Vaata peasisu

Eesti mööblitööstuse sektoruuring, 2009

EASi ja KredExi ühendasutus
27. mai 2022
2 min

Mööblitööstuse uuringu eesmärgiks on kaardistada, milline on valdava osa Eesti mööblitööstusettevõtete ekspordipotentsiaal, tootmisvõimekus ja valmisolek panustada konkurentsivõime tõstmisesse.

Uuringu täpsemad eesmärgid:

  • Saada algandmed tegevuskava koostamiseks ekspordimahu tõstmiseks sektoris tervikuna.
  • Saada ülevaade sektori hetkeseisust, sealjuures ettevõtete tugevustest ja nõrkustest.
  • Saada ülevaade sektori ettevõtete jagunemisest valdkondade lõikes.
  • Kaardistada mööblitööstuses ekspordipotentsiaaliga ettevõtted, ekspordipotentsiaalirea liseerimise võimalused ning mis takistab ettevõtetel senisest rohkem eksportida.
  • Millistesse riikidesse seni on ettevõtted kaupa turustanud ja millistesse riikidesse tulevikus plaanitakse turustada.
  • Kaardistada, mis on ettevõtete toodete juures kasutatavad 3 olulisemat materjali, mis on ettevõtete poolt toodetavad peamised tootegrupid ja millised on viimase kolme aasta investeeringud seadmetesse aastate lõikes.

2009. a seisuga on Eestis üle 500 mööblitööstuse ettevõtte, uuringu raames küsitleti neist 100, seega 20%. Sektoruuringus osalenud ettevõtetest vaid viiendik on Mööblitööstuse Liidu liikmed. Samas suurusjärgus on välisosalusega ettevõtete osakaal. Suurem osa mööblitööstusi on Eesti firmad.

Peaaegu pooltes ettevõtetes töötab 11-50 inimest ehk tegemist on väikefirmadega. Kui lisada siia ka mikroettevõtted, siis 75% firmadest on väiksed. Üle 200 töötajaga on vaid 3% küsitletud ettevõtetest. Samas suuremate ettevõtete töötajate arv on vähenenud viimaste aastate jooksul, mikroettevõtetel aga kasvanud. 2009. a töötajate arvu vähenemine on suures osas põhjustatud majanduslangusest.

Ettevõtete keskmine käive langes mõnevõrra juba 2008. a, majanduslanguse ja nõudluse muutuse järsk mõju tekkis 2009. a, mil on näha üsna oluline keskmise käibe prognoositav langus. Ettevõtte juhid ennustavad küll aastaks 2012 käibe kasvu, mis ületab varasemad paremadki aastad, kuid kommentaarides selgub, et tegelikult ei olda üldjuhul suutelised tänasel päeval kaugemat tulevikku ennustama. Küsitletud firmadest oli valmis 2012. a prognoosi tegema 64%. Ülejäänud leidsid, et tänasel päeval pole võimalik 3 aastat ette prognoosida.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles