kestlik ettevõte 2022

Eesmärk

Tunnustada Eesti ettevõtteid, kes pööravad ettevõtteüleselt tähelepanu kestlikule arengule. Kestlikkuse põhimõtteid hinnatakse sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnamõju alusel.

 

Kes saab kandideerida?

Kandideerima ootame ringmajanduse, rohepöörde ja kestlikkuse põhimõtteid rakendanud Eesti ettevõtted, kes on kaasa aidanud rohepöörde tutvustamisele ja teadvustamisele ning on viimase kolme aasta jooksul rakendanud tehnoloogilisi ja/või organisatsioonilisi uuendusi.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Küsime ettevõtjalt (1. etapp):

 • Ekspordi müügitulu aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne koos müügitulu lisaga on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita)
 • Keskmine töötajate arv aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita)
 • Lisandväärtus* aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita)

 

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 30%):

 1. Ekspordi müügitulu absoluutmaht 2021. aastal (10%)
 2. Ekspordi müügitulu protsentuaalne kasv perioodil 2019 vs 2021 (10%)
 3. Lisandväärtuse* kasv töötaja kohta perioodil 2019 vs 2021 (10%)

 

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus järgmistes valdkondades (moodustab hindamisel kokku 70%):

 1. Ainulaadne toode/teenus/ärimudel, mis paistab välisturgudel silma kestlikkuse printsiipide poolest (10%)
 2. Oluline areng tehnoloogias või protsessis, millega on kaasnenud ettevõttes muudatus ning mõju majandustulemustele (20%)
 3. Ettevõte on rakendanud SDG (Sustainable Development Goals), ESG (Environmental Social and Corporate Governance) vms meetodit (20%)
 4. Ettevõtte silmapaistvad tegevused ja saavutused kolmikpöörde (digi- rohe- ja innovatsioonipööre**) mõistes nii organisatsioonis kui ühiskonnas (10%)
 5. Ettevõtte on näidanud paindlikkust ja kohanemisvõimet keerulistes situatsioonides ja pöördelistel aegadel (10%)

 

*Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

 

** Innovatsioonipööre on uute, innovaatiliste ja teadmusmahukate lahenduste kasutuselevõtt ja tehnoloogiline innovatsioon ettevõttes, mille üheks võimalikuks aluseks on ülikoolide ja ettevõtete koostöö rakendusuuringute läbiviimisel.

 

Digipööre on automatiseerimise, digitaalsete tehnoloogiate, tarkvaraliste lahenduste ja robotite kasutusele võtmine  inimsekkumise vajaduse vähendamiseks.

 

Rohepööre on meie teekond puhtama, õiglasema, arukama ja elurikkama Eesti ning edukama ja mitmekesisema majanduse poole, võttes arvesse meie ühiskonna vajadusi.