Vaata peasisu

Euroopa Kosmoseagentuur avas ideekorje Eesti innovaatilistele ettevõtetele

EASi ja KredExi ühendasutus
13. september 2021
2 min

EASi Eesti Kosmosebüroo ja Euroopa Kosmsoseagentuur ootavad ettevõtetelt ja teadusasutustelt innovaatilisi ideid, mida ellu viia Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) Eestile suunatud tööstusinitsiatiivi programmi (Industrial Incentive Scheme ehk IIS) raames.

Eesti tööstusinitsiatiiv on ESA meede, mille eesmärk on aidata Eestil kui ESA uuel liikmesriigil integreeruda ESA programmidesse ning kasvatada võimekust osaleda edukalt ESA hangetes konkurentsis teiste ESA liikmesriikidega. IIS raames ei konkureeri Eesti ettevõtted ja teadusasutused pakkujatega teistest kosmoseagentuuri liikmesriikidest.

Kui Eesti IIS algusaastatel 2016 – 2018 sai esitada projekte avatud pakkumiskutsesse, siis nüüd valib Eesti-ESA ühine rakkerühm rahastatavad projektid teekaardi alusel. Uue teekaardi ettevalmistamiseks ootab Eesti Kosmosebüroo ettevõtetelt ja teadusasutustelt ideid, mille hulgast rakkerühm soovitab kolm kuni viis 2022. aasta teekaarti sobivat ideed.

Esitatud ideed peavad aitama saavutada üht või enamat kaaskirjas toodud eesmärkidest, milleks on pikaajaline ja jätkusuutlik osalemine ESA kohustuslikes programmides, valmistumine võimalikuks liitumiseks uue ESA valikprogrammiga S2P (Space Safety Programme), tarneahelasse sisenemine ja Eesti ettevõttele pikaajalise ja jätkusuutliku äri tagamine.

Pidades silmas Eesti kosmosepoliitika ja -programmi 2020-2027 prioriteete ja kujunemisjärgus uusi tehnoloogiaid, on tänavu uue teemana IIS huviorbiidis kosmoseandmeid kasutavate krattide arendamine nii avaliku- kui ka erasektori teenusteks. Samuti võib pakkuda ideid innovaatiliste tehnoloogiate arendamiseks kosmosesegmendi tarbeks, rõhuga optilistel instrumentidel.

Sarnaselt eelmisele aastale on oodatud ka ettepanekud kosmoseturvalisuse ja -julgeoleku teemal, eriti kosmoseliikluse korraldamiseks Eesti digitaalsete lahenduste abil. Sel aastal on veel võimalik teha pakkumisi missioonikriitilise tarkvara iseseisvaks verifitseerimiseks ja valideerimiseks (ISVV). Selleks tuleb leida partner kosmosetööstuse peatöövõtjate hulgast (OHB, Thales Alenia Space, Arianespace või Airbus), kellelt saada testitav tarkvara. Kui koostöö sujub, on seda võimalik jätkata väljaspool tööstusinitsiatiivi programmi.

Tööstusinitsiatiivi programmi idee esitamiseks tuleb kõigepealt tutvuda kaaskirjaga ning seejärel esitada nõuetekohaselt täidetud taotlusvorm 1. novembriks 2021. Huvilised on oodatud registreeruma infopäevale 23. septembril kell 9.15-13.00, kus on võimalus üks ühele konsultatsiooniks Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) uute, assotsieerunud ja koostööriikide sektsiooni juhi Stephen Airey’ga, et saada tagasisidet oma idee sobivuse kohta. Konsultatsioonidele oodatakse ettevõtteid, kes ei ole Euroopa Kosmoseagentuuriga veel lepinguid sõlminud. Konsultatsioonile palume registreeruda e-posti aadressil [email protected].

Ideekorjes osalemiseks:

 

Jaga postitust

Tagasi üles