Vaata peasisu

Eesti rahvusvahelise maja spetsialist Sandra: Mida on meil Soome integratsioonipoliitikast õppida? 

Marianne Ubaleht
13. mai 2024
2 min

Integratsiooni Sihtasutuse lahkel kutsel sai Eesti rahvusvahelise maja nõustamisspetsialist Sandra Rebane võimaluse minna Soome õppereisile, et tutvuda seal riigi tööhõive ja rändepoliitikaga. Nelja päeva jooksul külastati mitmeid asutusi ja organisatsioone, kus kõige rohkem jäi kõlama välismaalastele pakutav igakülgne tugi, kuigi selle saavutamine nõuab läbimõeldud bürokraatiat. 

Oluline on mainida, et Soomel on kokkulepped ÜRO ja Punase Ristiga ning seetõttu võtab riik vastu suure hulga varjupaigataotlejaid, millest tulenevalt on neil teenindavates asutustes alati olemas tõlgid. Näiteks võib ühes kohas tööl olla kuni 12 tõlki. 

“Kuigi Soomel on kehtestatud integratsiooni plaan igale sisserändajale (sh varjupaigataotlejatele ja Ukraina päritolu töötutele), tõsteti õppereisi vältel esile tööandjatepoolset diskrimineerimist. Selle leevendamiseks keskendutakse Soomes palju mitmekesisuse ja kaasatuse edendamisele. Korraldatakse kultuurilisi üritusi ning rakendatakse nn “pimeda CV-ga kandideerimist” töökohtadele, et vähendada diskrimineerimist. See tähendab seda, et tööle kandideerija CV jõuab tööandjani ilma nime, soo ja muude tunnusteta, mille alusel võib langeda diskrimineerimise ohvriks,” selgitas Sandra.

Ühe päeva veetsid õppereisil osalejad ka Vantaa linnas, kus on kõige rohkem võõrkeelt emakeelena kõnelevaid inimesi Soomes. “Vantaa linn panustab palju, et kõik tunneksid end omakeskis hästi,” muljetas spetsialist.

Samuti toob Sandra välja Eesti Maja, kus käiakse õppimas nii Eesti kui ja Soome keelt. “Kahjuks on sealne raamatukogu rahastuse puudumise tõttu oma uksi sulgemas. Samuti ei saa sel õppeaastal seal enam sooritada eesti keele riigieksamit,” sõnas ta.

Lisaks kavatseb Soome alates 2025. aastast üle minna uuele migratsioonipoliitikale, kus kohalikud omavalitsused võtavad enda kanda kõik immigrantidega seotud küsimused. Kohalikud avaldasid lootust, et üleminek toimub sujuvalt, ning juba kaalutakse järgmise paari aasta jooksul uuesti külastada Soomet, et näha, kuidas uus poliitika toimib. 

“Tänan kolleege INSAst, MKM-ist ja KulMinist, kellega koos moodustasime tugeva meeskonna ning kes aitasid meil saada teadmisi erinevatest valdkondadest,” lisas Sandra Rebane lõpetuseks.

  

Jaga postitust

Tagasi üles