pereettevõte 2022

Eesmärk

Tunnustada ettevõtteid, kes on läbi perekeskse juhtimise ja valitsemise panustanud jätkusuutlikult Eesti majandusse, ühiskondlikku arengusse ning ettevõtjaliku meelelaadi kasvatamisse noorte hulgas.

Kes saab kandideerida?

Kandideerima ootame Eesti ettevõtted, kes on edukalt kaasanud erinevatest põlvkondadest pereliikmeid ettevõtte juhtimisse ning edendanud ettevõtlikkust noorte hulgas.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Küsime ettevõtjalt (1. etapp):

 • Müügitulu aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita)
 • Lisandväärtus* aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita)
 • Keskmine töötajate arv aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita),
 • Ettevõtte juhtimisse ja valitsemisse kaasatud perekonnaliikmete arv

 

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajad (moodustab hindamisel kokku 50%):

 1. Müügitulu absoluutmaht 2021. aastal (10%)
 2. Müügitulu protsentuaalne kasv perioodil 2019 vs 2021 (10%)
 3. Lisandväärtus* töötaja kohta 2021. aastal (15%)
 4. Ettevõtte juhtimisse ja valitsemisse kaasatud perekonnaliikmete arv (15%)

 

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus järgmistes valdkondades (moodustab hindamisel kokku 50%):

 1. Pereliikmete kaasamine või juhtimise üleandmine pereliikmetele (viimase kolme aasta jooksul). Palun kirjeldage pereliikmete rolle ja vastutust (10%)
 2. Järgmise põlvkonna kaasamine ettevõtte juhtmisse ja arengusse on toonud kaasa olulisi uuendusi või värskeid teadmisi (10%)
 3. Ettevõtte arengus toimunud läbimurre või õnnestumine viimase 2 aasta jooksul (10%)
 4. Ettevõtte silmapaistvad tegevused ja saavutused kolmikpöörde (digi- rohe- ja innovatsioonipööre**) mõistes nii organisatsioonis kui ühiskonnas (10%)
 5. Ettevõtte on näidanud paindlikkust ja kohanemisvõimet keerulistes situatsioonides ja pöördelistel aegadel (10%)

 

*Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivarakulum + ärikasum) / töötajate arv.