Eksportöör 2024

Eesmärk

Tunnustada nutikaid, lisandväärtust loovaid ja edukalt eksporti kasvatavaid Eesti ettevõtteid.

Kes saab kandideerida

Kandideerima ootame oma kaubamärgiga tooteid või teenuseid eksportivad Eesti ettevõtted (st. ettevõte on loodud Eestis Eesti kapitalil või väliskapitalil loodud Eesti ettevõtte, mille bränd on arendatud Eestis). 

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 45%):

 1. Ekspordi müügitulu 2023. aastal (10%)
 2. Ekspordi müügitulu protsentuaalne kasv perioodil 2021 vs 2023 (10%)
 3. Lisandväärtuse1 protsentuaalne kasv töötaja kohta perioodil 2021 vs 2023 (15%)
 4. Ettevõttel on eksportturud, mille aastane käive on vähemalt 20 000 eurot ja ületab 5% kogu eksportkäibest. (Iga Euroopa Liidu turg annab 1%, Euroopa Liidust väljaspool asuvad turud 2%, maksimaalselt on võimalik saada 10%). (10%)

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus järgmistes valdkondades (moodustab hindamisel kokku 55%):

 1. Toodete ja/või teenuste silmapaistvus välisturgudel (laiemalt kajastatud edulood ja toodet/teenust kasutavate klientide hulk, ainulaadsus vms.) (15%)
 2. Oluline tehnoloogia või protsessi arendus või muutus ettevõttes/tootevalikus, millega on kaasnenud mõju majandustulemustele (15%)
 3. Ettevõte teeb koostööd teadus-arendustegevuse2 asutustega või investeerib sihipäraselt teadus-arendustegevusse (15%)
 4. Ettevõttes on loomisel või rakendatud ja avalikustatud SDG3, ESG4 vms põhimõtteid (10%)

 

1. Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivarakulum + ärikasum) / töötajate arv.

 

2. Teadus- ja arendustegevus (sh eksperimentaalarendus) hõlmab süstemaatilist loomingulist tegevust selleks, et suurendada teadmiste hulka ning oskust kasutada neid teadmisi uute rakendusalade leidmiseks. Tegevust saab määratleda teadus- ja arendustegevusena juhul, kui see vastab viiele põhitingimusele:

 • uudne,
 • loominguline,
 • ettemääramatu tulemusega,
 • süstemaatiline,
 • ülekantav ja/või korratav.

Kõik viis tingimust peavad olema teadus- ja arendustegevuse korral alati täidetud, olgu tegemist pideva või aeg-ajalt toimuva tegevusega.

 

3. SDG ingl. k Sustainable Development Goals ehk kestliku arengu eesmärgid võeti vastu 2015 ÜRO poolt üleskutsena vaesuse lõpetamiseks, planeedi kaitsmiseks ja selle tagamiseks, et 2030. aastaks on kõigil inimestel rahu ja heaolu. Vaata lähemalt: https://sdgs.un.org/goals

 

4. ESG (inglise k. Environmental Social and Corporate Governance) – Keskkonna-, sotsiaal ja ettevõtte juhtimise raamistik, mis integreeritakse organisatsiooni strateegiasse, et võtta arvesse kõigi organisatsiooni sidusrühmade (nagu töötajad, kliendid ning tarnijad ja rahastajad) vajadusi ja leida viise, kuidas neile enam väärtust luua. Seda võib käsitleda juhtimismeetmete ja standardite kogumina, mille kaudu on võimalik juhtida ettevõtte ja selle toodete ja/või teenuste mõju keskkonnale, inimesele ja majandusele.