tee ka suuremate vajadustega klientideni. „Täna ei ole meil võimalik kõigile võimalikele klientidele oma toodet pakkuda, kuna soovitavad mahud ületavad oluliselt meie tänast tootmisvõimekust.“ Paralleelselt tootmise arendamisega tegeletakse usinasti ka tootearendusega ning testitakse lisaks kõrtele mitmeid täielikult looduslikke materjale, mida tarbekaupade tootmises rakendama hakata.

Häkil valminud prototüübi riistvaraline osa

Uued ideed ja partnerid

Õun soovitab ettevõtetel tööstushäkil igal juhul osaleda. Kui ettevõttel ei ole konkreetseid plaane ega ideid tootmise automatiseerimiseks, võib selle mõtte häkilt kaasa saada või endale häid partnereid leida. Kui aga potentsiaal ja võimalus automatiseerimiseks juba olemas, on tööstushäkk õige koht sellega alustamiseks. „Kui ma uuesti esimest korda tööstushäkile läheksin, kulutaksin rohkem aega ettevalmistusele ning konstrueeriks ettevõttele rohkem küsimusi ja probleeme, mida koos partneritega saaksime lahendada,“ jagas Õun soovitusi teistele osalejatele.  


Mis on Tööstushäkk?

Tööstushäkk on kolmepäevane häkatoni formaadis üritus, kus tööstusettevõtete esindajad koostöös IT-ettevõtete meeskondadega saavad mentorite toel välja töötada lahendusi tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimisega seotud väljakutsete lahendamiseks. Tööstushäkil osalemine võimaldab meeskondadel lahenduste prototüüpide väljatöötamiseks kasutada koolitusel osalevaid oma ala eksperte ja praktikuid, kes toetavad osalejate meeskonnatööd kaasaegsete meetodite ja tööriistadega, mida ettevõtted saavad ka edaspidi oma tegevuses kasutada.

See on ideaalne viis nii digitaliseerimisega alustajatele võimaluste leidmiseks kui ka juba digitaliseerijatele spetsiifiliste väljakutsete lahendamiseks. Kolme päeva jooksul saavad ettevõtted panna fookuse just nende jaoks kõige põletavamale murekohale digitaliseerimises, et jõuda häki lõpuks praktilise lahenduseni, mida ka hiljem rakendada. Iga ettevõtte viiakse häkil kokku sobiva IT-ettevõtte ja kogenud mentoriga, kes aitavad nende tulemusteni jõuda. Tööstushäkk fookusteemaga “Digitaliseerime!” toimub 18.–20. novembril 2020.  

Tööstushäkk on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) poolt ellukutsutud praktiline koolitus, mille ellu viimisel on partneriks Civitta Eesti AS.

Rohkem informatsiooni leiad SIIT  

Veeli Oeselg, Civitta Eesti AS partner ja tööstusvaldkonna ekspert

Kuigi paljud tööstusettevõtted pole tänaseks veel digitaliseerimisega alustada jõudnud, muutub see lähiaastatel konkurentsis püsimiseks möödapääsmatuks. Digitaliseerimine võimaldab ettevõtetel saada andmete baasil parema ülevaate oma tootmisprotsessist, mis omakorda võimaldab tootmisprotsessi efektiivsemaks muuta, tarneahela protsesse planeerida ja juhtida ning ka tootmist automatiseerida. Seega on digitaliseerimise otseseks tulemuseks nii kulude vähendamine, kasumlikkuse kasvatamine või ka Suckõrsi näitel tootmise laiendamine. 

Jaga postitust

Tagasi üles