Tööstuse digitaliseerija 2024

Eesmärk

Tunnustada Eesti ettevõtteid, kes on läbi automatiseerimisse, digitaliseerimisse või robotite kasutuselevõtu saavutanud olulise protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooni,  tehnoloogiamahukuse, tootlikkuse, jätkusuutlikkuse ja konkurentsieelise. 

Kes saab kandideerida?

Kandideerima ootame Eesti tööstusettevõtted, kes on viimase kahe aasta jooksul edukalt ellu viinud automatiseerimise, digitaalsete tehnoloogiate ja/või robotite kasutuselevõtu projekti ning tõstnud ettevõtte tootlikkust ning lisandväärtust.  

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajad (moodustab hindamisel kokku 40%):

  1. Müügitulu protsentuaalne kasv perioodil 2021 vs 2023 (10%)
  2. Lisandväärtuse1 protsentuaalne kasv töötaja kohta perioodil 2021 vs 2023 (10%)
  3. Immateriaalsesse varasse tehtud investeeringute osakaal müügitulus 2023. aastal (20%)

 

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus järgmistes valdkondades (moodustab hindamisel kokku 60%):

  1. Ettevõttes on kasutusele võetud ainulaadne või silmapaistev digitaliseerimise lahendus, mille kasutuselevõtt on võimaldanud muuta ärimudelit, andnud konkurentsieelise ning suurendanud lisandväärtust. (20%)
  2. Ettevõttes on arendusmeeskond, – juht või -osakond, kelle igapäevatöö on luua vajaduspõhiseid digitaliseerimise lahendusi. (10%)
  3. Ettevõte on loonud ning kasutusele võtnud kvaliteedijuhtimise mudeli/süsteemi, sõnastanud digitaliseerimise strateegilised eesmärgid ning loonud mõõdikud (10%) 
  4. Uuenenud ärimudel, mis annab ettevõttele konkurentsieelise välisturgudel (10%)
  5. Ettevõttes on loomisel või rakendatud ja avalikustatud SDG2, ESG3, Green Key4 või üldised kestlikud tegutsemispõhimõtted (10%)  

 

 

1. Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivarakulum + ärikasum) / töötajate arv.

 

2. SDG ingl. k Sustainable Development Goals ehk kestliku arengu eesmärgid võeti vastu 2015 ÜRO poolt üleskutsena vaesuse lõpetamiseks, planeedi kaitsmiseks ja selle tagamiseks, et 2030. aastaks on kõigil inimestel rahu ja heaolu. Vaata lähemalt: https://sdgs.un.org/goals

 

3. ESG (inglise k. Environmental Social and Corporate Governance) – Keskkonna-, sotsiaal ja ettevõtte juhtimise raamistik, mis integreeritakse organisatsiooni strateegiasse, et võtta arvesse kõigi organisatsiooni sidusrühmade (nagu töötajad, kliendid ning tarnijad ja rahastajad) vajadusi ja leida viise, kuidas neile enam väärtust luua. Seda võib käsitleda juhtimismeetmete ja standardite kogumina, mille kaudu on võimalik juhtida ettevõtte ja selle toodete ja/või teenuste mõju keskkonnale, inimesele ja majandusele.

 

4. Green Key (eesti k. Roheline Võti) on rahvusvaheline ökotunnusmärk, mis antakse majutusasutustele, kes järgivad oma tegevuses jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Märgi teenivad välja ainult need asutused, mis täidavad rangelt kehtestatud reegleid, mida kontrollivad regulaarsed kontrollkülastajad. Vaata lähemalt: https://www.greenkey.global/