Vaata peasisu

Eesti seab sihi süvatehnoloogia iduettevõtluse arendamisele

EASi ja KredExi ühendasutus
1. märts 2023
4 min

Startup Estonia ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöös on valminud tegevuskava teadus- ja tehnoloogiamahuka iduettevõtluse arendamiseks.

Tegevuskava eesmärk on kiirendada Eestis teadus- ja tehnoloogiamahuka ettevõtluse arengut ning luua selleks soosiv majanduskeskkond. Kui ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvani sõnul on Eestil täna väga tugev rahvusvaheline iduettevõtluse kuvand, siis eesmärk on selle baasil luua võimalused muutuda rahvusvaheliseks tõmbekeskuseks ka süvatehnoloogia valdkonnas.

„Eesti ettevõtluse ökosüsteemil on juba täna palju tugevusi tehnoloogiamahukate iduettevõtete loomiseks, kuid meil on ka mitmeid väljakutseid, mida lahendada. Neist olulisim on tööjõuküsimus, ehk kuidas tagada Eestis piisavalt tipptasemel teadmiste ja oskustega inimesi ning süvendada koostööd ülikoolidega vajalike pädevuste arendamiseks,“ selgitas Järvan. Lisaks on oluline parandada investeeringute kättesaadavust kõrgtehnoloogiliste ettevõtete jaoks ning säilitada paindlik seadusandlus uute tehnoloogiate loomiseks ja kasutamiseks. „Kui me suudame nende väljakutsetega edukalt toime tulla, võivad süvatehnoloogiaettevõtted tulevikus Eesti majanduses ja ühiskonnas väga olulist rolli täita,“ lisas minister.

Vastvalminud tegevuskava eesmärk on kahekordistada süvatehnoloogia valdkonnas tegutsevate iduettevõtete arvu aastaks 2025 ning viiekordistada aastaks 2030. Kui mullu kaasasid Eesti süvatehnoloogiaettevõtted investeeringuid mahus 175 miljonit eurot, sõlmiti kokku 15 tehingut ning riskikapitaliinvesteeringute kogumahust oli süvatehnoloogiatesse suunatud 13 protsenti, siis aastaks 2030 soovitakse suurendada tehingute arvu sajani ja tõsta investeeringute mahtu 30 protsendini.

Süvatehnoloogia ettevõtted andsid mullu tööd 1505 inimesele

Täna tegutseb Eestis Startup Estonia poolt hallatava andmebaasi andmetel 1444 iduettevõtet ning neist 119 tegevusalaks on süvatehnoloogia (inglise keeles deep tech). Nende seas on sellised tuntud iduettevõtted nagu näiteks Starship Technologies, Milrem Robotics, Comodule ning uued Eesti naisteadlaste poolt asutatud ettevõtted LightCode Photonics ja Nanordica Medical. Süvatehnoloogiaid arendavate iduettevõtete kogukäive oli mullu 130 miljonit eurot ning nad maksid riigile kokku 25,6 miljonit eurot tööjõumakse.

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et süvatehnoloogia valdkonna arendamine on riigi jaoks kriitilise tähtsusega. “Erinevad raportid on välja toonud, et tuleviku majanduskasvu peamiseks mootoriks on just süvatehnoloogiad. Samas Eesti iduettevõtlus on ajalooliselt koondunud tarkvarapõhistesse valdkondadesse, kus meil on märkimisväärne kogemus ja rahvusvahelised edulood,” sõnas Peeterson ja lisas, et meie ökosüsteem, sh asutajad ja investorid on valmis järgmiseks arenguetapiks, et arendada koostöös teadlastega maailmatasemel tehnoloogiaid just Eestis.

Heaks näiteks on Peetersoni sõnul Tartu Ülikooli teadusprojektist välja kasvanud süvatehnoloogia iduettevõte LightCode Photonics. Eesti teadlaste loodud iduettevõte arendab uudseid 3D kaameraid, mille alustehnoloogia on tõusmas uueks 3D kuvamise standardiks. Iduettevõtte ambitsiooniks on muuta seda, kuidas robotid maailma näevad.

Teadustulemuste efektiivne rakendamine suurendab ettevõtjate panust riigi majanduskasvu

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja Innovatsioonikeskuse juht Mart Maasik rõhutas, et teadustulemuste efektiivne rakendamine suurendab ettevõtjate panust riigi majanduskasvu. “Teadusmahukad ettevõtmised on enamasti komplekssed ning nende arengutee on pikem ja riskantsem. Seetõttu on oluline roll koostöökeskkonnal, mis soosib uute ettevõtete sündi ja õnnestumise tõenäosust. Kuna homsed edulood sünnivad pika eeltöö, elluviijate pingutuse ja investeeringute tulemusel, on eriti oluline, et teadlased, ettevõtjad, investorid, ülikoolid ja teadusasutused tegutseks koostöös ja ühise eesmärgi nimel,” ütles Maasik.

Toimiva ökosüsteemi arendamiseks keskendutakse tegevuskavas inimestele ehk eelkõige ettevõtete asutajatele ja töötajatele. Samuti võetakse fookusesse intellektuaalse kapitali edasiarendamine, mis sisaldab teenuste ja kompetentside pakkumist tehnoloogiaarenduses, tootearenduses, intellektuaalses omandis, äriarenduses ja meeskonna ülesehitamises. Oluline roll on ka kapitalituru arendamisel, et parandada investeeringute kättesaadavust kõrgtehnoloogiliste iduettevõtete jaoks. Tegevuskava keskendub ka rahvusvaheliste ja valdkondlike koostöövõrgustike arendamiseks teadusasutuste, Eesti ja rahvusvaheliste suurettevõtete ning investorite vahel. 

Tegevuskavas esitatud teemad on tööriistaks nii iduettevõtjatele ja ärimudeleid otsivatele teadlastele kui ka tugiorganisatsioonidele, ülikoolidele, teadusasutustele, investoritele, era- ja riskikapitalifondidele ning avalikule sektorile. Süvatehnoloogia iduettevõtluse toetamise tegevuskava koostasid EASi ja Kredexi ühendasutuse Startup Estonia programm ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Tutvu süvatehnoloogia arendamise tegevuskavaga: https://mkm.ee/uudised/eesti-seab-sihi-suvatehnoloogia-iduettevotluse-arendamisele

Jaga postitust