Vaata peasisu

Ettevõtte edu fookuses tootearendus ja toote teadlik disainimine

EASi ja KredExi ühendasutus
19. jaanuar 2017
2 min

EAS julgustab ettevõtteid tooma turule uusi häid tooteid. Selleks, et ettevõtteid veelgi tõhusamalt toetada, otsime koostööpartnereid Tootearenduse meistriklassi ning Disainibuldooseri läbiviimiseks.

Ettevõtete innovatiivse tegevuse uuringud  (Eesti ettevõtete uuendusmeelsus ja innovatsiooni toetamise võimalused (2015), Eesti eksportööride konkurentsivõime uuring (2015)) näitavad, et tootearendus ja disain võiksid olla ettevõtetel rohkem fookuses kui need täna on – tootearendusega tegeletakse vähe ning käive uutest toodetest ja teenustest on tagasihoidlik, samuti on vähene disaini roll uute toodete ja teenuste arendamises ja turule toomises.

Samas on tootearendus kriitilise tähtsusega ettevõtte lisandväärtuse kasvatamiseks. Järjest olulisem on oskus tuua võimalikult lühikese ajaga turule uusi ja innovaatilisi tooteid ning juhtida tootearendusprotsessi efektiivselt ja ajasäästlikult. Samuti on oluline disaini rakendamine tootearendusprotsessis. See eeldab teadmisi tootearenduse ettevalmistamisest ja tootearendusprotsessist, disainimetoodikatest ja tööriistadest.

Soovime kasvatada ettevõtete võimekust tootearenduse ja disainjuhtimise teemal, selleks käivitame 2017. aastal kaks koolitus- ja mentorlusprogrammi Tootearenduse meistriklass ja Disainibuldooser ning otsime koostööpartnereid vastavate programmide läbiviimiseks.

 

  • Tule koostööpartneriks „Tootearenduse meistriklass 2017-2018“ läbiviimisel.

Tootearenduse meistriklassi eesmärk on toetada ettevõtete tootearendusprotsessi korrastamist. Osalejad omandavad praktilised teadmised ja oskused uute toodete väljatöötamiseks ja turule toomiseks.

Tutvu hankega

Pakkumusi ootame 28. veebruariks.

 

  • Tule koostööpartneriks  „Disainibuldooseri“ läbiviimisel.

Disainibuldooseri eesmärk on pakkuda kvaliteetset raamistikku ettevõtte juhtide ja disainijuhtide vaheliseks koostööks, et arendada osalevate ettevõtete strateegilist disainijuhtimist.

Tutvu hankega

Pakkumusi ootame 23. jaanuariks.

Jaga postitust

Tagasi üles