Vaata peasisu

Eesti tõusis ülemaailmses talendikonkurentsi indeksis

Martin Altraja
15. november 2022
2 min

Eesti tõusis juhtimisülikooli INSEAD ja Singapuri inimkapitali juhtimise instituudi koostatavas globaalses talendikonkurentsi indeksis (GTCI) 22. kohalt 20. kohale. Globaalsete talentide poolest on 2022. aastal maailma konkurentsivõimelisim riik Šveits, kellele järgnevad Singapur ja Taani.  

„Nõudlus haritud tööjõu järele on globaalne, kasvades igal aastal. Kõik arenenud riigid pingutavad, et olla atraktiivne IKT ja inseneeria ja teiste valdkondade andekatele inimestele, reformides rändesüsteeme, et soodustada talentide sisserännet,“ ütles Work in Estonia programmi juht Anneli Aab

„Talendikonkurentsi indeks suuri üllatusi ei pakkunud, vaid kinnitas juba meie varasemast teada olevaid tugevusi, nagu haridussüsteem ja vähene bürokraatia uue ettevõtte loomisel,“ sõnas Aab. 

Naistele pakutavate juhtimisvõimaluste poolest oli Eesti 5. kohal ja sellega eespool Baltimaadest, Rootsist ja Norrast. Rohkem juhtimisvõimalusi naistele seostub suurema talentide konkurentsivõimega. Samas on sooline ebavõrdsus kõrgepalgalistel töödel teiste riikidega võrreldes suurem, Eesti oli selles arvestuses alles 73. kohal. 

Riiklik universaalne vanaduspension andis Eestile esikoha pensionikaitse alamkategoorias ja samuti oli Eesti esikohal uute loodud firmade arvestuses. Veel paistis Eesti silma avatuses välisinvesteeringute meelitamisel (alamkategooria 7. koht) ja ühiskonna sotsiaalses mobiilsuses (samuti 7. koht).

Eesti kohta indeksis vähendavad tolerantsuse mõõdikud – tolerantsuses vähemuste vastu oli Eesti 100. kohal ning tolerantsuses sisserändajate vastu alles 108. kohal.

Raport tuvastas, et süvenev ebavõrdsus vähendab riikide kollektiivset suutlikkust täita ÜRO kestliku arengu eesmärke. See kehtib eriti kestliku arengu eesmärgi 4 (kvaliteetne haridus), 5 (sooline võrdõiguslikkus), 8 (inimväärne töö ja majanduskasv) ja 10 (ebavõrdsuse vähendamine) kohta. 

Ülemaailmne talendikonkurentsi indeks (GTCI) põhineb mudelil, mille sisendi pool toetub neljale sambale: võimalused talentidele, kaasamine/atraktiivsus, kasvatamine ja hoidmine. Võimaluste all analüüsitakse parameetreid, mis on seotud regulatsioonide, turuolukorra ja tööturuga. Kaasamise all võetakse arvesse eelkõige atraktiivsust, riigi võimet kaasata ja rakendada inimkapitali. Kasvatamise mõõdikud annavad ülevaate riigi talendibaasi kasvatamise võimekusest eelkõige hariduse kaudu ning hoidmise alla on koondatud elukvaliteedi näitajad. Mudeli väljundiks on kaht laadi oskused: esiteks tehnilised või kutseoskused ning teiseks globaalsed teadmised. Mõlemas väljundi näitajates on Eesti heal positsioonil.  

Täismahus raportiga saab tutvuda siin: https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/fr/gtci/GTCI-2022-report.pdf

Jaga postitust

Tagasi üles