Vaata peasisu

Eesti-Norra koostööprogrammis loodi ainulaadne andmekogumissüsteem

EASi ja KredExi ühendasutus
30. november 2018
3 min

Eesti-Norra koostööprogrammis „Green ICT“ toetatakse Eesti ettevõtete uuenduslikke IKT projekte, mis edendavad rahvusvahelist konkurentsi- ja koostöövõimet, lisandväärtuse kasvu ning ressursisäästu. Programmi kogumaht ulatub 27 miljoni euroni ning väiketoetuse taotlusvoor avatakse lähipäevil, põhitoetuse taotluste vastuvõtt algab järgmise aasta sügisel.

Üks põnevamaid juba realiseerunud koostööprojekte Eesti ja Norra ettevõtete vahel puudutas unikaalse andmekogumissüsteemi loomist keskkonnareostuse tuvastamiseks. Avastamata jäänud õli- ja gaasilekked põhjustavad pöördumatut kahju mere ökosüsteemidele. Varasemalt ei olnud olemas tehnoloogiat, mis võimaldaks koguda ja esitada reaalajas informatsiooni vee seisukorrast. Eriti keeruline oli info kogumine ekstreemsetes ilmastikutingimustes.

Selge vajaduse ja ühise huvi tulemusena arendasid Norra ettevõte ICD Industries koostöös Eesti ettevõtte LDI Innovationiga reaalajas töötava õlireostuse seiresüsteemi. Kuidas kaks ettevõtet ühiselt reaalajas töötava õlireostuse seiresüsteemi arendasid, rääkis lähemalt LDI Innovation OÜ ja kahe partneri ühisettevõte Ocean Visuals AS juhatuse liige Sergey Babichenko.

Kuidas jõudis teie ettevõte programmi osalema?

2013.aasta alguses tekkis meie ettevõtetel ühine huvi luua uuenduslikul fotoonikal ja keerukal infotehnoloogial põhinev merenduslik seiresüsteem. 2013. aasta märtsis võtsime osa avaseminarist “Green Industry Innovation program in Estonia” ja seejärel esitasime EAS-ile taotluse väikese toetuse saamiseks arenduskavale, et valmistada ette täiemahuline teadus- ja arendustegevuse projekt.

Kuidas koostöö programmis välja nägi?

Projekti eesmärk oli töötada välja uus seiresüsteem, mis võimaldaks pidevalt avastada ja hinnata veereostust ning saata keskkonnaohuandmeid, varajasemas staadiumis kui olemasolevad seiresüsteemid, koos reostuse klassifitseerimis- ja prognoosimisvõimega. Laevaliiklust kontrollivate laevade rakendamisel moodustaks see naftatöötlemis- ja ladustamisrajatiste, mereveeteede ja sadamapiirkondade jälgimise võrgustiku. LDI Innovation kavandas maailma kõige väiksema hüperspektraalse lasersüsteemi (LiDAR), mis kogub ja analüüsib reostusandmeid reaalajas. ICD meeskond töötas välja mitmekihilise ja multisensoorse teabeplatvormi ühenduseks Network Operation Center’iga (NOC), pilvandmete salvestamiseks ja reaalajas hoiatuste väljastamiseks, et hõlbustada ohuolukorras otsuste tegemist. Projekti tulemusena ehitati valmis ja katsetati Norra, Barentsi mere, Läänemere ja Kariibi mere merelaevade pardal täielikult automatiseeritud andurite ja infosüsteemi prototüüpi.

Milliste tulemusteni olete jõudnud programmis osalemise tulemusena?

Aastal 2015 asutasime Norra partneriga ühisettevõtte Ocean Visuals AS, mille peakorter asub Norras Ålesundis ja tütarettevõte Tallinnas. Oleme jätkanud uute toodete väljatöötamist ning nii mõnedki neist on tänaseks juba käigus ning mitmed on intensiivses arengufaasis.

Green ICT programmi raames toetatakse uute toodete ja teenuste arendamist ning tööstusettevõtjate tootmisprotsesside digitaliseerimist. Programmi on eriti oodatud osalema ettevõtted, kellel juba on partnerettevõte Norras või on soov leida partner. Eelistatud on projektid, kus töötatakse välja ettevõtete ühislahendusi ning arendatakse kahe riigi ettevõtete vahelist partnerlust.

Koostööprogrammi käigus aitab EAS ettevõtet uute partnerite otsingul läbi kontaktiotsingu ja matchmaking-ürituste, nõustab toetuse taotlemisel ja toetab projekti elluviimisel.

Partnerite leidmiseks täida palun partnerotsingu vorm.

Jaga postitust

Tagasi üles