Vaata peasisu

Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega, 2012

EASi ja KredExi ühendasutus
31. mai 2022
2 min

Eesti Uuringukeskus OÜ koostöös Norstat Eesti AS-ga viis perioodil 29. oktoober ‐30. november 2012 Tallinna linna tellimusel läbi avaliku arvamuse küsitluse, kus suulise intervjuu vormis ja paberankeedi abil küsitleti 1538 pealinlast (alates 15. eluaastast).

Üldiselt on pealinlased Tallinna elukeskkonnaga rahul (85%), mitterahuolevad moodustavad vaid seitsmendiku (14%). Rohkem on rahulolevaid üle 50-aastaste seas ning mitte-eestlaste seas. Samas oli 2011. aastal rahulolevaid tallinlasi 5% võrra rohkem. Sealjuures on võrreldes 2011. aastaga väga rahul olevate elanike osakaal langenud kõikides vanusegruppides. Tallinna linnaga pigem rahul olevate osakaal on tõusnud üle 50-aastaste inimeste ja pigem mitterahulolevate osakaal kuni 49-aastaste elanike seas.

Hinnangud Tallinna linnale kui elukeskkonnale tervikuna

  • Kõige enam on elanikud hinnanud Tallinnas heaks või väga heaks haljasalade ja parkide seisundit (50%), rannaalade (47%) ning ühistranspordi (46%) olukorda.
  • Kõige rohkem negatiivseid hinnanguid on tallinlased andnud parkimisvõimalustele kesk- ja vanalinnas (52%), sõiduteede olukorrale (43%) ja lemmiklooma pidamise kultuurile (35%).
  • Keskkondlike aspektide osas on tallinlased kõige rohkem rahul õhu puhtusega (82%) ja kõige vähem tolmuga (63%).
  • Nii müra, vibratsiooni, kui ka õhu ja tolmu osas on 2012. aasta hinnangud langenud tagasi 2010. aasta taseme lähedusse, mis viitab varasema rahulolu kasvutrendi peatumisele.
  • Tallinnas avalikuks kasutamiseks mõeldud rohe- ja muude alade osas on elanikud kõige rohkem rahul haljasalade ja parkide seisundiga (91%), kõige vähem on pealinlased rahul lemmiklooma jalutamiskohtade olemasoluga (50%).
  • Hinnangud haljasalade ja parkide seisundile ning lemmiklooma jalutamiskohtade olemasolule on olnud läbi aastate positiivses trendis, kuid sel aastal on rahulolu kasv peatunud.
  • Prügi koristamise ja prügikastide olemasolu osas on elanike rahulolu langenud 2010. aastaga võrreldavale tasemele, mis viitab eelneva kasvutrendi pöördumisele.
  • Rannaalade olukorraga rahulolijate osakaal on läbi aastate olnud stabiilne, püsides 80-90% piirimail.
  • Terviseradade olukorraga rahulolu on alates 2008. aastast püsinud samal tasemel, 2012. aastal oli rahul 83% pealinlastest.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles