Vaata peasisu

Esimene Eesti ettevõte alustas koostööd CERNiga

EASi ja KredExi ühendasutus
5. oktoober 2021
3 min

Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon (CERN) sõlmis lepingu sündmuslahendusi pakkuva ettevõttega Miltton Events 3D-keskkonnas virtuaalsündmuse loomiseks. Tegemist on esimese koostööga Eesti ettevõtte ja rahvusvahelise teadusorganisatsiooni vahel pärast Eesti astumist CERNi assotsieerunud liikmeks. 

Eesti ettevõte korraldas CERNi vilistlaste kolmepäevase kokkutuleku CERN Alumni Second Collisions, mis tõi virtuaalselt kokku üle 400 inimese. 1.-3. oktoobrini toimunud üritus leidis aset Miltton Eventsi kaasasutatud virtuaalürituste platvormil Global Virtual Solutions. Ürituse jaoks arendati 3D virtuaalruum, mis võimaldab külalistel vabalt liikuda ja omavahel suhelda.

„Miltton Events lõi ürituse jaoks realistliku virtuaalruumi kus on võimalik külastada CERNi ruume: the Globe, peaauditooriumi ja hetkel ehitusjärgus olevat Science Gatewayd. Tänu sellele tekib üritusest osavõtjatel tunne, justkui nad oleksid päriselt kohapeale reisinud, kuigi COVID-19 tõttu ei ole võimalik nii suurel hulgal inimestel füüsiliselt kokku tulla,” ütles CERNi vilistlassuhete juht Rachel Bray.

Tegemist on esimese koostööga CERNi ja Eesti ettevõtte vahel pärast seda, kui Eestist sai veebruaris organisatsiooni assotsieerunud liikmesriik.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on tegemist esimese pääsukesega ja hea eeskujuga. „Eesti CERNiga liitumise mõte oli just see, et meie innovaatilised ettevõtted nagu Millton Events saaksid suure rahvusvahelise teadusorganisatsiooniga koostööd teha ning hangetel osaleda. See annab meie ettevõtetele ainulaadse võimaluse tegeleda erinevate innovaatiliste projektidega ning suurendada ka Eesti ettevõtete teadmusmahukust. Milttoni võit on hea algus ja kindlasti lisandub sinna veel teadmusmahukaid ettevõtteid juurde,“ ütles Sutt ning kutsus üles kõiki koostööst huvitatud ettevõtteid võtma ühendust EASiga, kes ettevõtteid CERNiga koostöös nõustab.

Miltton Eventsi tegevjuht ja kaubamärgi Global Virtual Solutions kaasasutaja Lehari Kaustel loodab, et eesootav üritus tähistab pikema koostöö algust. „Juunikuus kutsuti meid osalema rahvusvahelises hankes pakkumisega CERN Alumni Collision virtuaalürituse korraldamiseks. Virtuaalüritustest on saamas uus normaalsus. Oleme aru saanud, et CERN plaanib tulevikus kasutada aina enam virtuaallahendusi, mis loob võimalusi edasiseks koostööks,“ ütles Kaustel ning lisas, et ettevõte on tänulik Eesti diplomaatidele järjepidevale tööle info levitamisel Eesti digilahenduste kohta.

CERN ehk Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon on 23 liikmesriigiga rahvusvaheline teadusasutus, mis loodi teaduse ja tehnoloogia arendamiseks. Eesti on assotsieerunud liikmesriik, mis on liikmelisusele eelnev aste. CERNi vilistlasprogramm sai alguse 2017. aastal ning 2018. aastal korraldas organisatsioon vilistlastele esimese ürituse, kuhu kutsuti ligi 400 osalejat. 2021. aasta ebakindlate tingimuste tõttu on otsustatud järjekorras teine vilistlasüritus „CERN Alumni Second Collisions“ viia läbi virtuaalselt.

Global Virtual Solutions pakub uuenduslikku virtuaalürituste lahendust, mis sündis Covidi-järgse maailma muutunud vajaduste tõttu. Teenuse on välja töötanud Eesti parimad IKT-ettevõtted, kombineerides innovaatilisi platvorme ja tööriistu, mis võimaldavad tuua üritusteks kokku eri osapooled olenemata nende füüsilisest asukohast. Viimase kahe aasta jooksul on platvormil läbi viidud üle 300 virtuaalürituse 151 riigis, sealhulgas NATO Cyber Defence Pledge konverents ning seitse ÜRO Julgeolekunõukogu istungit, mille korraldajaks on Miltton Events.

Jaga postitust

Tagasi üles