turismiedendaja 2022

Eesmärk

Tunnustada ettevõtteid, kes panustavad Eesti turismimajandusse läbi atraktiivsete turismiteenuste ja -toodete, on kiired kohanejad muutuvates oludes ning aitavad kaasa Eesti kui turismisihtkoha kiiremale arengule ja laiemale tuntusele.

Kes saab kandideerida?

Kandideerima ootame ettevõtted, kes tegelevad otseselt turismiteenuste ja -toodete pakkumisega, kelle tegevuse mõju on laiem kui vaid nende ettevõte ja on eeskujuks kogu sektorile.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Küsime ettevõtjalt (1. etapp):

 • Müügitulu aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita)
 • Ärikasum aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita)
 • Lisandväärtus* aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita)
 • Keskmine töötajate arv aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita)

 

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajad (moodustab hindamisel kokku 20%):

 1. Müügitulu 2021. aastal (5%)
 2. Ärikasum 2021. aastal (5%)
 3. Lisandväärtus* töötaja kohta 2021 (10%)

 

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus järgmistes valdkondades (moodustab hindamisel kokku 80%):

 1. Toode, teenus ja/või ärimudel mis eristub ja on väljapaistev ka välisturgudel (25%)
 2. Ettevõtte tegevuse mõju piirkonna mainele, sihtkoha elu- ja külastuskeskkonnale ja turismisektorile laiemalt (nt on lahendatud mingi sektoris puuduv teenus vms) (25%)
 3. Ettevõtte silmapaistvad tegevused ja saavutused kolmikpöörde (digi- rohe- ja/või innovatsioonipööre**) mõistes nii organisatsioonis kui ühiskonnas (15%)
 4. Ettevõtte on näidanud paindlikkust ja kohanemisvõimet keerulistes situatsioonides ja pöördelistel aegadel (15%)

 

*Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivarakulum + ärikasum) / töötajate arv.