Vaata peasisu

Ettevõtjad: investeering rahvusvahelise eksperdi kaasamisse teenib end mitmekordselt tagasi

EASi ja KredExi ühendasutus
9. mai 2024
5 min

Rahvusvahelise eksperdi kaasamine võib olla märkimisväärne samm edasi igale ettevõttele, kes soovib siseneda uutele turgudele või arendada konkurentsivõimelisi tooteid globaalses mastaabis. Kaks ettevõtjat jagavad oma kogemust. 

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, kes oma ressursse peavad hoolikamalt planeerima, võib koostöö rahvusvahelise eksperdiga osutuda äärmiselt väärtuslikuks. Järgnevalt käsitleme kahe ettevõtte näitel, kuidas eksperdi kaasamine võib aidata ettevõttel edukamalt laieneda välismaistele turgudele ja tõsta oma konkurentsivõimet. 

Küsimustele vastavad sel aastal Türil tootmist alustanud kaerajoogitehase Yook Production müügijuht Ken Koit ning ainulaadse lähenemisviisi liiklusohtude ennetamiseks välja töötanud Trafity juht Dr. Gunnar Meinhard. 

Millised olid peamised väljakutsed, millega te rahvusvahelisele turule laienedes silmitsi seisite, ja kuidas aitas rahvusvaheline ekspert neid lahendada? 

Ken Koit, Yook: Nagu alustavale ettevõttele omane, siis puudus on õigetest kontaktidest, kuid kasvada on vaja kiiresti, mistõttu vaja leida õiged kontaktid, teenida välja nendepoolne usaldus ja kiiresti tehinguni jõuda. 

YOOKi strateegiaks on laieneda Aasia ja Lähis-Ida turgudele, kus mitmes regioonis turg pole veel niivõrd välja arenenud ja seda tuleb üles ehitada, kuid kasumipotentsiaal on suurem. Sihtturgudeks on ka suured kaerajoogi turud Euroopas nagu Skandinaavia, Soome, Saksamaa jt, mis on küll suuremahulised, kuid see-eest konkurentsitihedad ja hinnatundlikumad.  

Rahvusvahelised eksperdid on teostanud põhjaliku turuanalüüsi, läbi mille oleme teada saanud turumahud, hinnatasemed ja ülevaate konkurentidest, misläbi saame paremini edasisi samme planeerida. Suurimaks eeliseks ekspertidel peame nende kontaktivõrgustikku ning tänu sellele on õnnestunud meil luua vastavatel turgudel suurepärased kontaktid ning usume, et sealt on üsna pea ka positiivseid tulemusi oodata. 

Dr. Gunnar Meinhard, Trafity: Suurim väljakutse on pakkuda liiklusohutusalast toodet riigis, kus liiklusohutusega tegeletakse aastakümneid sisuliselt ja teaduslikult tipp-tasemel. Konkureerida ettevõtetega, kellel on igal aastal liiklusohutusse panustamiseks kümneid miljoneid, pole lihtne ülesanne. Ekspert aitas Eestis ideed läbi teadusliku lahenduse uuele tasemele viia ja Saksamaal isiklikult tutvustada.

Ainulaadse lähenemisviisi liiklusohtude ennetamiseks välja töötanud Trafity.

Kuidas leidsite ja valisite sobiva rahvusvahelise eksperdi oma ettevõtte vajadustele? 

Ken Koit, Yook: Saksamaa – läbi EISi ekspordinõuniku ja Eesti Kaubandus- Tööstuskoja soovituste. Kaalusime mitme eksperdi vahel ja sh vestlesime ka mitmega, kuid väljavalituks sai ekspert, kellel oli meie sektoriga juba kogemusi ja ka ette näidata varasemaid edulugusid. Tähtis oli ka professionaalsus, motiveeritus ja sobivus meie meeskonnaga. 

AÜE- kontakt tekkis tänu Saudi-Araabia ja AÜE ärimissioonile, kus missiooni kohapealne korraldaja osutus hiljem ka väärtuslikuks turueksperdiks. 

Dr. Gunnar Meinhard, Trafity: Olen Saksamaa liikluspsühholoogide liidu liige ja sealse võrgustiku kaudu oli võimalus oma soov edastada. Kuna valituks osutunud eksperdiga oli varasemast koostöö kogemus, oli üsna lihtne töö eesmärki kirjeldada ja temapoolset nägemust arutada. Lõplik kokkulepe sündis ühise arutelu tulemusel, mis oli tõenäoliselt ka võtmeks heaks edaspidiseks koostööks. 

