Vaata peasisu

Ettevõtluse mõju Helsingi ja Tallinna vahelisele liikumisele, 2012

EASi ja KredExi ühendasutus
31. mai 2022
3 min

Uuringu esimeseks osaks on desk-uuring, mille raames koguti ja analüüsiti statistilist infot Soome ettevõtete kohta Eestis (sh eraldi Tallinna regioonis) ning Eesti ettevõtete kohta Soomes (sh eraldi Helsingi regioonis). Uuringu teiseks osaks on suuremate/olulisemate ettevõtete juhtide süvaintervjuud.

Eesti ettevõtted on kogutud statistika alusel suhteliselt väikesed võrreldes teistest riikidest pärit Soomes tegutsevate ettevõtetega. Samas käive töötaja kohta läheneb aktiivselt EU27 päritolu ettevõtete käivetele, jäädes sellest küll veidi veel maha.

Eestist Soome tehtud investeeringud on küll olulised, samas on need Soome tehtud koguinvesteeringutega võrreldes vaid murdosa. Keskmine investeeringumaht Eestist pärit ettevõtte kohta on ligi 4-6 korda väiksem kui võrdluse aluseks võetud riikide puhul.

Soome ettevõtted Eestis on tänaseks sisuliselt majanduse loomulikud osad – üheks põhjuseks on ka ettevõtete ostud Eestis, mis tegutsevad täpselt samas tegevussegmendis, millega emaettevõte tegutseb Soomes ja maailmas. Soome ettevõtted Eestis on keskmisest suurema käibe ja töötajate arvuga. Olulisel määral ollakse keskendunud rohkem Eesti siseturu teenindamisele, ekspordi osakaal käibes on madalam ligi 2 korda võrreldes Rootsi ettevõtetega (see võib küll tulla paari üksiku Rootsi ettevõtte suurest mõjust statistikale (Elcoteq, ABB).

Intervjuudest selgus, et Eesti turg on Soome ettevõtete jaoks oluliselt avatum kui Soome turg Eesti ettevõtetele. Soomes on probleemiks suletus, turu jaotatus, tööjõusuhted ning eelarvamused Eesti teostaja ja tema toodete/teenuste suhtes. Eesti ettevõtted tegutsevad Soomes suhteliselt pikaajalise vaatega. Soome tütarfirma on omandatud soodsa võimaluse ajel ning ootab paremaid olusid turul ning aitab aru saada tegelikult kohapeal toimuvast. Eesti ettevõtte Soome tütarfirma tegeleb veidi erineva tegevussuunaga kui emafirma Eestis.

Eestis asuva suhteliselt iseseisvalt juhitud üksuse abil teenindatakse lisaks kohalikule tarbijale ka teisi piirkondi. Eesti ja Soome täiendavad üksteist – Soomest tuleneb läbimõeldus ja planeerimine, Eestist riskivalmidus ja katsetamine. Eesti on aidanud Soome ettevõtetel konkurentsipositsiooni parandada tänu soodsamale ja vabamale ettevõtluskliimale, tööjõu madalam maksumus on sellest üks osa.

Inimeste ja kaupade liikumine majanduste integreerudes suureneb, laevaühenduste kõrgemat maksumust on kasutajad märganud, samas hinnatakse kõrgelt võimalust vaid kahe tunniga Soome laht ületada. Autoga liiklejaid häirib aeganõudev väljasõit sadamatest Tallinnas ja Helsinkis. Erinevad transpordiühendused (laevad (sh erinevad piletiklassid), lennukid, kopter), rahuldavad erinevate tarbijagruppide vajadusi, kõikide nende olemasolu on vastanute jaoks oluline.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles