Kestlikkuse edendaja 2024

Eesmärk

Tunnustada Eesti ettevõtteid, kes pööravad ettevõtteüleselt tähelepanu kestlikule arengule.

Kes saab kandideerida?

Kandideerima ootame  kestlikkuse ja ringmajanduse põhimõtteid rakendavaid Eesti ettevõtted, kes lähtuvad oma tegevustes sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnamõju alustest. Nad on kaasa aidanud rohepöörde tutvustamisele, teadvustamisele ja juurutamisele. 

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 30%):

  1. Müügitulu 2023. aastal (10%)
  2. Müügitulu protsentuaalne kasv perioodil 2021 vs 2023 (10%)
  3. Lisandväärtuse1  protsentuaalne kasv töötaja kohta perioodil 2021 vs 2023 (10%)

 

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus järgmistes valdkondades (moodustab hindamisel kokku 70%):

  1. Ainulaadne toode/teenus/ärimudel või oluline areng tehnoloogias ja protsessides, mis paistab silma kestliku arengu ja ringmajanduse või kestlike ärimudelite printsiipide poolest (30%)
  2. Ettevõte on rakendanud ja avalikustanud SDG2, ESG3 vms põhimõtteid (15%)
  3. Ettevõtte on teinud silmapaistvaid tegevusi energiatõhususe saavutamiseks (15%)
  4. Ettevõte on oma tegevuse kaudu loonud lisandväärtust töötajatele, partneritele, kogukonnale ja ühiskonnale (10%)

 

1. Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivarakulum + ärikasum) / töötajate arv.

 

2. SDG ingl. k Sustainable Development Goals ehk kestliku arengu eesmärgid võeti vastu 2015 ÜRO poolt üleskutsena vaesuse lõpetamiseks, planeedi kaitsmiseks ja selle tagamiseks, et 2030. aastaks on kõigil inimestel rahu ja heaolu. Vaata lähemalt: https://sdgs.un.org/goals

 

3. ESG (inglise k. Environmental Social and Corporate Governance) – Keskkonna-, sotsiaal ja ettevõtte juhtimise raamistik, mis integreeritakse organisatsiooni strateegiasse, et võtta arvesse kõigi organisatsiooni sidusrühmade (nagu töötajad, kliendid ning tarnijad ja rahastajad) vajadusi ja leida viise, kuidas neile enam väärtust luua. Seda võib käsitleda juhtimismeetmete ja standardite kogumina, mille kaudu on võimalik juhtida ettevõtte ja selle toodete ja/või teenuste mõju keskkonnale, inimesele ja majandusele.