Vaata peasisu

Ettevõtete kogemused: mis kasu annab innovatsioonidiagnostika? 

EASi ja KredExi ühendasutus
25. märts 2024
3 min

Ligi 40 ettevõtet on läbinud EASi ja KredExi innovatsioonivõimekuse diagnostika, kus eksperdid hindavad rahvusvaheliselt tunnustatud metoodika alusel ettevõtte olemasolevaid protsesse ja innovatsioonivõimekust. Oma kogemusi jagavad diagnostika läbinud TFTAK ja moomoo.  

„Kogu diagnostika protsessi suureks väärtuseks oli innovatsioonialase teadlikkuse paranemine ja ühtlustumine ettevõtte tuumikgrupi liikmete vahel,“ sõnas ratta- ja suusariiete tootja moomoo juht Martti Sala.  

Diagnostika tuum on põhjalik fookusgrupi intervjuu ettevõtte meeskonnaga, kus käiakse läbi näiteks ettevõtte innovatsioonikultuur, ärivaldkonna tundmine, strateegia, arendusprotsessid, võimekused ja vahendid. „Kui fookusgrupi intervjuuks oli aeg ja koht kokku lepitud, siis tegime oma tiimis lühikese uuringu, et aru saada, kuidas meie ettevõttes innovatsiooni mõistetakse. Selle põhjal leppisime kokku ühises arusaamises ja timmisime veel pisut ootusi diagnostikale,“ selgitas Sala ning lisas, et kõige põnevam osa oli fookusgrupi arutelu ise. 
 
Tema sõnul sai kogu meeskond paremini aru innovatsiooni tähtsusest ja rollist ettevõtte ärimudelis ning edasises arengus. „Juhi perspektiivist tekkis uus arusaam innovatsiooni väga paljudest erinevatest komponentidest ja nende erineva suurusega rollist meie ettevõttes. Lisaks oli mitmeid äratundmise hetki või ekspertidelt kinnitust saanud momente aspektide kohta, mis varem olid pigem tunnetuslikud spekulatsioonid, et vajaksid tähelepanu ja tegelemist,“ ütles moomoo juht. 

Fotol: moomoo meeskond

Ettevõte tõi diagnostika läbimise järel meeskonda juurde uusi talente ning korraldas ka olemasolevaid rolle ümber. Rohkem hakati panustama ka sisekommunikatsioonile, et kõik töötajad oleksid paremini kursis ettevõtte käekäigu ja tulevikusuundadega. „Lisaks hakkasime varasemast enam mõõtma ja eelarvestama innovatsiooniga seotud tegevusi. Tuli välja, et eelarvestamine võib anda teistmoodi vabaduse tegevuse eest vastutavale,“ rääkis Sala peamistest sammudest, mis peale diagnostikat ettevõttes astuti.  
 
Positiivse poole pealt selgus diagnostikast, et moomoo arendustegevused on kliendikesksed ning meeskonnal on soov ja ambitsioon arendustegevustega uuele taseme jõuda.  

Innovatsioonidiagnostika on läbinud ka Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus ehk lühemalt TFTAK. Nende arendusjuhi Ene Viiardi sõnul osalesid nemad diagnostikas, et ühtlustada ettevõtte juhtgrupi arusaama innovatsioonivõimekuse hetkeolukorrast ja perspektiivist. „Oleme viimase kahe aasta jooksul väga palju panustanud ettevõtte innovatsiooniprotsessi kirjeldamisele, standardiseerimisele ja digitaliseerimisele, samuti defineerinud meie lühi-ja pikaajalised eesmärgid ning viinud läbi olulisi muudatusi struktuuris. Diagnostika tulemusena soovisime ühiselt kaardistada, kuhu oleme jõudnud, mis on läinud hästi ning kus on veel kasutamata võimalusi,“ selgitas Viiard. 
 
Tema hinnangul oli meeskonnaga ühiselt aja maha võtmisest palju kasu ning selgus, et juhtgrupp oli üldplaanis samadel seisukohtadel. „Meil oli juba üsna hea ülevaade oma tugevustest ja nõrkustest, kuna oleme innovatsioonivõimekuse tõstmisesse teadlikult panustanud. Küll aga tekkis hea võrdlusmoment teiste ettevõtete ja n-ö turu keskmisega. Saime näha, et oleme päris heas seisus, ent sama teravalt tulid diagnostikas välja vajakajäämised,“ kinnitas Viiard. 

Fotol: TFTAK

„Teadus-arendus asutusena on meile jätkuvaks väljakutseks, kuidas tõsta töötajate ettevõtlikkust ning motiveerida neid märkama innovatsioonivõimalusi oma igapäevatöös ja neist ka teada andma. Innovatsioonikultuuri edendamine on kindlasti oluliselt kohal,“ rääkis Viiard. 

Ta soovitab teenust ettevõtetele, kes on oma innovatsiooniprotsesside kirjeldamisel alles algusjärgus. Diagnostika aitab tuvastada, kus on valu kõige suurem, et saaks hakata „raviplaani“ koostama. Samuti loob võimaluse ühtlustada arusaama innovatsiooni vajalikkusest ja toetab pidevale täiustumisele orienteeritud mõttelaadi kujunemist,“ lõpetas Viiard. 

Rohkem infot ja tasuta innovatsioonidiagnostika eelnõustamisele saab registreerida veebilehel: Innovatsioonivõimekuse diagnostika – EASi ja KredExi ühendasutus 

Jaga postitust

Tagasi üles