Millised on olnud rahvusvahelise eksperdi teenuste kasutamise peamised tulemused ja mõjud teie ettevõttele? 

Ken Koit, Yook: Oleme loonud esmakontaktid vastava turu tipptegijatega, õppinud tundma turgu ning loodame juba selle aasta sees esimeste potentsiaalsete klientidega ka tehingud sõlmida. 

Dr. Gunnar Meinhard, Trafity: Võin julgelt öelda, et välisriigi tipp-ekspert, kes on samas valdkonnas tegev, lisab sisulisi tahke, mis aitavad tegevuse/teenuse kvaliteeti tõsta. Vormilisest küljest on õige eksperdi leidmisel tegemist “koduriigis” tegutseva usaldusisikuga, kelle poole saavad kohalikud huvilised (kliendid, teadlased jt) pöörduda. Sobilike kokkulepete puhul võib niisugune koostöö osutuda äärmiselt efektiivseks! Minu puhul sai EIS-i projekti põhjal avaldatud teadusartikkel Saksamaa liiklusohutuse ajakirjas ZVS ja 2024.a. suveks on kokku lepitud mitmed kohtumised Saksamaa liiklusohutuse organisatsioonidega. 

Sel aastal Türil tootmist alustanud  kaerajoogitehase Yook Production juht Katre Kõvask Yooki toodetega.

Kuidas hindate oma investeeringu tasuvust rahvusvahelise eksperdi teenustesse ja kas kasutaksite sellist teenust tulevikus uuesti? 

Ken Koit, Yook: Alates esmatehingu sõlmimisest on projektitasuvus kiire (alla 1a). Oma turuekspertidega oleme positiivselt meelestatud ning kindlasti soovitaksime nendega koostööd teha. Kui niivõrd häid koostööpartereid ka muudelt sihtturugdelt leiaks, siis kasutaks sellist teenust kindlasti ka tulevikus! 

Dr. Gunnar Meinhard, Trafity: Kindlasti oli tegemist pikaajalise investeeringuga, mille kasu saab mõõta aastate pärast. Selge on see, et investeering teenib mitmekordselt tagasi. Vajadusel kasutan kindlasti tulevikus sarnast võimalust. 

Hea ettevõtja! 2024. aasta taotlusvoor on avatud kuni 31. maini või kuni eelarve mahu täitumiseni. Kui ka Sina soovid rohkem teada rahvusvahelise eksperdi kaasamise kohta, siis palun külasta meie veebilehte. 

Pane tähele! Rahvusvahelise eksperdi kaasamise ABC 

  • Sihtrühm: väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kellel on ambitsiooni ja võimekust siseneda uutele turgudele; kes soovivad laieneda või arendada välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline toode ning kes vajaks kiiremaks edasi liikumiseks valdkondliku väliseksperdi abi. 
  • Teenuse abil on võimalik kaasata rahvusvahelisi eksperte, kellega koostöös kasvatada valitud välisturu suunal eksporti ja/või tegeleda tootearendusega sihtturu nõuetele ja eripäradele vastamiseks. 
  • Teenuse abil on võimalik leida vajalik ekspert viielt sihtturult: Rootsi, Norra, Saksamaa, Jaapan, Araabia Ühendemiraadid. 
  • Kui ettevõte tuleb teenusesse oma eksperdiga, on võimalik töötada ka teiste sihtturgude suunal. 
  • Ettevõttel on võimalus kasutada eksperti kuni 12 kuud. EAS kompenseerib ettevõttele 50% eksperdi tasust, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot ühe eksperdi kohta. Teenust kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. 

Taustainfo: 

  • Lähiturgudelt uutele turgudele orienteerumine on suurendanud viimastel aastatel huvi turuinfo jagamise, seminaride ja nõustamise järele. 
  • 2023. aastal kinnitati teenusesse 41 ettevõtet, kes koostöös ekspertidega valmistasid ette sisenemist kokku 14 erinevasse sihtriiki. Enim kasutati teenust Saksamaa, Rootsi, Jaapani ja Soome suunal. 
  • 81% teenuse kasutajates sisenesid teenusesse oma eksperdiga ja kokku kasutati 28 erineva eksperdi teenuseid. 
  • Kõige enam kasutati teenust eksperditegevuste suunal ja 90% teenuse kasutajatest on huvitatud kliendikontaktide vahendamisest, millele järgnesid (vähemalt 50% teenuse kasutajatest) turule sisenemise strateegia, toote või teenuse positsioneerimine sihtriigis ning turundusalane nõustamine. 

Jaga postitust

Tagasi üles