Vaata peasisu

Ettevõtjad, kuidas saame teile kasulikud olla 2018. aastal?

EASi ja KredExi ühendasutus
25. jaanuar 2018
4 min

Edukat alanud aastat kõigile!

Uus aasta on alanud ja nagu ilmselt juba kõikidel ettevõtetel, on plaanid tehtud ka EASil. Nüüd on õige aeg neid teiega jagada ning tutvustada suundasid ja tegevusi, kus teile abiks saame olla.

EASi 2018. aasta märksõna võiks olla ambitsioon. Lõppenud aastal tegime palju muudatusi selleks, et alanud aastal ise tublim olla. Aeg on küps, et muudatuste vili jõuaks ka teieni, ettevõtjad! Selleks oleme avamas mitmeid uusi teenuseid, täiustamas seni juba hästi vastuvõetuid, samuti laienemas ka välisturgudel, et aidata ettevõtteid seal, kuhu nad laienevad. Aga järgnevalt kõigest täpsemalt.

2018. aastal toome turule suurusjärgus kümme uut teenust, millest osa on hetkel välja töötamisel, osa juba kohe-kohe toimumas.

Peamine fookus on ettevõtte arenguprogrammil. Oleme planeerinud 2018. aasta eelarveks 15 miljonit eurot ja abi peaks saama vähemalt 50 ettevõtet. Sellega on tihedalt seotud ka diagnostikateenus ja mentortoe pakkumine.

Äri arendamist toetavate teenuste puhul jätkame strateegiakooli projektiga, mis koosneb koolitus- ja mentorprogrammist – ärimudeli praktikum ja strateegia praktikum. Praktikumide eesmärk on pakkuda ettevõtjatele alusloogikat strateegia mõtestamiseks ja läbimõeldud sihtide seadmiseks. Sel aastal töötame välja uue teenuse – kasvuettevõtja arenguprogrammi –, mis pakub kiiret kasvu planeerivatele ambitsioonikatele ettevõtetele põhjalikku koolitust ning kus ettevõtteid toetab ühe aasta vältel mentor.

Tootearenduse vallas jätkame tootearenduse meistriklassiga, mis aitab ettevõtetel omandada praktilisi teadmisi ja oskusi uue toote ja/või teenuse väljatöötamiseks ning turule toomiseks. Lisaks arendame välja uue toetuse – minu esimene toode –, mille peamiseks eesmärgiks on aidata ettevõtetel, kellel siiani on puudunud omatoode, läbida toote prototüüpimise ja testimise etapid. Alustame ka disaini meistriklassiga, mis koosneb koolitustest ja koostööst kogenud disainijuhiga, kes viib ettevõttes läbi disainiauditi ja on ettevõttele mentoriks disainiprojekti elluviimisel. Veel lisandub prototüüpmise ja testimise meistriklass, kus keskendutakse praktiliste teadmiste andmisele prototüübi loomisel ning sihtgrupil testimisel. Toote turule toomise meistriklassis tahame kiirendada ettevõtete võimekust uus toode edukalt turule tuua. Uue teemana hakkab EAS tegelema ka intellektuaalomandi kaitse teemadega.

Tööstuse digitaliseerimise valdkonnas jätkame ideepäevade ja arendusnädalavahetustega, mille käigus luuakse ideelisi lahendusi tööstusettevõtete paremaks digitaliseerimiseks ning arendatakse välja esmased prototüübid. Koostamisel on ka mitmed teenused, mille käigus läheneme ettevõtetele personaalselt. Digitaliseerimise diagnostika käigus tuvastatakse ettevõtte tööprotsessi kitsaskohad ja esitatakse visioon. Plaanis on arendada välja baas- ja detaildiagnostika, et iga ettevõte leiaks endale sobiva lähenemisviisi. Digitaliseerimise meistriklassis töötatakse koostöös mentoritega välja konkreetse tööstusettevõte tootmisprotsessi digitaliseerimise lähteülesanne. Seminaride sarja „Digilahendused tööstusele“ raames plaanime kokku viit sündmust, kus tutvustame olemasolevaid lahendusi.  

Tähelepanu all ka eksport

Alustavatele eksportijatele käivitus 2017. aastal eksporditeemaline lühikoolituste sari, mille käigus saavad ettevõtjad teadmisi näiteks e-kaubandusest ja välisklientide leidmisest. Sihtturu seminaride ja turuülevaadete raames koostame turuanalüüse ning EASi sihtturgude eksperdid teevad ülevaatlikke turgudele sisenemise nõustamisi. 2018. aastal arendame välja teenuse süsteemne eksport, kus ettevõtted saavad juhiseid ja suuniseid oma eksporditegevustes loogilise struktuuri ning tegevuste järjekorra loomiseks.

Käesoleval aastal korraldame kuus kontaktreisi Euroopa (Rootsi, Norra, Taani, Saksamaa) ja Aasia (Hiina, Jaapan) turgudele. Ühe kontaktreisi raames organiseerime ettevõtetele sihtturgudel neli-viis kohtumist potentsiaalsete koostööpartneritega ettevõtte kirjeldatud profiili alusel. Teenuse ühisstendid rahvusvahelistel messidel kaudu loome ettevõtete soovidest ja vajadustest lähtuvalt rohkem võimalusi osaleda sektorile olulistel sündmustel. 2018. aastal leiab Eesti ühisstende 20 erineval messil (vt kaarti).

Loome uue teenuse ekspordi päev, mis koondab Eesti ekspordijuhid teatud valdkonnas. Ühepäevaste seminariformaadis arutelude käigus kaardistame osalevate ettevõtete tegevusi konkreetsel sihtturul ning otsime neis tegevustes ühisosa ja koostöö võimalusi. Lisaks jagavad sihtturu ekspert ja ekspordinõunik kogemusi turul töötavatest tegevusmallidest ning annavad nõu võimalike takistuste ületamiseks. Arendame välja uue teenuse eksport eksperdiga, kus võimaldame ettevõttel kasutada valdkonna ja sihtturu eksperte oma eksporditegevuste täiendamisel.

Sel aastal plaanime luua ühes-kahes uues sihtriigis EASi ekspordinõuniku töökoha, et ettevõtteid veelgi paremini ja kiiremini teenindada. Jätkame ka Aasia infokeskuse arendamisega, eesmärgiga pakkuda tõhusamat tuge kaugematel turgudel, kus erinev ärikultuur ja -keskkond tekitab ettevõtjais ebakindlust ning kahtlusi võimalike takistustega toimetulekuks.

Loodan, et igaüks leidis siit midagi, mis võiks teie ettevõtetele kasulik olla. Usun, et tuleb põnev aasta, kus muutused on veel kiiremad ja kus edukad on need, kes suudavad muutustega kaasa minna.

Palju jaksu!

 

Tanel Rebane

Ettevõtluse keskuse direktor

Jaga postitust

Tagasi üles