Eksportöör 2022

Eesmärk

Tunnustada nutikaid ja lisandväärtust loovaid edukalt eksporti kasvatavaid Eesti ettevõtteid.

Kes saab kandideerida

Kandideerima ootame oma brändiga tooteid või teenuseid eksportivad Eesti ettevõtted (st. ettevõte on loodud Eestis Eesti kapitalil või väliskapitalil loodud Eesti ettevõtte, mille bränd on arendatud Eestis).

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Küsime ettevõtjalt (1. etapp):

 • Ekspordi müügitulu aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne koos müügitulu lisaga on Äriregistrile esitatud, siis pole vaja lahtrit täita)
 • Lisandväärtus* aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole vaja lahtrit täita)
 • Keskmine töötajate arv aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole vaja lahtrit täita)
 • Üle 5% käibega turgude loetelu (juhul, kui majandusaasta aruanne koos müügitulu lisaga on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita)

 

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 45%)

 1. Ekspordi müügitulu absoluutmaht 2021. aastal (10%)
 2. Ekspordi müügitulu protsentuaalne kasv perioodil 2019 vs 2021 (10%)
 3. Lisandväärtuse* kasv töötaja kohta perioodil 2019 vs 2021 (15%)
 4. Ettevõttel on eksportturud, mille aastane käive ületab 5% kogu eksportkäibest. (Iga turg annab 1%). (10%)

 

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus järgmistes valdkondades (moodustab hindamisel kokku 55%):

 1. Toodete ja/või teenuste silmapaistvus välisturgudel (laiemalt kajastatud edulood ja toodet/teenust kasutavate klientide hulk, ainulaadusus vms.) (15%)
 2. Oluline tehnoloogia või protsessi arendus või muutus ettevõttes/tootevalikus, millega on kaasnenud mõju majandustulemustele (10%)
 3. Ettevõte teeb koostööd teadus-arendustegevuse** asutustega või investeerib sihipäraselt teadus-arendustegevusse (10%)
 4. Ettevõtte silmapaistvad tegevused ja saavutused kolmikpöörde (digi-, rohe- ja innovatsioonipööre***) mõistes nii organisatsioonis kui ühiskonnas (10%)
 5. Ettevõtte on näidanud paindlikkust ja kohanemisvõimet keerulistes situatsioonides ja pöördelistel aegadel (10%)

 

*Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

 

**Teadus- ja arendustegevus (sh eksperimentaalarendus) hõlmab süstemaatilist loomingulist tegevust selleks, et suurendada teadmiste hulka ning oskust kasutada neid teadmisi uute rakendusalade leidmiseks. Tegevust saab määratleda teadus- ja arendustegevusena juhul, kui see vastab viiele põhitingimusele:

 • uudne,
 • loominguline,
 • ettemääramatu tulemusega,
 • süstemaatiline,
 • ülekantav ja/või korratav.

Kõik viis tingimust peavad olema teadus- ja arendustegevuse korral alati täidetud, olgu tegemist pideva või aeg-ajalt toimuva tegevusega.

 

*** Innovatsioonipööre on uute, innovaatiliste ja teadmusmahukate lahenduste kasutuselevõtt ja tehnoloogiline innovatsioon ettevõttes, mille üheks võimalikuks aluseks on ülikoolide ja ettevõtete koostöö rakendusuuringute läbiviimisel.

 

Digipööre on automatiseerimise, digitaalsete tehnoloogiate, tarkvaraliste lahenduste ja robotite kasutusele võtmine  inimsekkumise vajaduse vähendamiseks.

 

Rohepööre on meie teekond puhtama, õiglasema, arukama ja elurikkama Eesti ning edukama ja mitmekesisema majanduse poole, võttes arvesse meie ühiskonna vajadusi.