Skip to main content

aitame saada toetust läbimurdelisele innovatsioonile

Ettevõtluskiirendi EIC Accelerator eesmärgiks on pakkuda riskialti(ma)t kapitali üksikettevõtetele tehnoloogia- ja teadmusmahukate lahenduste turuvalmiks arendamisel ja turule toomisel.

EIC Accelerator on pidevalt avatud.

2022. aasta täistaotluste esitamise tähtajad on 23. märts, 15. juuni, 5. oktoober (17:00 CET). Enne täistaotluse esitamist tuleb ettevõttel saada heakskiit lühitaotlusele.

Name
Euroopa Horisont EIC Accelerator
Maximum grant
2 500 000
Self-financing
30%
Total grant amount
1 167 846 081
Status
Open
Difficulty level

kelle jaoks toetus on mõeldud?

  • väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted
  • iduettevõtted
  • spin-out ettevõtted
  • erandjuhul keskmise kapitalisatsiooniga (alla 499 töötaja) ettevõtted

mis minu ettevõttes muutub?

ligipääs EIC Business Accelerator ärikonsultatsiooniteenustele

ettevõtte kvaliteedimärgis
Seal of Excellence

kontaktvõrgustik jätkuinvesteeringute kaasamiseks

mille jaoks toetust saab?

Ettevõtluskiirendi EIC Accelerator toetab tehnoloogia- ja teadmusmahuka lahenduse turuvalmiks arendamist (TRL 5/6-TRL 8/9) kuni €2.5 mln ulatuses ja kaasinvesteerib selle turuletoomiseks (TRL 9+) ettevõtte omakapitali täiendavad €0.5-€15 mln.

 

Taotlusi saab esitada nii avatud kui ka temaatilistesse voorudesse, milleks 2022. aastal on:

Technologies for Open Strategic Autonomy

Technologies Fit for 55

Lühitaotlus

Ettevõtte diagnostika platvormil AI Platform

Täistaotlus

Terviklik äriplaan, sealhulgas info ettevõtte finantsvõimekuse kohta.

Täistaotlus tuleb esitada ühel etteantud tähtaegadest ja mitte rohkem kui 12 kuud pärast positiivse eelhinnangu saanud lühitaotluse esitamist. 2022. aasta täistaotluste esitamise tähtajad on 23. märts, 15. juuni, 5. oktoober (17:00 CET).

Tagasiside saamine täistaotlusele võtab keskmiselt aega 5-6 nädalat.

Intervjuu

Intervjuu Euroopa Innovatsiooninõukogu paneeliga toimub 8-9 nädalat pärast positiivse eelhinnangu saanud täistaotluse esitamist.

Tagasiside saamine paneelintervjuule võtab keskmiselt aega 2-3 nädalat.

Leping

Pärast rahastusotsuse tegemist räägitakse läbi grandilepingu tingimused ning alustatakse ettevõtte due diligence auditiga investeeringulepingu ettevalmistamise ja sõlmimise eesmärgil.

Aruandlus

Ülevaatekoosolekud, sealhulgas info edastamine innovatsiooni ja ettevõtluse edenemise kohta platvormilEIC Marketplace

Taotlemine

Ettevõtte diagnostika platvormil AI Platform

Terviklik äriplaan, sealhulgas info ettevõtte finantsvõimekuse kohta.

Täistaotlus tuleb esitada ühel etteantud tähtaegadest ja mitte rohkem kui 12 kuud pärast positiivse eelhinnangu saanud lühitaotluse esitamist. 2022. aasta täistaotluste esitamise tähtajad on 23. märts, 15. juuni, 5. oktoober (17:00 CET).

Tagasiside saamine täistaotlusele võtab keskmiselt aega 5-6 nädalat.

Intervjuu Euroopa Innovatsiooninõukogu paneeliga toimub 8-9 nädalat pärast positiivse eelhinnangu saanud täistaotluse esitamist.

Tagasiside saamine paneelintervjuule võtab keskmiselt aega 2-3 nädalat.

Pärast rahastusotsuse tegemist räägitakse läbi grandilepingu tingimused ning alustatakse ettevõtte due diligence auditiga investeeringulepingu ettevalmistamise ja sõlmimise eesmärgil.

Ülevaatekoosolekud, sealhulgas info edastamine innovatsiooni ja ettevõtluse edenemise kohta platvormilEIC Marketplace

abiks taotlejale